Rzeki zbyt dobrze uregulowane

Historia człowieka od zawsze była nierozerwalne związana z rzekami - oferowały one możliwość dostępu do wody pitnej, były źródłem pożywienia, stanowiły środek transportu. Przez tysiące lat człowiek żył w harmonii z naturalnym rytmem rzek, korzystając z ich bogatych, odnawialnych zasobów. Okres intensywnego przekształcania naturalnych cieków wodnych rozpoczął się wraz z rozwojem rolnictwa i przemysłu. W rezultacie ich bogactwo przyrodnicze zaczęło ulegać degradacji.

Negatywne skutki intensywnej regulacji rzek

Zupełnie naturalnych rzek w Polsce jest niewiele. Większość z nich została uregulowana w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia, głównie na skutek intensywnego rozwoju rolnictwa i przemysłu. Lasy rosnące na żyznych glebach zalewanych dolin rzek oraz nadrzeczne mokradła ustępowały miejsca łąkom i pastwiskom, prostowano i skracano bieg rzek, umacniano ich brzegi, likwidowano meandry, boczne odgałęzienia nurtu i starorzecza, osuszano nadrzeczne mokradła. Wzdłuż rzek budowano wały, które odcinały ich doliny od corocznych zalewów, przegradzano je zaporami, a ich wody były sukcesywnie zanieczyszczane ściekami spływającymi z okolicznych zakładów przemysłowych. Wszystkie te zabiegi miały wpływ na stopniową degradację naturalnych cieków wodnych.  Przekształcenia rzek i ich dolin, które miały przynieść same korzyści, w rezultacie okazały się groźne w skutkach. W ich wyniku nieoczekiwanie wzrosło zagrożenie powodziami, a rzeki straciły zdolność do samooczyszczania się.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Geotermalny skarb w Polsce

Na terenie Polski odnotowano występowanie naturalnych basenów sedymentacyjno-strukturalnych wypełnionych wysokotemperaturowymi wodami, stąd nasz kraj posiada bardzo dobre warunki geotermalne. Energia geotermalna to rodzaj energii pozyskiwanej z wnętrza Ziemi, gdzie wraz z głębokością rośnie temperatura nawet do kilkuset stopni Celsjusza. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130°C, a lokalnie dochodzi nawet do 200°C. Zlokalizowane są one na głębokości od 1 do 10 km. Zdaniem ekspertów energia wód geotermalnych jest najczystszym ekologicznie źródłem ciepła.

Położenie Polski w Europie Centralnej sprzyja rozwojowi i wykorzystaniu różnych alternatywnych źródeł energii.  Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej, które dobrze wykorzystują odnawialne zasoby energii, ale głównie z biopaliw stałych. Energia odnawialna, jaką stanowią źródła gorących wód wykorzystywano już w starożytności. Natomiast na terenie Polski dopiero od kilkunastu lat zwiększa się zainteresowanie tym rodzajem energii.

Zdaniem naukowców, Polska jest termalną potęgą, ponieważ w większej części kraju (80% powierzchni) znajdują się gorące źródła, zlokalizowane głównie na Niżu Polskim, w Karpatach zewnętrznych i wewnętrznych, zapadlisku przedkarpackim, Sudetach i bloku przedsudeckim. A możliwości wykorzystania wód geotermalnych dotyczą 40% obszaru kraju (wydobycie jest opłacalne, gdy do głębokości 2 km temperatura osiąga 65°C, zasolenie nie przekracza 30 g/l, a także gdy wydajność źródła jest odpowiednia).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...