Zapowiedź premiera …KRUS musi zniknąć!

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet oraz mężczyzn i wydłużenie go do 67 roku życia, zniesienie wielu ulg, stopniowa likwidacja KRUS-u, cięcia przywilejów w górnictwie i przywilejów emerytalnych duchownych - zapowiedział premier Donald Tusk w swoim expose. Te radykalne działania mają uchronić Polskę przed kryzysem. Zyskają natomiast służby mundurowe. Szef rządu obiecał podwyżki dla policjantów i wojskowych.

Premier Polski zapowiedział zmianę systemu finansowania opieki zdrowotnej rolników, od lutego 2012 r., wprowadzenie od 2013 r. rachunkowości dla gospodarstw rolnych, a następnie – opodatkowanie ich dochodów na ogólnych zasadach. Rząd chce by, tak jak do tej pory, państwo opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli właścicieli gospodarstw do 6 hektarów. Rolnicy mający gospodarstwa o powierzchni od 6 do 15 ha będą płacili połowę składki (15 zł za miesiąc) płaconej dziś przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza rolnictwem. Całą składkę (36 zł za miesiąc) będą płacili ci, którzy mają gospodarstwa większe niż 15 ha.

Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych rząd zacznie też wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. - Wprowadzenie rachunkowości jest pierwszym niezbędnym krokiem, aby systematycznie, ewolucyjnie, bez wstrząsów wprowadzać także podatek dochodowy - zaznaczył premier.

W opinii premiera, uporządkowanie kwestii rachunkowości rolnej umożliwi zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co będzie w konsekwencji umożliwiało odejście od KRUS. - Ale bez tego wstępnego procesu pozostanie to pustym hasłem, dlatego musimy zacząć w 2013 roku od tych procesów przygotowawczych – powiedział.

Premier przekonywał, że reforma KRUS pozwoli na redukcję innych obciążeń rolników, zwłaszcza podatku rolnego. - Nie może być mowy, aby polska wieś była obciążona dodatkowymi ciężarami. Wprowadzanie nowych reguł musi oznaczać uchylanie ciężarów z poprzedniego systemu – powiedział. Jako fałszywy określił argument, że „w kieszeniach polskich rolników kryją się jakieś dziesiątki miliardów złotych", a sięgnięcie po nie ustabilizowałoby finanse publiczne. Dodał także, że: „Nowe zasady, które zaczniemy wprowadzać od 2013 r. to nie jest retorsja. To jest wprowadzanie polskich rolników i polskiej wsi w powszechne systemy. Uważamy, że tak jest sprawiedliwiej, a dla wielu rolników nie musi być to ze szkodą, tylko może być z korzyścią”.

Propozycji premiera odnośnie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników sprzeciwia się Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR). Zamiast systemu kwotowego rolniczy samorząd proponuje podniesienie podatku rolnego.  KRIR odniosła się do expose premiera, który poinformował, że intencją rządu jest, (jak wyżej wspomniano) aby rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha płacili na NFZ około 36 zł miesięcznie; osoby posiadające od 6 do 15 ha – 18 zł, natomiast za rolników mających najmniejsze gospodarstwa składki nadal opłacałby budżet państwa. Takiej propozycji sprzeciwia się KRIR, proponując podwyżkę podatku rolnego o 1,25 proc. Płacą go wszyscy rolnicy, bo zastępuje on podatek dochodowy od działalności rolniczej, który ma być dopiero na wsi wprowadzany, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Krajowa Rada przypomina, że wysokość składki na NFZ wynosi 9 proc., ale 7,75 proc. odliczane jest od podatku, a 1,25 proc. płaci ubezpieczony z własnej kieszeni. Zaletą podniesienia podatku rolnego jest to, że każdy rolnik płaciłby składkę zdrowotną proporcjonalnie do wielkości swojego gospodarstwa.

Minister rolnictwa poinformował, że na razie nie ma rządowego projektu ustawy o składkach zdrowotnych rolników, który mają przygotować resorty zdrowia, pracy i rolnictwa. Tym samym nie wiadomo, czy będzie on różnił się od tego, który zaproponował premier.

 

Inne zapowiedzi premiera:

 • podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na każde trzecie i kolejne dziecko; na dwoje pierwszych - ulga bez zmian,
 • likwidacja ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem, o dochodzie powyżej 85 tys. zł rocznie,
 • likwidacja becikowego dla rodzin o dochodach powyżej 85 tys. zł rocznie,
 • likwidacja 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla autorów, których dochody przekroczą rocznie 85 tys. zł,
 • likwidacja ulgi na Internet,
 • zmiany w zakresie lokat tzw. dziennych, pozwalających na ominięcie „podatku Belki",
 • usprawnienie administracji, np. pozwolenie na budowę ma być wydawane w ciągu 100 dni dla wielkich budów 60 dni dla małych i średnich budów,
 • skrócenie czasu postępowania w sądach o 1/3,
 • ułatwienie dostępu do zawodów, w których działają korporacje zawodowe,
 • składka rentowa wyższa o 2 pkt. proc. po stronie pracodawców,
 • zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent (przez jakiś czas, przynajmniej przez najbliższe 4 lata ma mieć charakter kwotowy, a nie procentowy),
 • stopniowe (od 2013 r.) zrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, docelowo do 67. roku życia; Od 2013 r. co 4 miesiące wiek emerytalny ma rosnąć o kolejny miesiąc. Dla mężczyzn proces zakończy się w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r.,
 • zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych - dla tych, co wejdą do służby w 2012 r. i później proponowany wiek emerytalny to 55 lat lub 25 lat służby,
 • duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie emerytalnym. Jeśli będzie to konieczne, konkordat zostanie zmieniony,
 • podwyżka dla policjantów i wojskowych po 300 zł na głowę od 1 lipca 2012 i - jeśli się uda - podwyżka podobnego wymiaru pod koniec kadencji.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

 • Losz K., Składka nie od hektara, w: Nasz Dziennik nr 278 s. 7
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter