Jak zapewnić plantacjom rzepaku optymalny start

Producenci rzepaku czekają na początek wiosny. Dopiero wtedy będzie można ocenić stan plantacji po zimie. Pewne wnioski można wyciągnąć już teraz.

Późny siew rzepaku ozimego sprawił, że w wielu regionach kraju rzepak nie osiągnął fazy rozwojowej zapewniającej mu dobre przezimowanie. Warunki pogodowe panujące podczas tegorocznej zimy są bardzo trudne, zwłaszcza dla niedostatecznie przygotowanych do zimy roślin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polska wieś 2010: raport o stanie wsi

Przemiany w rolnictwie / Walenty Poczta

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaobserwowano stopniowe zmniejszenie się znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej, choć niewątpliwie wciąż jest ono ważnym jej sektorem. I tak m.in.: udział rolnictwa w tworzeniu PKB i produktu globalnego w ostatnich latach spadł poniżej 4 proc.; sektor rolny w kraju jest wciąż miejscem pracy prawie 14 proc. ogółu pracujących; rolnictwo posiada mniej niż 6 proc. środków trwałych brutto w gospodarce narodowej; łączne podsumowanie zasobów pracy, zasobów majątku trwałego oraz udziału rolnictwa w tworzeniu produktu globalnego i PKB wskazuje na niższą wydajność kapitału i prawie czterokrotnie niższą wydajność pracy.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynek wina w Polsce i krajach UE

 

Polskie tradycje winiarskie sięgają średniowiecza. Założycielami pierwszych winnic byli cystersi i benedyktyni, z czasem dołączyły do nich również inne zakony. Jednak w XVI i XVII wieku z powodu przejściowego ochłodzenia klimatu, które nawiedziło Europę wyrób wina na obszarze dzisiejszej Polski praktycznie przestał istnieć. Dopiero w I połowie XIX wieku na terenie obecnego województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego rozpoczął się dość intensywny rozwój winiarstwa, zapoczątkowany przez osadników niemieckich. Funkcjonowała tam wówczas znaczna ilość plantacji winorośli, które obejmowały swoim zasięgiem nawet kilkadziesiąt hektarów. Najdłużej utrzymały się winnice zielonogórskie, które do końca wojny należały do niemieckiego nadreńskiego rejonu winiarskiego. Do uprawy winorośli Polacy powrócili w latach 80., 90. ubiegłego wieku, kiedy to zaczęły powstawać plantacje na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i w innych południowych regionach naszego kraju.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...