Produkcja rolno-spożywcza

Produkcja kukurydzy w Indiach może znacznie wzrosnąć

(Agra Europe 2011, nr 2478, s. 7)

Indie są piątym na świecie krajem pod względem powierzchni uprawy kukurydzy. Krajowe zapotrzebowanie na to ziarno rośnie o 5% rocznie. Jednak plony kukurydzy w Indiach są bardzo niskie wynoszą średnio 2 tony z 1 hektara (od 1 do 4,5 tony z 1 hektara). W USA plony kukurydzy wynoszą średnio 10 ton z 1 hektara. Jednak ocenia się, że w ciągu następnych 10 lat plony te wzrosną w Indiach do 6-8 ton z 1 ha. Problemem nie jest technologia, która jest znana, ale słaby dostęp do kredytów i informacji.

W.M.

 

Zbiory pszenicy w Rumunii

(Agra Europe 2011, nr 2478, s. 7)

Zbiory pszenicy w Rumunii w bieżącym roku szacuje się na 7,2 mln ton. Jest to ilość o 26% wyższa niż rok wcześniej. W bieżącym roku plony tego zboża były wysokie – osiągnęły średnio 3,65 tony z 1 ha.

W.M.

Zbiory kukurydzy we Francji

(Agra Europe 2011, nr 2480, s. 11)

Zbiory kukurydzy we Francji szacuje się na 14,5-15 mln ton (w 2010 r. – 13,8 mln t). Plony osiągnęły rekordową wysokość 10 t z 1 ha.

W.M.

 

Możliwość wzrostu zapotrzebowania na mieszanki paszowe

(Agra Europe 2011, nr 2477, s. 17)

Produkcja mieszanek paszowych ogółem w Unii Europejskiej w 2011 r. wyniesie, podobnie jak rok wcześniej 150 mln ton (w 2008 r. – 153 mln ton). W ostatnich latach zapotrzebowanie na mieszanki paszowe w Unii Europejskiej malało. Wpływało na to ograniczanie liczebności pogłowia zwierząt związane z rosnącym kosztami żywienia i utrzymania zwierząt (wyższe standardy dobrostanu zwierząt). Jednak w drugim półroczu bieżącego roku zapotrzebowanie na mieszanki paszowe prawdopodobnie wzrośnie. Powodem tego będzie niedostatek pasz gospodarskich.

W.M.

 

 

Można jeść surowe kiełki

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 5)

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Autority) zmieniła dotychczasowe zalecenie  sugerujące, aby nie jeść surowych kiełków oraz skiełkowanych nasion, a także skiełkowywać je w domu. Zalecenie to zostało wydane w związku z licznymi zatruciami E. coli latem głównie w Niemczech i Francji. Eksperci z Agencji ocenili, że obecnie z rynku zostały już wycofane wszystkie produkty stwarzające zagrożenie, a szczególnie nasiona kozieradki pochodzące z Egiptu.

W.M.

 

Produkcja cukru na świecie

(Agra Europe 2011, nr 2470, s. 13)

Przewiduje się, że produkcja cukru na świecie w 2011/12 r. osiągnie 176 mln ton. W 2010/11 r. wyniosła ona 165,6 mln ton. W bieżącym roku zwiększy się przede wszystkim produkcja cukru w Chinach, Indiach i w Rosji. W Chinach produkcja ta zwiększy się z 11,4 mln ton w 2010/11 r. do 14,0 mln ton. W Indiach wzrośnie ona z 25,0 do 26,5 mln ton. Przewiduje się, że w Rosji wzrost produkcji osiągnie 50% - wyniesie ona 4,0 mln ton. Produkcję cukru w Unii Europejskiej ocenia się na 16,4 mln ton (rok wcześniej – 15,3 mln ton). Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia areału uprawy buraków cukrowych.

W.M.

 

Wcześniejszy koniec kwot produkcji cukru

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 13)

Unia Europejska zamierza zakończyć limitowanie produkcji cukru i jego eksportu do 30 września 2015 r. Dotychczas spodziewano się, że kwoty produkcji i eksportu cukru wygasną w 2016 r. Jest to efektem postanowień Światowej Organizacji Handlu (WTO) ograniczającej dostęp unijnego cukru na światowe rynki do czasu wycofania kwot. Kwota produkcji (ilość cukru, którą można sprzedać na rynku unijnym) wyznaczona na sezon 2011/12 rozpoczynający się 1 października bieżącego roku wynosi 13,8 mln ton.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter