Rynki rolne

Rynek energii

(Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa 2012 nr 39, s. 25)

 

W 2011 r., w porównaniu z 2010 r., w Polsce zmniejszyło się zużycie paliw stałych, a wzrosło nieznacznie zużycie energii elektrycznej oraz paliw gazowych. Średnia roczna cena 1 gigadżula (GJ) w nośnikach energii stosowanych w rolnictwie polskim wzrosła o 13,7 proc., a w układzie grudzień 2011 do grudnia 2010 nastąpił wzrost o 14,7 proc.

 

Zużycie podstawowych nośników energii w rolnictwie polskim (TJ)

 

Rodzaje

nośników energii

2009

2010

2011

2012*

2011

2012

2010

2011

%

Paliwa stałe

63104

74412

64000

63500

86,0

99,2

w tym:

 

 

 

 

 

 

węgiel kamienny

41600

50731

41400

41300

81,6

99,8

Paliwa ciekłe

75177

74293

74250

74200

99,9

99,9

w tym:

 

 

 

 

 

 

olej napędowy

69328

69328

69330

69330

100,0

100,0

Paliwa gazowe

3706

3851

3860

3900

100,2

101,0

Energia elektryczna

5796

5818

5830

5840

100,2

100,2

Energia cieplna

1050

1100

1050

1050

95,5

100,0

Ogółem

148833

159474

148990

148490

93,4

99,7

*Szacunek wynikowy, Prognoza Łącznie z gazem ciekłym (LPG) a) Zmiany zużycia poszczególnych grup nośników energii w rolnictwie polskim w latach 2009 i 2010 określono na podstawie opracowań GUS. Nakłady energii w latach 2011 i 2012 zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych tendencji.

Źródło: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009, 2010. GUS, Warszawa 2011 i szacunki własne.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Rynek porzeczek i agrestu / Grzegorz Klimek

(Owoce, Warzywa, Kwiaty 2012 nr 5, s. 68-69)

 

W 2011 r. wkrótce po kwitnieniu, oszacowano zbiory porzeczek czarnych na 60-70 tys. ton, a więc na poziomie o ponad połowę niższym niż w roku 2010 (146 tys. ton). Późniejsze szacunki były znacznie wyższe (115 tys. ton). Mimo to, mrożone czarne porzeczki sprzedawano po 1,75-1,8 euro/kg, a koncentrat soku z tych owoców podrożał z 3,5 euro/kg w roku 2010 do 8 euro/kg w roku 2011. Skup owoców przemysłowych tego gatunku trwał zaledwie około 3 tygodni. Ceny wystartowały z poziomu 4,4-4,57 zł/kg i chociaż wykazały lekką tendencję zniżkową, to skup zakończył się cenami 3,8-4,03 zł/kg.

Opłacalność produkcji porzeczek czarnych dla celów przemysłowych, analizowana w okresie kilkunastu lat, jest przykładem braku równowagi na tym rynku.

Produkcja agrestu w ostatnich latach wynosi 15-16 tys. ton, a opłacalność jest zadowalająca dla plantatorów, prowadzących uprawy przemysłowe. Do najbardziej znanych, mało zawodnych i nadających się do zbioru kombajnem odmian, należą 'Biały Tryumf i 'Invicta'. Mrożony agrest kierowany jest głównie na rynek niemiecki, który jest zainteresowany także owocami deserowymi tego gatunku. Ponadto pojawiają się pierwsze plantacje agrestu, prowadzone tak samo jak porzeczki czerwonej, gdzie wytwarza się owoce deserowe sprzedawane po wysokich cenach - głównie na rynku krajowym. W pełni owocowania, z hektara takiej plantacji można zebrać do 20 ton owoców.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

To był rekordowy rok w Lasach!

(Las Polski 2012 nr 8, s. 10)

 

Cena sprzedaży drewna w 2011 r. była wyższa o przeszło 20 proc. niż w roku 2010. O finansowym rekordzie była już mowa w 2010 r., kiedy to przychody przekroczyły 6 mld zł. Przychód netto ze sprzedaży za rok 2010 lokował Lasy Państwowe na 28 pozycji wśród firm w Polsce. Obecnie LP ma szansę wrócić do drugiej dziesiątki.

Tak wysokie przychody mogły zaowocować zwiększeniem kosztów. Najwięcej w zakresie kwoty przeznaczonej na usługi obce (prace leśne, inwestycje drogowe) – o 406 mln zł. Na środki trwałe Lasy wydały 943,5 mln zł, na bieżący rok planując aż 1,4 mld zł.

Wzrosły także wydatki na płace, ubezpieczenia i świadczenia pracownicze – o 285 mln zł. Przy jednoczesnym spadku zatrudnienia o prawie 1 proc., średnie wynagrodzenie w LP podskoczyło.

2011 w Lasach Państwowych

Przychody – 7,459 mld zł (+24 proc.)

CIT – 32,43 mln (+27 proc.)

Koszty – 6,628 mld zł (+17 proc.)

VAT Zapłacony – 865 mln zł (+17 proc.)

Wynik – 830,7 mln zł (+130 proc.)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne – 6390 zł (+14 proc.)

Koszty usług obcych – 2840 mld zł (+17 proc.)

Nakłady na budowę środków trwałych – 943,5 mln zł (+106 proc.)

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter