Dwór w Dłużewie

Niewielka miejscowość Dłużew jest położona kilkanaście kilometrów na południe od Mińska Mazowieckiego nad rzeką Świder. W XVIII wieku osada znajdowała się w rękach rodziny Dłużewskich herbu Pobóg i przez lata przechodziła w ręce kolejnych spadkobierców: Erazma, Ludwika i wreszcie Stanisława Dłużewskiego, wybitnego przedstawiciela ziemiaństwa, doskonałego rolnika i działacza gospodarczego. To właśnie dzięki jego przedsiębiorczości i zaradności gospodarstwo w Dłużewie osiągnęło niespotykany dotąd wysoki poziom. Dbał on też o rozwój samej gminy, w której przyszło mu funkcjonować. Zorganizował Kółko Rolnicze w Siewnicy oraz Koło Porad Sąsiedzkich, zapraszał instruktorów, którzy udzielali mieszkańcom fachowych porad dotyczących prowadzenia ich gospodarstw. To on podjął decyzję o budowie dworu, dzięki któremu miejscowość weszła na stałe do dziejów polskiej architektury. Fundusze na budowę nowej siedziby pochodziły między innymi z zysków uzyskanych z założonej w 1896 roku spółki pod nazwą „Mleczarnia Nadświdzańska”, która była prototypem późniejszych barów mlecznych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...