Zniesienie kwot mlecznych, i co dalej?

W Unii Europejskiej 1 kwietnia 2015 r. po 31 latach funkcjonowania, a w Polsce po 11 latach, przestało obowiązywać kwotowanie produkcji mleka. Kwotowanie oznacza określony w trybie administracyjnym górny pułap produkcji mleka przeznaczonego do zbycia w roku referencyjnym (okres od 1 kwietnia do 31 marca) po cenach gwarantowanych. Założeniem kwotowania miała być stabilizacja produkcji, a przez to zapewnienie właściwych relacji pomiędzy podażą a popytem, utrzymanie stabilnych cen i zapewnienie odpowiedniego dochodu dla rolnika. Praktyka ostatnich lat wyraźnie pokazała, że nie zostały zrealizowane te zadania. Nagłe spadki cen mleka miały miejsce np. w 2008 i w 2014 r. Doświadczenie jednoznacznie wykazało, że ceny płacone dostawcom za surowiec wynikają z cen uzyskiwanych za wyroby gotowe przez przetwórstwo, a te z kolei zależą od cen na rynku światowym. Zdaniem ekspertów kwotowanie miałoby sens, gdyby obejmowało cały świat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ślimaki jadalne – hodowla i wartość odżywcza mięsa

 

Intensywny rozwój sektora żywnościowego w Polsce zaowocował pojawieniem się na rynku nowych rodzajów żywności. Należą do nich między innymi ślimaki, które od tysięcy lat stanowią element diety człowieka. Tradycja spożywania mięsa tych mięczaków w Europie jest szczególnie widoczna we Francji, chociaż walory smakowe mięsa ślimaczego doceniają również inne kraje, jak Belgia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Niemcy.

 

Hodowla ślimaków

Pierwsze fermowe hodowle ślimaków w naszym kraju powstały w latach 90. XX wieku w regionie południowo-wschodnim i południowo-zachodnim, a następnie w Wielkopolsce,  oraz województwie warmińsko-mazurskim. Były one wzorowane na modelu słowackim i cały cykl produkcyjny odbywał się w pomieszczeniach zamkniętych. W chowie intensywnym okres hodowlany trwa około 3 miesięcy i w sprzyjających warunkach można uzyskać od 3 do 4 cykli. Generuje on jednak wysokie koszty utrzymania, dlatego został wyparty przez hodowle w systemie mieszanym, który idealnie sprawdza się w warunkach klimatycznych naszego kraju. Rozród jest przeprowadzany w warunkach pomieszczenia zamkniętego w okresie zimowo-wiosennym, natomiast dalsze utrzymanie odbywa się już w polowych zagrodach towarowych. System ten umożliwia przeprowadzenie jednego 6. lub 7. miesięcznego cyklu hodowlanego ślimaków rocznie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...