Co słychać na rynkach rolnych

Rynek zbóż

 

Ocena przezimowania zbóż

 

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzonych w marcu 2011 r., zboża ozime przezimowały gorzej niż w roku 2010. W większości województw odnotowano straty w powierzchni zasianych ozimin wynikające z wystąpienia pleśni śniegowej oraz zastoisk wody. Równocześnie duże dobowe wahania temperatury negatywnie wpływały na system korzeniowy.

Wiosną 2011 r. odnotowano mniejszą niż w roku poprzednim obsadę roślin żywych i nasion kiełkujących na 1 m2 upraw ozimych (z wyjątkiem żyta). Do siewów zbóż jarych przystąpiono pod koniec marca bieżącego roku, tj. w podobnym terminie jak w 2010 r. Ocieplenie w drugiej dekadzie kwietnia 2011 r., przy dobrym uwilgotnieniu gleb, wpłynęło korzystnie na wzrost i rozwój roślin uprawnych, zwłaszcza na wyrównanie wschodów zbóż jarych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Najnowsze na liście produktów tradycyjnych

Krótko o Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych

 

Krajową Listę Produktów Tradycyjnych powołano na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Na Listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane, od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Program „Owoce w szkole” – dotychczasowe doświadczenia

Program „Owoce w szkole” został uruchomiony w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jako jedno z działań prowadzonych przez Komisję Europejską promuje zasady prozdrowotnego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Polska jest realizatorem tego projektu od początku jego istnienia i zajmuje miejsce w grupie liderów.

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Zdaniem ekspertów zmiana nawyków żywieniowych może odegrać bardzo ważną rolę w zwalczaniu tego problemu. Drogą do osiągnięcia tego celu jest spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Program „Owoce w szkole” został stworzony jako jedno z działań Komisji Europejskiej zmierzających do zmiany tej sytuacji. Inicjatywa jego powołania została zawarta w dokumencie „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, który jest poświęcony m.in. analizie takich zagadnień jak problem otyłości dzieci w Europie, zagrożeniom, jakie pociąga za sobą to zjawisko dla zdrowia publicznego oraz jego skutkom społecznym i ekonomicznym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...