Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa drobiu w Chinach

(Agra Europe 2011, nr 2492, s. 16)

Ubój kurcząt w Chinach osiągnął 10,6 mld sztuk w 2009 r. – są to najnowsze dane jakie są dostępne. W porównaniu ze stanem z poprzedniego roku wzrósł on o 43%. Uzyskano ponad 15,95 mln ton mięsa drobiu i jego przetworów. W 1999 r. liczba ta wyniosła 11,15 mln ton, a w 1989 r. – 3,2 mln ton.

 

W.M.

 

Produkcja drobiarska w Kazachstanie

(Agra Europe 2011, nr 2493, s. 15)

 

W Kazachstanie krajowa produkcja drobiarska zaspokaja jedynie połowę popytu na mięso drobiu. Pod względem produkcji jaj kraj jest niemal samowystarczalny. Produkcję brojlerów charakteryzuje niska wydajność. Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego produkcja mięsa w Kazachstanie zmniejszyła się o połowę. Importuje się je głównie z USA. Import ten ograniczają kwoty wprowadzone w 2010 r. Obecnie w Kazachstanie istnieją  23 fermy brojlerów, z których 14 prowadzi nie tylko chów, ale również hodowlę. W 2012 r. produkcja mięsa brojlerów osiągnie 120 tys. ton, czyli dwa razy więcej niż przed sześciu laty. W 2014 r. ma ona zwiększyć się do 140 tys. ton. Problem stanowią przestarzałe technologie, niska wydajność, brak wykwalifikowanego personelu, wysokie koszty produkcji i uzależnienie od importowanych dodatków paszowych, szczepionek i materiału zarodowego. Produkcja drobiarska w tym kraju jest silnie subsydiowana. W Kazachstanie najpopularniejszym mięsem jest wołowina, która stanowi 39% ogółu spożywanego mięsa. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują mięso drobiu (21%), wieprzowina (20%) oraz mięso kóz i owiec (14%).

W.M.

Wzrost spożycia mięsa drobiu w Indiach

(Agra Europe 2011, nr 2493, s. 15)

W Indiach produkcja brojlerów rośnie o 10% rocznie. W 2010 r. wyniosła ona 2,6 mln ton, w 2011 r. – 2,9 mln ton, a w 2012 r. ma zwiększyć się do 3,2 mln ton. Eksport ięsa drobiu niemal nie istnieje – krajowe spożycie pochłania całą produkcję. Przetwórstwo mięsa drobiu ogranicza brak infrastruktury związanej z chłodnictwem. Produkty przetworzone trafiają wyłącznie do hoteli i restauracji. Mimo to spożycie mięsa drobiu i jaj rośnie i do 2015 r. ma się podwoić. Obecnie szacuje się je na 3 kg rocznie na osobę. Rośnie głównie zapotrzebowanie na tańsze mięso ze strony rozwijającej się klasy średniej. Produkcja brojlerów w Indiach jest silnie ujęta w ramy organizacyjne. Blisko 85% produkcji pochodzi z przemysłowych ferm. Brak oficjalnych danych, ale ocenia się, że ponad 90% sprzedaży drobiu stanowią żywe ptaki.

 

 

W.M.

 

Pogłowie świń w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2011, nr 2482, s. 18)

W połowie ubiegłego roku pogłowie świń w wielkiej Brytanii liczyło 3,6 mln sztuk, niemal tyle samo co w poprzednim roku. Liczba tuczników spadła o 0,5% i wyniosła 3,2 mln sztuk. Jednak stado zarodowe wzrosło o 2,3% osiągając 433 tys. sztuk. Liczba loch prośnych niemal nie zmieniła się, ale liczba loszek prośnych wzrosła o 8%. Ocenia się, że koszt produkcji wieprzowiny wynosi 160 pensów (1,83 euro) za 1 kg mięsa. Wzrost liczebności stada zarodowego świń w Wielkiej Brytanii jest niezgodny z trendem występującym w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W Hiszpanii w połowie ubiegłego roku stado zarodowe liczyło 2,34 mln sztuk, czyli było o 7% mniejsze niż rok wcześniej. W Polsce liczebność ta zmniejszyła się o 13%, we Włoszech – o 8%. Uprzednio spadła liczebność stada zarodowego w Danii, Francji i w Niemczech. Spowodowane to było rosnącymi kosztami produkcji, których nie równoważył wzrost cen mięsa. Jednocześnie sytuację rolników pogarsza fakt, że muszą ponosić koszty inwestycji związanych ze zmianą systemów utrzymania macior – nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

W.M.

Badanie pochodzenia wołowiny

(Agra Europe 2011, nr 2484, s. 19)

W Szkocji wprowadzono nową technologię badania próbek mięsa pozwalającą określić pochodzenie zwierząt. W próbkach analizowana jest zawartość wodoru, węgla, azotu, siarki, tlenu i izotopów strontu. Dzięki temu można stwierdzić w jakim kraju zwierzę spędziło kilka ostatnich miesięcy. Podobna technologia jest już stosowana, aby określić pochodzenie wód mineralnych.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter