Ryszard Manteuffel-Szoege

Po śmierci ojca w 1918 roku wraz z matką przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum jako uczeń Wojciecha Górskiego. W 1920 roku w czasie ofensywy bolszewickiej wstąpił ochotniczo do wojska i wraz z 201 pułkiem artylerii polowej walczył pod wodzą pułkownika Koca, aż do całkowitego zawieszenia broni.

Jesienią 1921 roku po zdaniu matury wstąpił na Wydział Rolny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. „Już od młodych lat pragnąłem zarządzać dużym majątkiem rolnym, a takiego nie posiadaliśmy. Pociągały mnie również stale sprawy organizacji oraz ekonomiki gospodarstw rolnych. Przykładałem się też później do tego przedmiotu na Uczelni, i tu wybiegałem już w mej autobiografii znacznie naprzód. Kierownikiem Zakładu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych był w tym czasie wybitny ekonomista rolny profesor Stefan Moszczeński. Toteż byłem szczęśliwy, gdy na początku trzeciego roku studiów Profesor zaproponował mi, bym został jego młodszym asystentem. Pracowałem na tym stanowisku przez trzy lata i wtedy podjąłem decyzję, by zostać pracownikiem naukowym” – wspominał. Wyrazem szczególnego zainteresowania ekonomicznymi zagadnieniami działalności gospodarczej było także podjęcie nauki w Wyższej Szkole Handlowej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...