Dochodz i struktura rolnictwa

Wzrost dochodów rolniczych w 2010 r.

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 1)

 

Według Eurostat, dochody rolników w Unii Europejskiej w 2010 r. były w wartościach realnych o 12,6% wyższe niż w poprzednim roku. Rolnicy w dalszym ciągu w dużym stopniu polegają na subsydiach wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej. Płatności z I i II Filara stanowiły w 2010 r. 42% dochodów rolniczych (w 2008 r. – 39%). W większości krajów dochody w przeliczeniu na jednego pracownika zwiększyły się, natomiast w siedmiu – spadły. Największy wzrost dochodów zanotowano w Danii (56,6%), Estonii (46,3%), Holandii (39,0%), Francji (34,4%), Szwecji (28,4%), Irlandii (27,5%), Bułgarii (26,7%), na Łotwie (24,8%), w Belgii (24,7%) i w Niemczech (22,4%). Spadek dochodów w Grecji i Rumunii wyniósł 3,5%, a w Wielkiej Brytanii – 6,4%. Wartość produkcji rolniczej w 2010 r., według cen uzyskiwanych przez rolników, zwiększyła się o 5,4%. Wartość produkcji roślinnej wzrosła o 5,9%, a zwierzęcej – o 2%. Ceny produktów roślinnych wzrosły o 10,3%, ale wielkość produkcji zmniejszyła się o 2,4%. W największym stopniu zwiększyły się ceny nasion roślin oleistych (o 29%), zbóż (o 27%) i ziemniaków (o 18,1%). Cena oliwy z oliwek spadła o 1,3%, a wielkość jej produkcji wzrosła o 16,4%. Spadła produkcja buraków cukrowych (o 6,7%), ziemniaków (o 7,6%) i owoców (o 4,1%). Zwiększyła się jedynie produkcja roślin strączkowych (o 27%)  i ryżu (o 1,9%). W produkcji zwierzęcej ceny uzyskiwane przez producentów zwiększyły się o 1,9%, a wielkość produkcji – o 0,8%. Wielkość produkcji wzrosła w 16 spośród 27 krajów Unii, a szczególnie w Irlandii oraz republikach nadbałtyckich. W największym stopniu zwiększyły się ceny mleka (o 10,5%). Zmniejszyły się jednak ceny jaj (o 7,1%), świń (o 2,8%), drobiu (o 1,3%), bydła (o 0,4%) oraz owiec i kóz (o 0,7%). Wzrosła wielkość produkcji wieprzowiny (o 2,1%), natomiast zmniejszyła się produkcja wołowiny (o 0,4%). Koszty produkcji w wielkościach realnych zwiększyły się o 0,8%. Przede wszystkim wzrosły ceny energii i paliw (o 10,4%), pasz (o 2,7%) oraz utrzymania budynków (o 3,3%). Kupowano mniej nawozów sztucznych (o 12,4%) oraz środków ochrony roślin (o 6,2%). W latach 2005-10 dochody na jedną osobę zatrudnioną w rolnictwie zwiększyły się średnio o  10,0%.

 

W.M.

 

Struktura rolnictwa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)

Ostatnio opublikowano wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. Stwierdzono, że w ciągu siedmiu lat (od 2003 do 2010 r.) liczba gospodarstw rolnych w Unii zmniejszyła się o 19,8%, podczas gdy powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo spadła jedynie o 1,6%. Świadczy to o tendencji do zwiększania powierzchni gospodarstw. Spadek liczby ferm zanotowano we wszystkich krajach Unii z wyjątkiem Malty i Szwecji. Największy był on w Estonii (-46,6%), Bułgarii (-44,2%) i w Polsce (-30,7%). Średnio w Unii powierzchnia jednego gospodarstwa wzrosła z 12 hektarów w 2003 r. do 14 hektarów w ubiegłym roku. Ogółem w Unii było 12053 gospodarstw rolnych. Powierzchnia użytków rolnych wyniosła 170 mln hektarów. Gospodarstwa znajdujące się w Rumunii, we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech i we Francji stanowiły ponad 80% ogółu gospodarstw w Unii. W Rumunii, która przyłączyła się do Unii w 2007 r., znajdowało się 3,85 mln gospodarstw (32% ogółu gospodarstw w Unii), we Włoszech – 1,6 mln gospodarstw (13,5%), a w Polsce, zajmującej trzecie miejsce pod tym względem w Unii – 1,5 mln gospodarstw (12,5%). W Hiszpanii liczba gospodarstw wyniosła 1 mln (8,2%), w Grecji – 0,7 mln (5,9%), na Węgrzech – 0,6 mln (4,8%), a we Francji będącej największym odbiorcą funduszy ze Wspólnej Polityki Rolnej – 0,5 mln (4,3%). 75% unijnych użytków rolnych znajduje się w siedmiu krajach Wspólnoty. Są to przede wszystkim Francja (27,1 mln ha, 15,9% ogółu areału), Hiszpania (23,8 mln ha, 14,0%) i Niemcy (16,7 mln ha, 9,8%). Kolejne miejsca zajmuje Wielka Brytania (15,9 mln ha, 9,4%), Polska (14,4 mln ha, 8,5%), Rumunia (13,3 mln ha, 7,8%) i Włochy (12,9 mln ha, 7,6%). W latach 2003-2010 powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się w 18 krajach Unii. W największym stopniu  spadek  wystąpił   na  Cyprze (-24,3%), w Słowacji (-9,4%) i Austrii (-8,0%). Areał ten wzrósł natomiast w ośmiu państwach, głównie w Bułgarii (+24,7%), na Łotwie (+19,9%) i w Estonii (+18,0%).

W.M.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter