Polityka rolna

Ograniczenie unijnych funduszy na zwalczanie chorób zwierząt

(Agra Europe 2013, nr 2595, s. 15)

Komisja Europejska przeznaczyła ponad 160 mln euro na programy zwalczania chorób zwierząt w Europie w 2014 r. Jest to ilość o około 1/5 mniejsza niż w poprzednim roku.

Fundusze na zwalczanie chorób zwierząt w 2014 r. w Europie

Choroba

2013 (mln euro)

2014 (mln euro)

Gruźlica bydła

71,0

56,0

TSE*

54,0

42,0

Wścieklizna

25,0

27,5

Salmoneloza

16,6

17,5

Bruceloza bydła

7,4

10,0

Choroba niebieskiego języka

1,5

1,5

Grypa ptasia

2,6

2,5

Klasyczny pomór świń

2,5

3,0

Afrykański pomór świń na Sardynii

1,4

0,85

*pasażowalne encefalopatie gąbczaste, choroby prionowe, takie jak np. BSE

W.M.

 

Wspieranie pszczelarstwa daje efekty

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 7)

Według raportu Komisji Europejskiej, wspieranie pszczelarstwa ma pozytywny wpływ na produkcję oraz handel miodem we Wspólnocie. W latach 2007-11 na wsparcie to przeznaczono 120 mln euro z budżetu Unii oraz 120 mln euro wydane przez rządy państw członkowskich. Fundusze te przeznaczone były przede wszystkim na zwalczanie warrozy – choroby pasożytniczej pszczół osłabiającej ich układ odpornościowy – oraz techniczne wsparcie dla pszczelarzy. W latach 2013/14 z budżetu Unii oraz państw członkowskich przeznaczono 66,2 mln euro na programy wspierania produkcji miodu i handlu nim. W ciągu kolejnych trzech lat (2014-2016) fundusze te zostaną zwiększone o 1,1 mln euro rocznie. Unia Europejska jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Pracuje tu około 600 tys. pszczelarzy. Rocznie w Unii wytwarza się 23% światowej produkcji miodu. Wspólnota jest też największym światowym importerem miodu – na rynek unijny sprowadza się 38,2% miodu importowanego na świecie. Unia jest też, z USA i Chinami, jednym z największych konsumentów miodu (20-15% światowego spożycia).

W.M.

 

Fundusze na badania naukowe

(Agra Europe 2013, nr 2595, s. 4)

Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej ratyfikowały nowy program badań naukowych i innowacji na kolejne siedem lat, „Horizon 2020”. Budżet nowego programu wynosi 78,6 mld euro, czyli jest o 30% wyższy niż obecny program obejmujący lata 2007-13. Budżet „Horizon 2020” będzie zwiększać się co roku o 2% ze względu na inflację. Na badania i innowacje związane z bezpieczeństwem żywnościowym, zrównoważonym rolnictwem i leśnictwem, gospodarką morską i wodną śródlądową przeznaczono 3,85 mld euro, a na ochronę środowiska, klimatu i surowców – 3,08 mld euro.

W.M.

 

Działania ograniczające zużycie antybiotyków w USA

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 13)

Amerykański Urząd ds. Kontroli Żywności i Leków (FDA) wydał ostatnio przewodnik dla firm farmaceutycznych, które chciałyby dobrowolnie wziąć udział w akcji ograniczania stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu zwierząt. Firmy te będą na etykietach preparatów zwalczających mikroorganizmy podawały, że mogą być one stosowane tylko na receptę, pod kontrolą lekarza weterynarii, w celach leczniczych. Do akcji przystąpiły już dwie duże firmy farmaceutyczne: Zoetis i Elanco.

W.M.

 

Dumpingowa sprzedaż drobiu?

(Agra Europe 2013, nr 2591, s. 13)

W RPA rozpoczęto dochodzenie przeciwko trzem krajom Unii Europejskiej oskarżonym o dumpingową sprzedaż mrożonych porcjowanych kurcząt. Stowarzyszenie Afrykańskich Producentów Drobiu ocenia, że Niemcy, Holandia i Wielka Brytania sprzedając drób po zaniżonych cenach szkodzą miejscowym producentom. W ciągu ostatnich trzech lat kraje te stały się głównymi dostawcami drobiu do RPA. Łącznie dostarczają ponad połowę mrożonego drobiu sprowadzanego do RPA.

W.M.

 

Owoce i warzywa dla dzieci w szkołach

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 4)

Od 2009 r. wprowadzany jest w życie program School Fruit Scheme, w którego ramach Unia Europejska współfinansuje dożywianie dzieci w szkołach owocami i warzywami w celu propagowania zasad zdrowego żywienia. W 2011/12 r. w 10 krajach spośród 23 uczestniczących w programie, dzieci żywiono ekologicznymi owocami. Były to: Belgia, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Słowenia. Program będzie kontynuowany w latach 2014-20. Przeznaczony na niego budżet zwiększono z 90 do 150 mln euro. W 2013/14 r. Włochy otrzymają na ten cel 20,5 mln euro, Polska – 13,6 mln euro, Niemcy – 12 mln euro, Rumunia – 4,9 mln euro, Francja – 4,7 mln euro, Węgry – 4,5 mln euro, Hiszpania – 4,4 mln euro i Czechy – 4,2 mln euro.

W.M.

 

Proponowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 13)

Komisja Europejska przedstawiła propozycję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w krajach członkowskich. Głównymi gazami wpływającymi na efekt cieplarniany są amoniak i metan. Zaproponowano, aby poziom emisji amoniaku łącznie we wszystkich krajach Unii w 2030 r. był o 27% mniejszy niż w 2005 r., a poziom emisji metanu – o 33% mniejszy.

 

 

Proponowane zmniejszenie emisji amoniaku w 2020 i 2030 r. w porównaniu z 2005 r. (%)

 

Kraj

2020

2030

Belgia

2

16

Bułgaria

3

10

Czechy

7

35

Dania

24

37

Niemcy

5

39

Estonia

1

8

Grecja

7

26

Hiszpania

3

29

Francja

4

29

Chorwacja

1

24

Irlandia

1

7

Włochy

5

26

Cypr

10

18

Łotwa

1

1

Litwa

10

10

Luksemburg

1

24

Węgry

10

34

Malta

4

24

Holandia

13

25

Austria

1

19

Kraj

2020

2030

Polska

1

26

Portugalia

7

16

Rumunia

13

24

Słowenia

1

24

Słowacja

15

37

Finlandia

20

20

Szwecja

15

17

Wielka  Brytania

8

21

UE-28

6

27

 

W.M.

Zmiana zasad subsydiowania rolnictwa w Szwajcarii

(Agra Europe 2013, nr 2590, s. 8)

W Szwajcarii przyjęto nowe zasady bezpośredniego subsydiowania rolnictwa. Wysokość subsydiowania pozostała bez zmian; w latach 2014-17 pochłonie 2,8 mld franków szwajcarskich (2,27 mld euro). Dotychczas podstawą do wypłaty subsydiów była powierzchnia upraw oraz liczebność zwierząt gospodarskich. Obecnie wypłata będzie uzależniona od spełnienia różnych założeń lub wprowadzenia określonych zasad postępowania. Ma to zwiększyć efektywność wykorzystania surowców, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt oraz upowszechnić rolnictwo zrównoważone.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter