Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa w Niemczech

(Agra Europe 2012, nr 2528, s. 13)

Po siedmiu latach nieprzerwanego wzrostu liczby ubijanych tuczników, w pierwszej połowie bieżącego roku liczba ta zmniejszyła się o 0,8% i wyniosła 28,8 mln sztuk. Spadła liczba ubijanych tuczników importowanych, jak i domowego chowu. W efekcie produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 1,1% i wyniosła 2,7 mln ton. Natomiast produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 1,8% i osiągnęła 713 tys. ton. Większość stanowiło mięso brojlerów, których udział zwiększył się o 4,2% i wyniósł 432 tys. ton. Ubój bydła zmniejszył się nieznacznie (o 0,2%) i wyniósł 1,8 mln sztuk, a produkcja wołowiny spadła o 0,8% i wyniosła 556 tys. ton. Produkcja jagnięciny wzrosła o 6,4% osiągając 8 tys. ton. Ogółem produkcja mięsa w pierwszej połowie bieżącego roku w Niemczech wyniosła 4 mln ton, czyli zmniejszyła się o 0,8%.

W.M.

 

 

Przewidywany spadek produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 20)

Według przewidywań Komisji Europejskiej, produkcja wieprzowiny w krajach Wspólnoty w bieżącym roku utrzyma się na dotychczasowym poziomie i wyniesie 23,03 mln ton. Jednak w przyszłym roku zmniejszy się ona już o 2%, głównie z powodu ograniczenia pogłowia loch. Obecnie spadek wartości euro i duży popyt na wieprzowinę na świecie (zwłaszcza w Chinach) wpływają na wzrost eksportu tego mięsa. W przyszłym roku jednak spadek produkcji spowoduje ograniczenie jego eksportu.

 

Produkcja, eksport i spożycie wieprzowiny

w 27 krajach Unii Europejskiej

 

20111

20122

20132

Zmiana

2012/11 (%)

Zmiana

2013/12 (%)

Produkcja netto

(tys. t)

 

23040

 

23034

 

22571

 

0

 

-2,0

Eksport (tys. t)

2174

2250

2000

+3,5

-11,1

Spożycie (kg na

osobę rocznie)

 

41,5

 

41,2

 

40,7

 

-0,7

 

-1,3

 

1 – dane szacunkowe

2 – dane przewidywane

W.M.

 

Produkcja wieprzowiny w Czechach

(Agra Europe 2012, nr 2516, s. 20)

W kwietniu bieżącego roku pogłowie świń w Czechach liczyło 1,58 mln sztuk, czyli było o 9,7% mniejsze niż rok wcześniej. Liczebność macior zmniejszyła się w tym czasie o 10%. Produkcja wieprzowiny w pierwszym kwartale 2012 r. spadła o 9,2% i wyniosła 60018 ton. Liczba ubitych zwierząt zmniejszyła się o 9,3%. Istnieją jednak przesłanki do twierdzenia, że w kolejnych kwartałach sytuacja będzie się poprawiać. Liczebność świń, a zwłaszcza macior w I kwartale bieżącego roku była większa niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Większość rolników utrzymujących świnie w Czechach zdecydowała się dostosować produkcję do wchodzących w życie od 2013 r. nowych zasad utrzymania macior lub zrezygnować z produkcji wieprzowiny. Obecnie już 94% rolników posiada pomieszczenia pozwalające sprostać nowym zasadom. Czeski rząd zainwestował miliony euro, aby pomóc rolnikom w dokonaniu zmian. W pierwszym kwartale bieżącego roku ceny wieprzowiny wzrosły o 19,8%. Import wieprzowiny osiągnął w tym czasie 51057 ton, czyli był o 13,2% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku; eksport natomiast pozostał niezmieniony.

W.M.

 

Dobrostan świń w USA

(Agra Europe 2012, nr 2523, s. 17)

Humane Society of the United States (HSUS), organizacja zrzeszająca obrońców praw zwierząt w USA, zaskarżyła 51  przemysłowych ferm chowu trzody chlewnej o sprzeczne z prawem zanieczyszczanie środowiska amoniakiem. W USA każda ferma, w której w ciągu 24 godzin ulatnia się do środowiska ponad 50 kg amoniaku musi zgłosić to lokalnym władzom. Oskarżone fermy nie zrobiły tego. Działacze HSUS nie ukrywają, że ich celem jest walka o zabronienie utrzymywania prośnych macior w pojedynczych boksach.

W.M.

Dążenie do poprawy standardów dobrostanu zwierząt w Danii

(Agra Europe 2012, nr 2524, s. 20)

W Danii opublikowano raport na temat zachowywania standardów dobrostanu zwierząt w chowie świń. Stwierdzono, że od 2008 r. śmiertelność macior zmniejszyła się z 15,2% do 13,7%. Podobnie spadła śmiertelność prosiąt. Od 2010 r. do 2011 r. zużycie antybiotyków w leczeniu trzody chlewnej zmniejszyło się o 20%. Jednakże jednocześnie zanotowano łamanie zasad dobrostanu zwierząt w ponad połowie spośród zbadanych w 2011 r. 402 ferm. Duńska minister rolnictwa, Metter Gjerskov, wzywa więc rolników do poprawy standardów dobrostanu zwierząt.

W.M.

Pogarszające się warunki w produkcji drobiarskiej w Brazylii

(Agra Europe 2012, nr 2514, s. 18)

Spadające ceny wołowiny i rosnące ceny pasz spowodowały, że opłacalność produkcji mięsa drobiu w Brazylii ciągle zmniejsza się. Brazylijczycy preferują wołowinę, a jej coraz niższe ceny powodują, że spożycie drobiu spada, a wołowiny rośnie. W ciągu dwu miesięcy ceny pasz wzrosły o 30% i prawdopodobnie będą rosły dalej. Cena śruty sojowej podwoiła się w ciągu 40 dni, a cena kukurydzy, która wcześniej spadła o 15% obecnie wróciła do dawnego poziomu i może dalej rosnąć. Ceny uzyskiwane za najwartościowsze porcje mięsa brojlerów spadły o 1-2%, natomiast całe tuszki sprzedawane są poniżej kosztów produkcji. Sytuacja producentów wieprzowiny jest nawet jeszcze trudniejsza. Straty w tym sektorze produkcji osiągnęły w bieżącym roku już 2 mld dolarów (1,65 mld euro).

W.M.

 

Wzrost kosztów produkcji zwierzęcej w Korei Południowej

(Agra Europe 2012, nr 2517, s. 15)

W ubiegłym roku koszty produkcji trzody chlewnej w Korei Południowej zwiększyły się o 22% i osiągnęły 204 euro na 100 kg. Koszty produkcji mleka wzrosły o 12% i podobnie zwiększyły się koszty produkcji jaj. Koszt odchowu bydła mięsnego wzrósł o 9%, a brojlerów – o 2,7%. Jednak opłacalność produkcji zmieniała się w różny sposób. W produkcji wieprzowiny rosnące koszty zostały z nadwyżką pokryte przez rosnące ceny uzyskiwane przez producentów. Natomiast ceny otrzymywane za bydło opasowe spadły.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter