Turystyka kulturowa realizowana na terenie obszarów wiejskich w Polsce

 

Kultura ludowa jest rozumiana jako integralny składnik kultury narodowej, obejmujący zespół ukształtowanych w procesie historycznym nawyków i wzorów działania, narzędzi pracy, wytworów materialnych i duchowych, a także zasad i form zachowania, charakteryzujących warstwy społeczeństw narodowych, a zwłaszcza chłopów. Na przestrzeni wieków uległa ona wielu przemianom związanym z naturalnymi procesami cywilizacyjnymi – od kultury zaspokajającej podstawowe potrzeby ludności wiejskiej, po kulturę komercyjną, realizującą głównie zainteresowania turystów. Tworzone w oparciu o jej zasoby produkty kulturowe, zaczęły stanowić o atrakcyjności wielu regionów Polski.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rodzime drzewa liściaste

Rośliny drzewiaste są najważniejszymi producentami tlenu w środowiskach lądowych, a ich obecność ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania biosfery. Dzięki roślinności drzewiastej ukształtowało się wiele środowisk oraz elementów krajobrazu rolniczego na Ziemi. Wiele rodzimych drzew i krzewów wykorzystuje się do naturalnego umacniania brzegów rzek i ochrony wybrzeża. Drzewa przyczyniają się w zasadniczym stopniu do podniesienia, jakości terenów zabudowanych. Różnorodność gatunkowa rodzimych roślin drzewiastych wystarcza, aby wszystkie dostępne środowiska zostały zajęte przez drzewa, krzewy i krzewinki.

Ogólny podział drzew występujących w Polsce dzieli je na drzewa liściaste oraz drzewa iglaste. Nas interesuje pierwsza grupa, która występuje w zdecydowanej mniejszości ogólnego stanu drzewnego. Mimo to drzewa liściaste są cenione zarówno za swoje piękno jak i zastosowanie w życiu codziennym. Najbardziej popularne w Polsce drzewa liściaste to: dąb, buk, brzoza, czeremcha, klon, jabłoń, jarząb, jesion, olsza, głóg, grab, topola, lipa, wiąz, wiśnia i wierzba. Wszystkie z tych drzew stanowią doskonały materiał, zarówno do obróbki, jak i na opał.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...