Bajka zwierzęca jako element kultury ludowej

Bajka zwierzęca jako forma opowieści o zwierzętach lub o zwierzętach i ludziach wywodzi się jeszcze ze starożytności. Jej ludowa forma kształtowała się pod wpływem bajek literackich. Została utrwalona przez etnografów w XIX i na początku XX wieku.

            Zgodnie z definicją Juliana Krzyżanowskiego ujętą w „Słowniku Folkloru Polskiego”, ludowa bajka zwierzęca to krótkie opowiadanie, którego bohaterami są zwierzęta, zwierzęta i ludzie, a niekiedy nawet tylko ludzie, a które ma zawsze morał wyrażony w zakończeniu zwanym epimythion. Gatunek ten dzieli się na trzy grupy:

  1. Bajkę ezopową, która do literatury ludowej wchodzi tylko wyjątkowo, tracąc swoje zabarwienie moralistyczne,
  2. Okruchy epiki zwierzęcej, zwłaszcza pomysłowe kawały sprytnego lisa oraz częściowo niepowodzenia głupawego niedźwiedzia,
  3. Właściwe bajki zwierzęce w rodzaju „Zwierząt w chacie zbójeckiej” (T 130) lub bajki wschodniej o „Wdzięcznych zwierzętach i niewdzięcznym człowieku” (T 160).

W tradycji polskiej występują wszystkie trzy rodzaje, przy czym ten ostatni jest najliczniejszy i najbogatszy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Kotlarze - zapomniani mistrzowie kształtowań naczyń metalowych

Kotlarstwo to jeden z „ginących zawodów”,niegdyś niezwykle dochodowy i prestiżowy. Dzisiaj,zarówno kotlarze jak i inni zapomniani rzemieślnicy zaczynają na powrót być coraz bardziej potrzebni. Tradycja wykonywania przedmiotów, dbałość o szczegół, urok nie tylko procesu produkcji, ale również piękno produktu już wykonanego stają się marką, w kierunkuktórej spogląda coraz więcej konsumentów.

Kotlarz to rzemieślnik zajmujący się wyrabianiem z blachy kotłów, rondli i innych przedmiotów (np. wężownic, aparatów gorzelniczych). Przez wiele lat mistrzami kotlarstwa byli Romowie z grupy Kełderasze (Kotlarze) pochodzący z Rumuni i Mołdawii.Tradycyjnym ich zajęciem, poza kotlarstwem, były usługi związane z konserwacją naczyń (np. cynowanie).

Na terenach polskich kotlarze pojawili się w 2 połowie XIX w., kiedy to z terenów obecnej Rumunii dotarli tu Kełderasze. Trafili na niezwykle korzystny dla siebie moment,masowo zaczęły powstawać bowiemcentra przemysłowe, które stanowiły potężny rynek zbytudla przedmiotów przez nich wytwarzanych.Kełderasze, niemalże z dnia na dzień, stali się bogaczami. Do czasu drugiej wojny światowej byli oni monopolistami w swojej dziedzinie nie tylko na polskim rynku, ponieważz powodzeniem opanowali rynek rosyjski i pozostałych krajów europejskich.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...