Produkcja rolna

Rynek wart 65 mld euro / Edmund Lorencowicz

(Rolniczy Przegląd Techniczny 2011 nr 10, s.73-75)

 

Lata 2009-2010 charakteryzowały się spadkiem produkcji i obrotów na rynku techniki rolniczej zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W 2009 roku obroty UE osiągnęły poziom 21,1 mld euro, natomiast rok później światowa sprzedaż maszyn i urządzeń wyniosła 65 mld euro. Ocenia się, że w 2011 roku produkcja na świecie będzie w różnych regionach od 10 do 15 proc. wyższa niż w 2010 roku. Obecnie największymi wytwórcami maszyn są kraje należące do UE – 35 proc., Ameryki Północnej – 28 proc. i Chiny – 10 proc.

 

Światowy eksport maszyn rolniczych w 2009 roku kształtował się na poziomie 38,925 mld euro, natomiast rok później był on już o 15 proc. niższy i wyniósł 32,5 mld euro.

W 2010 roku w Europie Zachodniej sprzedano około 141 tys. sztuk ciągników oraz niecałe 6 tys. sztuk kombajnów zbożowych. Szacuje się, że trudne warunki żniw w tym roku wpłyną pozytywnie na decyzje zakupowe rolników w Europie. Z kolei światowy rynek sieczkarni samojezdnych wyniósł w 2010 roku około 2,3 tys. sztuk. Zanotowano też 7 proc. wzrost popytu na rozsiewacze nawozów. W grupie pras zbierających większym powodzeniem cieszyły się urządzenia zwijające. Zakończył się też, trwający od 2008 roku, boom na maszyny do uprawy gleby. Obecnie sprzedaż jest o około 12 proc. mniejsza od średniej z lat 2004-2007. Ponadto zanotowano wzrost zapotrzebowania na siewniki, roboty udojowe oraz maszyny do pielęgnacji terenów zielonych.

Obroty na rynku maszyn rolniczych we Francji w 2010 roku osiągnęły poziom 3,1 mld euro. Przewiduje się, że w Niemczech w 2011 roku wyniosą one 4,7 mld euro. W 2010 roku w Wielkiej Brytanii nastąpił spadek zakupu ciągników do 13,4 tys., natomiast we Włoszech wartość produkcji sektora maszyn rolniczych jest porównywalny do poziomu Niemiec i stanowi od 1,5 do 2 proc. produktu krajowego brutto. W ostatnich miesiącach w Europie zanotowano 10-15 proc. wzrost zamówień na sprzęt rolniczy. Ocenia się, że w 2011 roku obroty mogą tam osiągnąć poziom 24 mld euro.

W bieżącym roku spodziewany jest 30-40 proc. wzrost obrotów na rynku rosyjskim. Z kolei na Ukrainie i w Kazachstanie obniżył się poziom zakupu ciągników i kombajnów zbożowych.

W 2010 roku obroty na rynku amerykańskim wyniosły około 5,4 mld dolarów, natomiast eksport kształtował się na poziomie 5,169 mld euro, z czego 31 proc. trafiło do Kanady, 9 proc. do Australii i 5 proc. do Meksyku.

Największym światowym producentem ciągników są Indie (około 500 tys. rocznie). Pomimo, że poziom mechanizacji rolnictwa w tym kraju wynosi tylko 30 proc., to dzięki wsparciu rządu w tym roku zanotowano tam 40 proc. wzrost popytu na maszyny rolnicze.

Kolejnym rynkiem techniki rolniczej są Chiny. Import maszyn rolniczych w 2010 roku wyniósł tam ponad 500 mln euro. W przeważającej mierze były to produkty z USA – 33 proc., Japonii – 23 proc. i Niemiec – 9 proc. Jednocześnie wartość eksportu wyniosła tam ponad 1,9 mld euro.

Analitycy przewidują, że w kolejnych latach warto będzie umocnić swoją pozycję na rynkach rosyjskich, indyjskich i niemieckich, jako tych najbardziej przyszłościowych.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter