Wybór terminu i jakość siewu decydują o sukcesie w uprawie kukurydzy

Prawidłowy wybór terminu siewu pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału wybranej odmiany w danych warunkach klimatycznych. Podłoże powinno być ogrzane, ale nie wysuszone. Kukurydza kiełkuje, kiedy temperatura gleby osiąga 6 do 8°C. Co, w naszej sferze klimatycznej następuje zwykle począwszy od 1 kwietnia. Przypomnijmy, że temperatura gleby na wiosnę wzrasta sukcesywnie i regularnie bez względu na to jak waha się temperatura powietrza. Ponieważ nasiona potrzebują do kiełkowania wilgoci, profil glebowy nie powinien być zbyt przesuszony, ponieważ może to spowodować nieregularne wschody, co niekorzystnie wpływa na plonowanie. Należy wziąć pod uwagę ryzyko przygruntowych przymrozków, ale nasiona zasiane wystarczająco głęboko (> 5 cm) w podłożu osuszonym (powietrze jest izolatorem) są przed nimi chronione. Rodzaj podłoża ma bardzo istotny wpływ na szybkość wschodów: ciemna gleba w wyniku powierzchniowej absorbcji promieniowania nagrzewa się wiosną szybciej, niż gleba jasna. Różnica stadium rozwojowego na tym samym polu, może wynosić 2 do 3 liści, w zależności od koloru gleby. Różnica ta utrzymuje się aż do zbiorów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Integrowane nawożenie truskawek

Według definicji Integrowana Produkcja jest to produkcja wysokiej jakości między innymi owoców, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Zasady Integrowanej Produkcji nie tylko obejmują Integrowaną Ochronę, ale również integrowane podejście do nawożenia roślin. W związku z wejściem w styczniu 2014 r. obowiązkowych zasad Integrowanej Ochrony cała uwaga producentów skupiona jest na ochronie roślin. Zapomina się natomiast o nawożeniu, które ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia budowy plonu dobrej jakości oraz nie jest obojętne dla środowiska i naszego zdrowia.

Nieracjonalne stosowanie nawozów mineralnych jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia gleb i wód oraz nadprodukcji żywności, która nie spełnia wymagań jakościowych, szczególnie jeżeli chodzi o przekroczenia poziomów azotanów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Integrowane nawożenie buraka cyfrowego

Integrowana produkcja roślin wykorzystuje postęp technologiczny i biologiczny w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin. Integrowane nawożenie polega na łączeniu nawozów chemicznych z nowego typu nawozami pochodzenia naturalnego. Takie połączenie umożliwia uzyskanie wysokiego plonu technologicznego cukru.

http://www.rme.cbr.net.pl/images/rme61/144.jpgPodstawą każdej uprawy powinna być analiza gleby, na której planujemy produkcję rolniczą. Rozpoczynamy ją od pobrania prób do zbadania zasobności fosforu, potasu, magnezu, określenia pH oraz kategorii agronomicznej gleby. Badania można poszerzyć o zawartość w glebie próchnicy (węgiel organiczny) i mikroelementów. Analizy wykonywane są przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (OSChR). Próby można pobrać samemu według zaleceń podanych przez OSChR lub zlecić firmom zajmującym się wykonywaniem map zasobności. Wyniki takich analiz są podstawą do ułożenia planu nawożenia. Przydatnym narzędziem, które pomoże w opracowaniu technologii nawożenia jest książeczka zaleceń nawozowych dla roślin, którą można kupić w stacjach chemiczno-rolniczych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń – konsekwencje dla polskich hodowców

 

Afrykański pomór świń (african swine fever – ASF) to choroba zakaźna atakująca świnie domowe i dziki. Mimo wysokiej śmiertelności sięgającej od 80 do 100 procent przypadków, naukowcom nie udało się znaleźć skutecznej szczepionki. Jeszcze do niedawna problem zachorowalności na tę groźną przypadłość omijał nasz kraj. Niestety 17 lutego br. polskie służby weterynaryjne wykryły wirusa ASF u dwóch dzików występujących na terenach sąsiadujących z Białorusią.

 

Czym jest Afrykanski pomór świń

 

Afrykański pomór świń – konsekwencje dla polskich hodowcówAfrykański pomór świń to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Pierwsze przypadki zachorowalności zostały zaobserwowane w 1910 roku w Kenii. Do pewnego czasu wirus rozprzestrzeniał tylko w pewnych regionach Afryki, w Czadzie, Nigerii i Republice Środkowo-Afrykańskiej. Sporadyczne przypadki pojawiły się również w Ameryce Południowej. Na innych kontynentach nie stwierdzono jego obecności. W 1957 roku choroba dotarła do Europy. Pierwsze przypadki wirusa ASF odkryto w Portugalii, na włoskiej wyspie Sardynii i krajach Europy Wschodniej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...