Rynki rolne

Produkcja i eksport mięsa drobiowego w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 18)

Produkcja mięsa drobiowego, która w 2010 r. wzrosła o 2,4%, w bieżącym roku utrzyma się na tym samym poziomie. W przyszłym roku zwiększy się ona tylko nieznacznie (o 0,6%). Wzrost ten będzie efektem zwiększania się popytu krajowego. W innych częściach świata popyt na mięso drobiu również wzrośnie.  Eksport mięsa drobiu z Unii w 2011 r. będzie o 18,8% większy niż w poprzednim roku. Natomiast w 2012 r. spadnie on o 1,6%. W dalszym ciągu mięso drobiu będzie najtańszym gatunkiem mięsa. Jego spożycie ogółem w Unii Europejskiej zwiększy się nieznacznie (o 0,8%) w 2012 r.

 

W.M.

 

Eksport drobiu z USA

(Agra Europe 2011, nr 2477, s. 13)

W pierwszym półroczu bieżącego roku eksport mięsa kurcząt i indyków z USA był o 2% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Osiągnął on 1,77 mln ton. Pod względem wartości eksport ten wzrósł o 10% osiągając 2,16 mld dolarów USA (1,49 mld euro).

W.M.

 

Światowy eksport mięsa drobiu

(Agra Europe 2011, nr 2471, s. 19)

 

2008-20101

(tys.t)

20202

(tys.t)

Zmiana

(%)

Świat

10565

12527

+18,6

Kraje rozwinięte

- USA

- UE (27)

- Rosja

4626

3339

950

9

5176

3702

898

225

+11,9

+10,9

-5,5

+2409,3

Kraje rozwijające się

- Argentyna

- Brazylia

- Chile

- Chiny

5938

232

3547

103

460

7351

561

4136

154

599

+23,8

+142,3

+16,6

+48,9

+30,2

 

 

1 – średnio

2 - szacunkowo

W.M.

 

 

Wzrost eksportu mięsa drobiu z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 15)

W pierwszym półroczu bieżącego roku eksport drobiu z krajów Unii Europejskiej osiągnął 672774 ton, czyli był o 22% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W znacznym stopniu, bo o 48% zmniejszył się eksport drobiu do Rosji. Poprzednio Rosja była największym odbiorcą drobiu z Unii, a obecnie spadła na 4 miejsce pod tym względem. Spadek ten jednak z nadwyżką zrównoważył wzrost eksportu drobiu do innych krajów. Hong Kong zakupił w Unii o 46% więcej drobiu niż rok wcześniej. Eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł o 48%, a do niektórych krajów afrykańskich (Benin, Ghana, Kongo) podwoił się. O 12% zmniejszył się eksport drobiu na Ukrainę, która dąży do samowystarczalności w produkcji drobiu. Import drobiu do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 3% i osiągnął 408420 ton. Największym dostawcą drobiu do Unii pozostała Brazylia. Import z Tajlandii zwiększył się o 12%, a z Chile – o 19%. Natomiast import z Argentyny spadł o 13%. Obecnie ceny drobiu w Unii Europejskiej są około 10%  wyższe niż przed rokiem. Dzięki temu w najbliższym czasie produkcja będzie rosła.

W.M.

 

Wzrost eksportu wieprzowiny z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 17)

Eksport wieprzowiny (łącznie z podrobami i tłuszczem) z krajów Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2011 r. osiągnął 1,48 mln ton i był o 19% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny pozostaje Rosja, mimo iż dąży ona do samowystarczalności pod względem produkcji żywności. Ilość zakupionej przez nią w Unii wieprzowiny wzrosła o 8%. Eksport wieprzowiny do Chin wzrósł o 60%, na Białoruś – o 92%, a do Korei Południowej – o 114% (efekt epidemii pryszczycy w tym kraju). Zmniejszył się jedynie eksport tego mięsa na Ukrainę (o 31%), podobnie jak Rosja dążącą do samowystarczalności oraz do Australii (o 14%). Zwiększył się eksport wszystkich kategorii produktów wieprzowych. Eksport mrożonej wieprzowiny wzrósł o 19%, przetworów – o 29%, w tym kiełbas – o 22%. Podrobów eksportowano o 27% więcej. Ich odbiorcami były głównie Chiny, Hong Kong i Korea Południowa. Eksport żywca wieprzowego, który sprzedawano głównie do Rosji i na Ukrainę, spadł o 2%. Import wieprzowiny do krajów Unii Europejskiej zmniejszył się o 23%. Import z Chile spadł o 22%, z USA – o 85%, a z Kanady – o 93%. Wzrósł jedynie import ze Szwajcarii (o 6%).

W.M.

 

 

Wzrost cen produktów rolnych w Niemczech

(Agra Europe 2011, nr 2475, s. 22)

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy bieżącego roku ceny produktów rolnych uzyskiwane przez rolników niemieckich zwiększyły się średnio o 25,1%. Ceny ziemniaków wzrosły o 95,7%, a zbóż – o 96,8%. W największym stopniu wzrosły ceny żyta (o 122,8%); ceny innych zbóż podwoiły się z wyjątkiem kukurydzy, której cena spadła o 72,0%. Szacuje się, że produkcja zbóż w bieżącym roku jest o 6,8% niższa niż rok wcześniej – powodem tego była niesprzyjająca pogoda. Ceny sałaty lodowej, przed załamaniem związanym z zatruciem E. coli, były o 48,2% wyższe niż przed rokiem, a jabłek – o 47,0%. Spadły jedynie ceny szparagów (o 14,9%) i pieczarek (o 11,8%).

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter