Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin

„Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas jego trwania: wrzesień 2011 r. – kwiecień 2013 r. Działania w nim podejmowane stanowią uzupełnienie projektu pt. „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin, którego celem jest wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” (Covenant of Mayors, CoM) poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających, pomoc w opracowaniu i wdrożeniu „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) w miastach i gminach oraz promocję „Porozumienia”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin

„Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas jego trwania: wrzesień 2011 r. – kwiecień 2013 r. Działania w nim podejmowane stanowią uzupełnienie projektu pt. „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin, którego celem jest wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” (Covenant of Mayors, CoM) poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających, pomoc w opracowaniu i wdrożeniu „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) w miastach i gminach oraz promocję „Porozumienia”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Pierwsza telewizja rolnicza w Polsce

TVR – to pierwsza w Polsce ogólnopolska telewizja rolnicza. Kierując się mottem „Grunt to biznes” oferuje wachlarz programów biznesowych, informacyjnych i rozrywkowych.

Widzowie znajdą w TVR pomysły na unowocześnienie swojego gospodarstwa, pomoc w zrozumieniu prawa unijnego oraz informacje z regionów. TVR jest niekodowaną telewizją satelitarną o zasięgu europejskim. Odbiór programu jest możliwy za pośrednictwem wiodących platform cyfrowych, tj. Cyfrowy Polsat, TV „n”, Cyfra plus, czy Hot Bird.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zapowiedź premiera …KRUS musi zniknąć!

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet oraz mężczyzn i wydłużenie go do 67 roku życia, zniesienie wielu ulg, stopniowa likwidacja KRUS-u, cięcia przywilejów w górnictwie i przywilejów emerytalnych duchownych - zapowiedział premier Donald Tusk w swoim expose. Te radykalne działania mają uchronić Polskę przed kryzysem. Zyskają natomiast służby mundurowe. Szef rządu obiecał podwyżki dla policjantów i wojskowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...