Doniesienia o GMO

Doniesienia o GMO

 

 

Opinia o bezpieczeństwie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) powinna być poparta analizą naukową tego samego rodzaju, co w przypadku zatwierdzeń produktów biotechnologicznych.

 

Bruksela, 19 września 2012

 

21 września 2012 r. opublikowano wyniki badań pt. „Długoterminowe badania nad toksycznością herbicydu Roundup oraz nad genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą odporną na herbicyd Roundup” w przeglądzie „Food and Chemical Toxicology”. Przemysł biotechnologiczny zachowuje najwyższe standardy testowania i oceny bezpieczeństwa swoich produktów. Wszystkie doniesienia dotyczące bezpieczeństwa produktów biotechnologicznych  w żywności i paszy traktuje bardzo poważnie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw

Świeże warzywa i owoce prosto z gospodarstwa, domowy chleb i przetwory zbożowe bez konserwantów – to wyroby, na które zapotrzebowanie wciąż rośnie. Współcześni konsumenci coraz częściej swoje decyzje zakupowe opierają na jakości i pochodzeniu produktu, nawet jeśli jest on nieco droższy od powszechnie dostępnego w sieciach handlowych. Doskonałym pomysłem, korzystnym zarówno dla rolników, jak i odbiorców, jest sprzedaż bezpośrednia towarów wyprodukowanych w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Projekt „Biożywność…” ma „szansę na sukces”

Projekt „BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, rozpoczął się 1 lutego 2009 r. i ma trwać do 31 grudnia 2014 r. Jego celem ogólnym jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych, z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa. Koordynatorem projektu jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, pod kierownictwem prof. dr hab. Jarosława Olava Horbańczuka. A jego wartość ma wynieść ponad 38,5 mln zł.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Projekt „Biożywność…” ma „szansę na sukces”

Projekt „BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, rozpoczął się 1 lutego 2009 r. i ma trwać do 31 grudnia 2014 r. Jego celem ogólnym jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych, z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa. Koordynatorem projektu jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, pod kierownictwem prof. dr hab. Jarosława Olava Horbańczuka. A jego wartość ma wynieść ponad 38,5 mln zł.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy UE: „Ziemniaczane” plony stale maleją

W połowie 2012 r. Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport dotyczący sytuacji na wybranych, unijnych rynkach rolnych. Odnośnie owoców i warzyw zawierał on jedynie śladowe informacje z rynku ziemniaka, a dokładniej mówiąc, wstępną prognozę plonowania tych warzyw w 2012 r.

 

Z raportu KE wynika, że dla całej unijnej „27” wielkość plonów ziemniaka z 1 ha oszacowano wstępnie na 30,88 ton w stosunku do 32,32 ton w 2011 r. W następstwie tego wstępnie ocenia się, że tegoroczne plony tych warzyw będą o 4,4 proc. mniejsze wobec roku poprzedniego, jednak o niecałe 3 proc. większe w stosunku do średniej wielkości z ostatnich pięciu lat, która wyniosła 30,02 ton/ha. (dane z 24.08. 2012).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...