Biomasa

Co za dużo, to … na opał / Alina Kowalczyk-Juśko, Andrzej Zywer

(Agroenergetyka 2011 nr 4, s. 29-31)

 

Cała branża OZE zadaje sobie pytanie, czy Polska wywiąże się z unijnych zobowiązań dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych? Tymczasem wystarczy racjonalnie zagospodarować nadwyżki słomy nieprzydatnej w rolnictwie, siano z nieużytkowanych łąk i plantacje energetyczne. Krajowe szacunki nadwyżek słomy, które mogą zostać zagospodarowane przez energetykę, ocenione w wieloleciu, wynoszą około 7,9 mln t, w tym w woj. lubelskim około 920 mln t, a potencjał ten stanowi jedno z ważniejszych źródeł biomasy dostępnej dla lokalnej bioenergetyki. Pozyskanie biomasy do celów energetycznych może być zwiększone o ponad 30 proc., pod warunkiem upowszechnienia uprawy roślin o cechach korzystnych z punktu widzenia energetyki. Należy do nich m.in. wysoka wydajność i zawartość suchej masy, właściwy bilans energetyczny, wydajne zużycie wody i składników pokarmowych, niskie nakłady na produkcję, odporność na patogeny i niekorzystne warunki środowiska. Rośliny, które spełniają te kryteria to: drzewa i krzewy: wierzba, topola, robinia akacjowa; byliny i trawy: ślazowiec pensylwański, spartina preriowa, miskanty. Biorąc pod uwagę różną strukturę biomasy i stopień zdrewniania, rośliny te znajdują odmienne wykorzystanie. Drewno jest spalane w postaci kawałkowanej lub zrębkowanej, zaś trawy i byliny, podobnie jak słoma i siano, określane, jako biomasa „miękka”, poddawane są zagęszczaniu przez prasowanie, peletowanie i brykietowanie. Procesy te wiążą się z wysokimi kosztami, jednak pozwalają na zwiększenie masy nasypowej paliwa, co obniża cenę transportu. Pomimo, iż wstępne przygotowanie słomy obejmuje energochłonne procesy aglomeracji, biomasa ta cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony energetyki.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Hodowla i żywienie zwierząt

 

Świnia z płaskim ryjem / Radosław Kożuszek

(Tygodnik Rolniczy 2011 nr 42, s.39)

 

Dzięki swojej nieprzeciętnej urodzie i wyjątkowej inteligencji chińskie świnie maskowe zyskują coraz większe grono sympatyków. Są one uznawane za najstarszą rasę świń na świecie. Zwierzęta pochodzą z południowo-wschodniej części Chin. Charakteryzują się ciemnym umaszczeniem, długimi zwisającymi uszami, silnie pofałdowaną skórą na pysku oraz dużą głową i szerokim czołem. Masa ciała dorosłych osobników w typie Meishan waha się pomiędzy 50 a 100 kg. W kłębie zwierzęta osiągają 57 cm wysokości. Inne typy świń maskowych posiadają mniejsze rozmiary i delikatniejszy kościec.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona środowiska

Wykorzystanie dżdżownic Eisenia fetida w zagospodarowaniu odpadów organicznych / Janusz R. Mroczek

(Ekonatura 2011 nr 12, s. 14-15)

 

Masa odpadów organicznych wytwarzanych każdego roku na świecie rośnie proporcjonalnie do liczebności mieszkańców i ich poziomu życia. Odpady i związane z nim zagrożenia stają się coraz bardziej zauważalnym problemem dla zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska naturalnego. Coraz więcej zainteresowania poświęca się metodom z zakresu biologicznego przetwarzania odpadów organicznych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Opakowania i żywność

Od opakowania po opakowania / Jerzy Wajdzik

(Magazyn Przemysłu Mięsnego 2011 nr 7/8, s. 14-16)

 

Podstawowym warunkiem zabezpieczenia produktów jest usunięcie z opakowania powietrza wraz z tlenem i ustanowienie wysokiej barierowości wobec tlenu. W pakowaniu próżniowym, po ewakuacji powietrza tworzy się atmosfera modyfikowana o zawartości 10-20 proc. dwutlenku węgla, a dominującymi mikroorganizmami stają się bakterie kwasu mlekowego, które zagrażają bakteriom gnilnym. Wadą tej metody jest niemożliwość jej zastosowania do wyrobów kruchych i podatnych na zgniatanie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolna

Rynek wart 65 mld euro / Edmund Lorencowicz

(Rolniczy Przegląd Techniczny 2011 nr 10, s.73-75)

 

Lata 2009-2010 charakteryzowały się spadkiem produkcji i obrotów na rynku techniki rolniczej zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W 2009 roku obroty UE osiągnęły poziom 21,1 mld euro, natomiast rok później światowa sprzedaż maszyn i urządzeń wyniosła 65 mld euro. Ocenia się, że w 2011 roku produkcja na świecie będzie w różnych regionach od 10 do 15 proc. wyższa niż w 2010 roku. Obecnie największymi wytwórcami maszyn są kraje należące do UE – 35 proc., Ameryki Północnej – 28 proc. i Chiny – 10 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roslinna

Kukurydziana przyszłość Polski / Remigiusz Waligóra, Tomasz Ślęzak

(Tygodnik Rolniczy 2011 nr 47, s. 20-21)

 

Ceny oraz plony kukurydzy najprawdopodobniej przyczynią się do zwiększenia produkcji w 2012 r. Roślina ta może być uprawiana w Polsce na szerszą skalę niż dotychczas. Można spokojnie zwiększać zasiewy, ale pod warunkiem, że będzie zapotrzebowanie ze strony gospodarki. W 2011 r. zasiewy wynoszą prawie 750 tys. ha. A można by uprawiać około 1 mln ha kukurydzy, biorąc pod uwagę potencjał rośliny oraz możliwości przerobu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rosliny ozdobne

Porównanie ozdobnych odmian jabłoni / Sławomir Świerczyński

(Szkółkarstwo 2011 nr 5, s. 16-21)

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie uprawą drzew liściastych charakteryzujących się wieloma walorami dekoracyjnymi. Do takich należą ozdobne jabłonie, które na wiosnę pokrywają się atrakcyjnymi kwiatami, a pod koniec lata ozdobę stanowią bordowe liście.

Oceniając wzrost tych jabłoni w 2 i 3 roku po posadzeniu jednorocznych okulantów, wyprodukowanych na podkładce ‘A 2’ brano pod uwagę wysokość drzew, średnicę pni – mierzoną 30 cm nad powierzchnią gruntu, długość długopędów oraz ich liczbę i szerokość korony. Najsilniejszym wzrostem wyróżniały się odmiany: ‘Red Sentinel’, ‘Kobendza’, ‘Makowiecki’ i inne. Umiarkowana siła wzrostu charakteryzowała odmiany ‘Ola’ i ‘Lemoinei’. Natomiast najsłabiej rosły odmiany ‘Szafer’. Kwitnienie drzew było bardzo zróżnicowane. Najobficiej w drugim roku kwitły odmiany ‘Ola’, które bardzo wcześnie przeszły z fazy wzrostu wegetatywnego w fazę generatywną. W 2 i 3 roku bardzo obficie kwitły i owocowały drzewa odmiany ‘Wierdak’. Jeśli chodzi o owocowanie, to z reguły liczba jabłek u poszczególnych odmian była ściśle związana z intensywnością kwitnienia drzew.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywność z warzywnika

Karczochy i kardy / Edward Kunicki

(Działkowiec 2011 nr 11, s. 68-69)

 

Karczochy i kardy zawierają cenne składniki odżywcze, tj. białko, witaminę B, prowitaminę A, wapń, żelazo. Poprawiają funkcjonowanie żołądka, woreczka żółciowego i wątroby. Swój lekko cierpki smak zawdzięczają substancji zw. cynaryną, która występuje głównie w liściach i korzeniach.

Wspólne cechy tych roślin to silny i głęboki system korzeniowy. Nad powierzchnię wyrasta rozeta potężnych liści długości ponad 1 m. Liście mają szarozieloną barwę, są głęboko wcinane, od spodu wełnisto owłosione i posiadają, dość szeroki, mięsisty ogonek. Kwiaty wydzielają charakterystyczny, miodowy zapach wabiący wiele owadów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...