Dochodz i struktura rolnictwa

Wzrost dochodów rolniczych w 2010 r.

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 1)

 

Według Eurostat, dochody rolników w Unii Europejskiej w 2010 r. były w wartościach realnych o 12,6% wyższe niż w poprzednim roku. Rolnicy w dalszym ciągu w dużym stopniu polegają na subsydiach wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej. Płatności z I i II Filara stanowiły w 2010 r. 42% dochodów rolniczych (w 2008 r. – 39%). W większości krajów dochody w przeliczeniu na jednego pracownika zwiększyły się, natomiast w siedmiu – spadły. Największy wzrost dochodów zanotowano w Danii (56,6%), Estonii (46,3%), Holandii (39,0%), Francji (34,4%), Szwecji (28,4%), Irlandii (27,5%), Bułgarii (26,7%), na Łotwie (24,8%), w Belgii (24,7%) i w Niemczech (22,4%). Spadek dochodów w Grecji i Rumunii wyniósł 3,5%, a w Wielkiej Brytanii – 6,4%. Wartość produkcji rolniczej w 2010 r., według cen uzyskiwanych przez rolników, zwiększyła się o 5,4%. Wartość produkcji roślinnej wzrosła o 5,9%, a zwierzęcej – o 2%. Ceny produktów roślinnych wzrosły o 10,3%, ale wielkość produkcji zmniejszyła się o 2,4%. W największym stopniu zwiększyły się ceny nasion roślin oleistych (o 29%), zbóż (o 27%) i ziemniaków (o 18,1%). Cena oliwy z oliwek spadła o 1,3%, a wielkość jej produkcji wzrosła o 16,4%. Spadła produkcja buraków cukrowych (o 6,7%), ziemniaków (o 7,6%) i owoców (o 4,1%). Zwiększyła się jedynie produkcja roślin strączkowych (o 27%)  i ryżu (o 1,9%). W produkcji zwierzęcej ceny uzyskiwane przez producentów zwiększyły się o 1,9%, a wielkość produkcji – o 0,8%. Wielkość produkcji wzrosła w 16 spośród 27 krajów Unii, a szczególnie w Irlandii oraz republikach nadbałtyckich. W największym stopniu zwiększyły się ceny mleka (o 10,5%). Zmniejszyły się jednak ceny jaj (o 7,1%), świń (o 2,8%), drobiu (o 1,3%), bydła (o 0,4%) oraz owiec i kóz (o 0,7%). Wzrosła wielkość produkcji wieprzowiny (o 2,1%), natomiast zmniejszyła się produkcja wołowiny (o 0,4%). Koszty produkcji w wielkościach realnych zwiększyły się o 0,8%. Przede wszystkim wzrosły ceny energii i paliw (o 10,4%), pasz (o 2,7%) oraz utrzymania budynków (o 3,3%). Kupowano mniej nawozów sztucznych (o 12,4%) oraz środków ochrony roślin (o 6,2%). W latach 2005-10 dochody na jedną osobę zatrudnioną w rolnictwie zwiększyły się średnio o  10,0%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Drobiarstwo

Dobrostan zwierząt a brytyjski import jaj

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)

Brytyjskie związki producentów rolnych domagają się od rządu wprowadzenia jednostronnego zakazu importu jaj z krajów Unii, które nie zastosują się do wchodzących w życie w przyszłym roku zasad dotyczących utrzymania niosek w tzw. „wzbogaconych” klatkach, które lepiej spełniają reguły dobrostanu zwierząt. Przedstawiciele producentów uważają, że w przeciwnym razie rolnicy, którzy nie ponieśli kosztów związanych z wprowadzeniem nowych zasad znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji. John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Konsumentów, wymienił 12 krajów – w tym Francję, Włochy i Hiszpanię – w których wprowadzanie nowych zasad jest opóźnione.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 23)

Eksport wołowiny z 27 krajów Unii Europejskiej w 2012 r. będzie o 29,6% mniejszy niż w bieżącym roku, a eksport żywca wołowego spadnie o 5%. W bieżącym roku eksport jest wysoki ze względu na duży popyt w Rosji i Turcji. Produkcja wołowiny w 2012 r. będzie o 2% mniejsza niż rok wcześniej.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolno-spożywcza

Produkcja kukurydzy w Indiach może znacznie wzrosnąć

(Agra Europe 2011, nr 2478, s. 7)

Indie są piątym na świecie krajem pod względem powierzchni uprawy kukurydzy. Krajowe zapotrzebowanie na to ziarno rośnie o 5% rocznie. Jednak plony kukurydzy w Indiach są bardzo niskie wynoszą średnio 2 tony z 1 hektara (od 1 do 4,5 tony z 1 hektara). W USA plony kukurydzy wynoszą średnio 10 ton z 1 hektara. Jednak ocenia się, że w ciągu następnych 10 lat plony te wzrosną w Indiach do 6-8 ton z 1 ha. Problemem nie jest technologia, która jest znana, ale słaby dostęp do kredytów i informacji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolno-spożywcza

Produkcja kukurydzy w Indiach może znacznie wzrosnąć

(Agra Europe 2011, nr 2478, s. 7)

Indie są piątym na świecie krajem pod względem powierzchni uprawy kukurydzy. Krajowe zapotrzebowanie na to ziarno rośnie o 5% rocznie. Jednak plony kukurydzy w Indiach są bardzo niskie wynoszą średnio 2 tony z 1 hektara (od 1 do 4,5 tony z 1 hektara). W USA plony kukurydzy wynoszą średnio 10 ton z 1 hektara. Jednak ocenia się, że w ciągu następnych 10 lat plony te wzrosną w Indiach do 6-8 ton z 1 ha. Problemem nie jest technologia, która jest znana, ale słaby dostęp do kredytów i informacji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Produkcja i eksport mięsa drobiowego w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 18)

Produkcja mięsa drobiowego, która w 2010 r. wzrosła o 2,4%, w bieżącym roku utrzyma się na tym samym poziomie. W przyszłym roku zwiększy się ona tylko nieznacznie (o 0,6%). Wzrost ten będzie efektem zwiększania się popytu krajowego. W innych częściach świata popyt na mięso drobiu również wzrośnie.  Eksport mięsa drobiu z Unii w 2011 r. będzie o 18,8% większy niż w poprzednim roku. Natomiast w 2012 r. spadnie on o 1,6%. W dalszym ciągu mięso drobiu będzie najtańszym gatunkiem mięsa. Jego spożycie ogółem w Unii Europejskiej zwiększy się nieznacznie (o 0,8%) w 2012 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawy transgeniczne

Miód z pyłkiem roślin transgenicznych

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 8)

European Court of Justice ustalił, że miód zawierający pyłek roślin transgenicznych powinien być traktowany, jak inne produkty GMO. Rozpatrywano sprawę niemieckiego pszczelarza, którego pszczoły zbierały pożytek z upraw transgenicznej kukurydzy Monsanto MON810. Produkty Monsanto można użytkować tylko w ściśle określonej liczbie artykułów żywnościowych, wśród których nie ma miodu. Tak więc miód rolnika, którego sprawę rozpatrywano nie może trafić na rynek unijny. Jednocześnie zajęto się sprawą importowanych miodów. Ponad 40% miodu na rynku unijnym jest importowane z państw trzecich. W wielu z nich powszechnie uprawia się rośliny transgeniczne. Należą do nich Chiny, Argentyna, Meksyk, Brazylia. W przypadku Argentyny, której produkty wytwarzane z roślin transgenicznych można importować do Unii Europejskiej, uznano, że miód zawierający ponad 0,9% pyłku musi być oznakowany jako produkt GMO.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zdrowie zwierząt

Belgia wolna od choroby Aujesky`ego

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 23)

Belgia dołączyła do grupy państw, które oficjalnie uznano za wolne od choroby Aujesky`ego. Stowarzyszenie belgijskich farmerów ocenia, że spowoduje to ograniczenie o 5 euro kosztu każdego prosięcia. Nie tylko przyniesie to oszczędności farmerom, ale również zwiększy ich konkurencyjność i ułatwi procedury związane z eksportem zwierząt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...