Morświn – tajemniczy mieszkaniec Bałtyku

Morświny to niewielkie walenie tworzące rodzinę Phocoenidae, w skład której wchodzi sześć gatunków. Wyglądem bardzo przypominają delfiny. Ich charakterystycznymi cechami morfologicznymi, odróżniającymi od tych ssaków są krótki, ścięty pysk i niska, trójkątna płetwa grzbietowa. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zwierzęta te licznie zamieszkiwały wody Bałtyku. Obecnie gatunek jest zaliczany do skrajnie zagrożonych wyginięciem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Wilczy konflikt

Sytuacja wilka na Słowacji i Ukrainie budzi spore zaniepokojenie. Prowadzony tam odstrzał w znaczący sposób wpływa na jego populację również w Polsce.  Niestety w krajach takich jak Słowacja, Ukraina, Rosja, Litwa i Białoruś wilk nie jest chroniony. Na Słowacji, co prawda przysługuje mu status gatunku łownego, natomiast u pozostałych sąsiadów wilk jest bezlitośnie tępiony.

 

Wilk został umieszczony na liście gatunków chronionych w Polsce w 1998 r., po wieloletnich staraniach środowisk związanych z działaniami na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Wcześniej na wilki można było polować praktycznie na terenie całego kraju. Dzięki międzynarodowym akcjom protestacyjnym, działaniom licznych organizacji, zainicjowaniu akcji wysyłania listów i petycji władz oraz wsparciu naukowców, wilki zostały objęte pełna ochroną. Od tamtej pory rozpoczęła się stopniowa odbudowa populacji wilka w Polsce. Jednak pomimo ochrony gatunkowej wciąż padały ofiarą różnych zdarzeń – odstrzałowi transgenicznych populacji na Słowacji, Ukrainie i Białorusi, kolizjom na drogach, ginęły we wnykach zastawianych na zwierzęta kopytne, itd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

GREEN REMODELING Zielone domy, czyli o budownictwie ekologicznym słów kilka…

Green remodeling to jeden z najsilniejszych trendów w ekologii na świecie. Dotyczy gruntownej przebudowy domów wybudowanych w latach 70-tych lub 80-tych i wyposażenie ich w przyjazne dla środowiska przedmioty i instalacje.

Ten nowy trend pozwala na oszczędności w utrzymaniu domu.. Nowoczesne instalacje grzewcze, systemy solarne czy pompy ciepła pozwalają właścicielom ograniczyć rachunki za wodę, prąd i ciepło, a nawet całkowicie uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. Ekologiczne rozwiązania z reguły podnoszą też komfort życia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...