Dwór w Oborach – między pałacem a dworem szlacheckim

Obory, miejscowość położona tuż przy granicy z Warszawą, słyną przede wszystkim z pięknego barkowego dworu ufundowanego przez rodzinę Wielopolskich herbu Starykoń. Pierwsze wzmianki dotyczące Obór i ich właścicieli pochodzą z 1433 roku. Przez cały XV i XVI wiek pozostawały one w rękach rodziny Oborskich, dopiero w 1643 roku przeszły na własność rodu Koniecpolskich, którzy nabyli drewniany dworek wraz z pobliskim folwarkiem Chabdzinek. Kilka lat później, to jest w 1653 roku majątek odkupił hrabia Jan Wielopolski, wojewoda krakowski, zręczny dyplomata, polityk i mąż stanu, właściciel wielu dóbr ziemskich, między innymi Wielopola i Pieskowej Skały. Po jego śmierci całe dziedzictwo przejął syn, Jan Wielkopolski jr., który dzięki swoim zdolnościom, wychowaniu i starannemu wykształceniu szybko stał się jednym z najwyższych urzędników królewskich w Polsce, bliskim i zaufanym współpracownikiem Jana III Sobieskiego. Nie bez znaczenia był tu również fakt wejścia w związki rodzinne z królem, na skutek małżeństwa z siostrą królowej, margrabianką Marią Ludwiką de la Grange d’Arquien.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...