Rynek owoców

Porzeczki czarnej w 2011 roku było mniej / Eberhard Makosz

(Warzywa 2012 nr 5, s. III)

 

Ubiegłoroczne przymrozki były przyczyną blisko 20 proc. spadku plonów owoców porzeczki. Największe szkody zanotowano na Kujawach, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Na wielu plantacjach w wyniku ograniczonego plonowania nieopłacalny był zbiór owoców. Z ogólnego podsumowania wynika, że zbiory owoców czarnej porzeczki wyniosły w naszym kraju około 80 tys. ton.

Największa koncentracja upraw czarnej porzeczki obejmuje terytorium Lubelszczyzny i powiatu nowosądeckiego (około 50 proc. produkcji krajowej), gdzie odnotowano znikome szkody spowodowane przez przymrozkowi (około 5 proc.). Według szacunkowych danych GUS, zbiory owoców mogły tam wynieść około 60 tys. ton.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Wiśnie w Europie w 2011 roku / Eberhard Makosz

(Sad Nowoczesny 2012 nr 5, s.5)

 

Niekorzystne warunki atmosferyczne były jedną z przyczyn niższych zbiorów wiśni w całej Europie. Wśród innych powodów takiego stanu rzeczy wymienia się redukcję powierzchni sadów wiśniowych w Niemczech, Danii i Belgii. O spadku produkcji zadecydowały także niższe zbiory w Turcji, która jest jednym z czołowych dostawców wiśni w Europie.

Ceny skupu były uzależnione od sposobu wykorzystania surowca. W Polsce ceny owoców do produkcji mrożonek kształtowały się na poziomie 2,6-2,8 zł/kg, do produkcji soków zagęszczonych - 1,8-2,0 z/kg, a deserowych – 3,0-3,2 zł/kg. Wartości te były porównywalne do uzyskanych na rynkach niemieckich.

Węgry są eksporterem około 21 tys. ton świeżych owoców, zaś Niemcy importowały w sumie około 50 tys. ton wiśni, w tym znaczne ilości owoców mrożonych.

Można przypuszczać, że przy normalnym przebiegu pogody produkcja wiśni w Europie może wynieść od 450 do 480 tys. ton, a przy bardzo korzystnym – powyżej 500 tys. ton. W naszym kraju szansą na poprawę sytuacji na rynku wiśni jest większy eksport świeżych owoców do Rosji. Obecnie naszymi najgroźniejszymi konkurentami w tym zakresie są Serbia i Turcja. Wobec tego bezpieczny poziom produkcji owoców wiśni wynosi dla Polski 150-170 tys. ton.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter