Ochrona środowiska

Wykorzystanie dżdżownic Eisenia fetida w zagospodarowaniu odpadów organicznych / Janusz R. Mroczek

(Ekonatura 2011 nr 12, s. 14-15)

 

Masa odpadów organicznych wytwarzanych każdego roku na świecie rośnie proporcjonalnie do liczebności mieszkańców i ich poziomu życia. Odpady i związane z nim zagrożenia stają się coraz bardziej zauważalnym problemem dla zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska naturalnego. Coraz więcej zainteresowania poświęca się metodom z zakresu biologicznego przetwarzania odpadów organicznych.

 

Kompostowanie, czyli organiczny recykling jest naturalnym sposobem unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegającym na rozkładzie substancji organicznej przez bakterie tlenowe. Korzystnym procesem zagospodarowania odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw domowych i rolnictwa jest ich wermikompostowanie. Technologia ta pozwala na przetwarzanie nierozłożonej substancji organicznej na naturalny nawóz. Wermikompost w głównej części składa się z wałeczkowatych odchodów dżdżownic, dzięki czemu charakteryzuje się specyficzną gruzełkowatą strukturą. Kompostowanie przy wykorzystaniu biomasy dżdżownic ma wiele zalet. Czas tego procesu w porównaniu do kompostowania tradycyjnego skraca się trzykrotnie, jednocześnie wzrasta stopień humifikacji. Wermikompost ma korzystny wpływ na plonotwórcze właściwości gleby. Zwiększa jej aktywność biologiczną oraz zdolność do samooczyszczania się. Wytwarzane przez Eisenia fetida odchody posiadają wysoką wartość nawozową. A poza tym nie istnieje zagrożenie przenawożenia gleby, gdyż związki mineralne uwalniane są stopniowo. Działalność dżdżownic umożliwia powtórne włączanie pierwiastków w cykl obiegu materii. Dzięki tej zdolności, realizowanej we współpracy z mikroorganizmami, dżdżownice zaczęły być wykorzystywane w masowych hodowlach, zwanych wermikulturami. Realizując swoje funkcje życiowe w zagęszczonych populacjach w sposób naturalny unieszkodliwiają odpady organiczne.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Projekt COOL’s, czyli polski patent doceniony w Europie / Emilia Pawliczek

(Ekonatura 2011 nr 12, s. 16)

 

Jednym ze źródeł emisji gazów cieplarnianych do atmosfery są hałdy, a więc zwałowiska odpadów powęglowych powstałych podczas wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Dotychczas nie dokonywano dokładnych pomiarów wielkości emisji ze zwałowisk odpadów powęglowych, a problematyka nie była podejmowana kompleksowo.

Dopiero śląscy naukowcy opracowali projekt o akronimie COOL’s, czyli „System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych”, który ma na celu stworzenie metodyki skupiającej się na rozwiązaniu tego problemu. Przedsięwzięcie to obejmuje, m.in. szczegółowe rozpoznanie zjawiska oraz opracowanie innowacyjnych technik i metod likwidacji emisji. Celem jest także opracowanie propozycji zmian instrumentów prawnych w obszarze ograniczenia rozproszonej emisji dwutlenku węgla, bowiem aktualne przepisy prawne nie są jednoznaczne.

Wynikiem badań prowadzonych w ramach tego projektu jest opracowanie składu mieszanin gaśniczo-prewencyjnych, które charakteryzują się zwiększoną zwartością części stałych. Przyczynia się to do doszczelnienia i ograniczenia dostępu powietrza do wnętrza hałdy oraz do wzmocnienia i stabilizacji jej struktury. Efektem jest trwałe i skuteczne ugaszenie pożaru na zwałowisku powęglowym, możliwość zapobiegania jego wystąpienia oraz ograniczenie emisji gazów do środowiska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter