Susza: nie ma plonów - nie ma pieniędzy

Tegoroczne słońce wypaliło na polach: kukurydzę, buraki, ziemniaki, zboża jare, łąki i pastwiska. Rolnicy szacują straty w plonowaniu upraw polowych na 40-50%. Brak spodziewanych dochodów ma zrekompensować pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę.

Tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa. Wystąpiła zarówno susza meteorologiczna, glebowa oraz rolnicza, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów. Deficyt wody w roku bieżącym był średnio o ok. 270% wyższy niż w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Skutki suszy 2015 r. będą częściowo odwracalne w przypadku roślin wieloletnich, zaś w przypadku roślin jednorocznych pastewnych, takich jak kukurydza, strączkowe czy ziemniak, poprawa warunków pogodowych we wrześniu nie spowodowała istotnej poprawy stanu uprawy tych gatunków.

Susza utrudnia prawidłowe wykonanie pożniwnych zabiegów uprawowych lub wymusza rezygnację z ich wykonania i znacznie ogranicza możliwości prawidłowej uprawy gleby i wykonanie siewów ozimin, co będzie powodowało również  straty w przyszłorocznych plonach.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Apetyt na ryby

Mięso rybie stanowi cenne źródło białka, witamin oraz kwasów nienasyconych z grupy omega-3. Dietetycy już od dawna zachęcają do włączenia ryb do naszej codziennej diety. W ostatnim czasie widać wyraźną poprawę w tym zakresie. Zainteresowanie rybami, zarówno morskimi, jak i słodkowodnymi ulega systematycznemu zwiększeniu.

Co to jest akwakultura?

Na tle światowej produkcji rolnej, która utrzymuje się  na podobnym poziomie od wielu lat obserwuje się intensywny rozwój akwakultury. Sprzyja temu powszechna promocja zdrowego stylu życia i świadomości wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej mięsa rybiego. Roczna wielkość światowej produkcji ryb sięga niemal 154 mln ton. Około 90 mln ton stanowią połowy morskie i śródlądowe, z czego ponad 23 mln ton nie jest przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji przez ludzi, lecz jako surowiec do produkcji mączki rybnej wykorzystywanej w paszach dla zwierząt. W związku z intensywnym rozwojem przemysłowych hodowli drobiu i innych zwierząt gospodarskich popyt na ten surowiec jest coraz większy, co z kolei sprzyja zwiększeniu połowów morskich do stopnia zagrażającego utrzymaniu stanu pogłowia ryb na poziomie zabezpieczającym ciągłość trwania poszczególnych gatunków.

Rybołówstwo słodkowodne i w dużo mniejszym stopniu rybołówstwo morskie jest stopniowo zastępowane przez dynamicznie rozwijającą się akwakulturę. W latach 2006-2011 udział ryb pochodzących z hodowli w stosunku do ryb z połowów zwiększył się o około7 proc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...