Dochody rolników

Spadek dochodów rolników brytyjskich

(Agra  Europe 2012, nr 2545, s. 17)

Według ostatniego raportu Anderson Outlook 2013, dochody rolników brytyjskich w 2012 r. wyniosły 4,25 mld funtów sterlingów (5,25 mld euro), czyli były o 20% mniejsze niż rok wcześniej. Sytuacja jednak była zróżnicowana w poszczególnych sektorach produkcji. Dużym utrudnieniem były wysokie ceny pasz, które stanowią ¼ kosztów produkcji zwierzęcej. Niekorzystna pogoda spowodowała, że plony pszenicy były o 14% niższe od średniej pięcioletniej. Po raz pierwszy od dziesięciu lat Wielka Brytania będzie w bieżącym roku importerem netto pszenicy. Natomiast plony rzepaku były o 5% wyższeod średniej pięcioletniej, a plony jęczmienia – bliskie średniej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy zwierząt

Wprowadzanie nowych zasad utrzymania macior

(Agra Europe 2013, nr 2554, s. 4)

Komisja Europejska podjęła działania przeciwko dziewięciu krajom, które mają największe zaległości we wprowadzaniu nowych zasad utrzymania macior prośnych. Są to: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Polska i Portugalia. W krajach tych, według oceny ich rządów, trudna sytuacja ekonomiczna rolników uniemożliwia przeprowadzenie koniecznych inwestycji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa drobiu na świecie

(Agra Europe 2012, nr 2537, s. 17)

 

Produkcja mięsa drobiu na świecie (tys. ton)

 

 

Świat

UE-27

2011

2012

2020

2011

2012

2020

Produkcja

100 115

102 202

122 411

11 924

12 041

12 631

Spożycie

100 135

102 174

122 489

11 736

11 798

12 709

Import

10 597

10 646

12 513

793

757

883

Eksport

10 610

10 659

12 527

987

1000

893

 

W 2012 r. Unia Europejska importowała 757 tys. ton mięsa drobiu, natomiast eksportowała go  1 mld ton. Jest to ulubione mięso Europejczyków.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Niedobór materiału siewnego w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2013, nr 2554, s. 19)

Niekorzystna pogoda jesienią ubiegłego roku spowodowała, że zasiewy upraw ozimych były o około 20% mniejsze niż normalnie. Wzrost zasiewów roślin jarych powoduje niedobór materiału siewnego. Sprowadza się go z Niemiec, Francji i państw Europy Wschodniej. Większość zasiewów jarych stanowić będzie jęczmień. Jego areał będzie o 40% większy niż w ubiegłym roku. W brytyjskich młynach używa się przede wszystkim (95%) ziarna pszenicy ozimej. Według wstępnych szacunków zbiory tego zboża będą w Wielkiej Brytanii o 12% mniejsze niż w ubiegłym roku. Import pszenicy w 2012/13 r. szacuje się na 2 mln ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Wielka Brytania importerem netto pszenicy

(Agra Europe 2013, nr 2554, s. 12)

Import pszenicy do Wielkiej Brytanii w grudniu ubiegłego roku osiągnął najwyższy od 20 lat poziom. W porównaniu z tym samym okresem w 2011 roku był on trzy razy wyższy. Analitycy oceniają, że w bieżącym roku również Wielka Brytania pozostanie importerem netto pszenicy. Import ten zmniejszy nieco w drugiej połowie roku. Ograniczenie produkcji krajowej jest wynikiem spadku areału uprawy tego zboża. Najwięcej pszenicy Wielka Brytania importuje z Niemiec (1/3 ogółu importu). Dostawcami tego zboża są również republiki nadbałtyckie, Polska i Kanada.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...