Greening – nowość dla polskich rolników

 

Wraz z nowym programem PROW na lata 2014-2020 wszystkie gospodarstwa posiadające przynajmniej 15 h gruntów ornych mają obowiązek wprowadzenia do swojej struktury upraw zazielenienie, czyli tzw. greening. Uzyskanie dopłat bezpośrednich będzie wiązało się z wypełnieniem trzech podstawowych obowiązków.

 

Zasady greeningu

 

Wśród nowych regulacji zawartych w programie PROW na lata 2014-2020 znalazł się zapis dotyczący greeningu. Od tego roku uzyskanie dopłat bezpośrednich będzie uzależnione od przestrzegania zasad tzw. zazieleniania, na które składają się trzy rodzaje wymagań:

  • dywersyfikacja upraw,
  • zachowanie trwałych użytków zielonych,
  • obszary proekologiczne.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

KRUS utrzymać, ale zreformować. EFRWP przedstawia propozycje zmian w najnowszym raporcie

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników od 25 lat funkcjonuje w praktycznie niezmienionym stanie. Największe kontrowersje budzi emerytalno-rentowa część systemu, której skala finansowania ze środków publicznych jest traktowana jako przejaw nierówności społecznej. W obecnym wymiarze, system utrwala również niekorzystne tendencje w polskim rolnictwie i nie sprzyja optymalnemu wykorzystaniu środków przeznaczanych na jego rozwój. Propozycję reformy KRUS przedstawia Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w swoim najnowszym raporcie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polska wieś szansą na niezależność energetyczną kraju

 

Polacy zużywają rocznie 16 mld m3 gazu ziemnego, pochodzącego w głównej mierze z Rosji. Analizy porównawcze wskazują na stale rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. Wzrasta także zużycie ropy naftowej, którą dziś w aż 90 proc. importujemy również z Rosji. Jesteśmy więc w pełni uzależnieni od surowców energetycznych pochodzących od naszego największego wschodniego sąsiada. Zdaniem ekspertów trend rosnącego poziomu, uzależniania się od importu gazu i ropy naftowej, można odwrócić. Jednym ze sposobów, proponowanym przez Fundację EFRWP, jest wykorzystanie ogromnego potencjału polskiej wsi i wzrost eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Specyfika rolnictwa Stanów Zjednoczonych

 

Stany Zjednoczone to największy producent żywności na świecie. Kraj o wysoko rozwiniętym rolnictwie, gdzie użytki rolne zajmują 45 proc. jego powierzchni. To światowy gigant w uprawach GMO, których łączny obszar wynosi już 160 milionów hektarów. Jeden z największych na świecie producentów tytoniu, awokado, ananasów, truskawek, migdałów, orzechów włoskich i chmielu. Również pod względem ilości poławianych ryb zajmuje czołowe miejsce na świecie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...