Drobiarstwo

Dobrostan zwierząt a brytyjski import jaj

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 26)

Brytyjskie związki producentów rolnych domagają się od rządu wprowadzenia jednostronnego zakazu importu jaj z krajów Unii, które nie zastosują się do wchodzących w życie w przyszłym roku zasad dotyczących utrzymania niosek w tzw. „wzbogaconych” klatkach, które lepiej spełniają reguły dobrostanu zwierząt. Przedstawiciele producentów uważają, że w przeciwnym razie rolnicy, którzy nie ponieśli kosztów związanych z wprowadzeniem nowych zasad znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji. John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Konsumentów, wymienił 12 krajów – w tym Francję, Włochy i Hiszpanię – w których wprowadzanie nowych zasad jest opóźnione.

 

W.M.

 

Światowa produkcja mięsa drobiu

(Agra Europe 2011, nr 2477, s. 14)

Szacuje się, że produkcja mięsa drobiu na świecie osiągnie w bieżącym roku 100,22 mln ton. Będzie ona o 2% większa niż rok wcześniej. W poprzednim roku tempo wzrostu produkcji było dwukrotnie większe. Obniża się ono ze względu na rosnące koszty żywienia i powszechne występowanie chorób drobiu. Mimo to tempo wzrostu produkcji mięsa drobiu jest znacznie większe niż wzrost produkcji innych mięs, zwłaszcza wołowiny i wieprzowiny. Wysokie koszty żywienia ptaków w największym stopniu wpływają na wysokość produkcji w USA, Brazylii, Chinach i Unii Europejskiej. Kraje te dostarczają 2/3 światowej produkcji mięsa drobiu. W Unii Europejskiej na zwolnienie wzrostu produkcji mają wpływ również ostre zasady regulujące dobrostan zwierząt. Szybki wzrost produkcji przewidywany jest w Rosji, gdzie w 2010 r. zainwestowano w tę gałąź produkcji około 1,4 mld euro, a także wprowadzono wiele rozwiązań promujących samowystarczalność kraju pod węglem produkcji mięsa. W Chinach produkcja mięsa drobiu zwiększy się tylko o 3% ze względu na wzrost kosztów produkcji - w ubiegłym roku wzrost produkcji mięsa osiągnął tam 7%. Średnio w Azji wzrost produkcji mięsa drobiu wyniesie 2%. Zmniejszy się ona o 17% w Japonii w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami oraz katastrofy elektrowni atomowej. Eksport mięsa drobiu wzrośnie o 1,6% (w 2010 r. – 4%) i osiągnie 11,7 mln ton.

W.M.

 

Spożycie drobiu w Grecji

(Agra Europe 2011, nr 2475, s. 14)

Amerykańscy specjaliści szacują, że produkcja mięsa drobiu w Grecji wyniesie w bieżącym roku 179 tys. ton, czyli niemal nie zmieni się od poprzedniego roku. Będzie to ilość wystarczająca, aby kraj ten pozostał samowystarczalny pod względem produkcji tego mięsa. Szacuje się, że jego spożycie w Grecji zwiększy się o 1,5% i wyniesie 212 tys. ton w 2011/12 r. W przeliczeniu na osobę rocznie spożycie to osiągnie 18,5 kg. Mimo ekonomicznych trudności kraju spożycie mięsa drobiu rośnie; ocenia się je jako zdrowsze i tańsze od mięsa czerwonego.

W.M.

 

Produkcja mięsa brojlerów w USA

(Agra Europe 2011, nr 2474, s. 15)

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku produkcja mięsa brojlerów w USA osiągnęła 7,03 mln ton. Jest to ilość o 4,8% większa niż rok wcześniej. W trzecim i czwartym kwartale 2011 r. zmniejszy się ona jednak i ogółem w 2011 r. wyniesie 17 mln ton. Jest to ilość mniejsza niż oczekiwano, ale wyższa niż w 2010 r. (16,7 mln ton). Powodem ograniczenia wzrostu produkcji są rosnące ceny ziarna oraz ogólnie słaba kondycja gospodarki USA. W 2012 r. produkcja ta wzrośnie tylko o 1,1%.

W.M.

 

Wzrost produkcji drobiu w Argentynie

(Agra Europe 2011, nr 2472, s. 15)

Ocenia się, że produkcja mięsa drobiu w Argentynie w bieżącym roku będzie o 13% większa niż w poprzednim i wyniesie 1,86 mln ton. Pozwoli to na zwiększenie eksportu do 330 tys. ton, a spożycia krajowego – do 38,5 kg na osobę rocznie. W przeciwieństwie do sektora chowu bydła, który zdominowany jest przez zagranicznych inwestorów, chów drobiu w 100% znajduje się w rękach inwestorów krajowych. Uzyskali oni od rządu subsydiowane pożyczki na rozbudowanie produkcji. W latach 2011-12 powstanie w związku z tym 5 tys. nowych miejsc pracy. Czynnikiem pobudzającym rozwój produkcji mięsa drobiu jest jego relatywnie niski koszt, co zachęca konsumentów do rezygnowania ze spożycia innych gatunków mięsa.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter