Skarby morza

Był sobie człowiek…

 

Ponad pięćdziesiąt lat temu, pewien Francuz, Pan Daniel Roulier – miał pomysł: jak wykorzystać skarby oceanów (tak zwykło się nazywać algi morskie) dla szerszego ogółu, wzorem tych którzy przez setki lat korzystali z nich zbierając je na plażach Bretanii, ale tylko indywidualnie w miarę swoich potrzeb. Pan Roulier wymyślił jak robić na to dużą, przemysłową skalę i opracował technologię ich przerobu od połowu zaczynając, a na wyciągach, filtratach i homogenatach kończąc. Opracował nowoczesne produkty na nich oparte. Oczywiście nie zrobił tego wszystkiego sam – najpierw pomagała mu grupa fachowców – specjaliści i naukowcy z dziedziny biotechnologii morskich, a wspierała rodzina. Dzisiaj pracuje dla niego już ponad 6 tys. ludzi w 42 krajach. Pan Roulier osiągnął sukces – zrealizował swój plan, swoje marzenia. Algi i produkty z nich wytwarzane są powszechne w życiu współczesnego człowieka. Dlaczego? Znał ich wartość!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Mleko – pomaga czy szkodzi?

Pierwsze informacje na temat szkodliwego oddziaływania mleka na organizm człowieka pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat. 70. Falę krytyki podsycały też liczne artykuły prasowe, przestrzegające przed spożywaniem tego surowca. Jednak badania naukowe prowadzone w tym zakresie nie potwierdziły tych teorii, a wręcz ujawniły kolejne zalety wynikające z picia mleka. Pozostaje więc pytanie: Czy mleko pomaga czy szkodzi?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Badania niedoborów składników pokarmowych w glebie i roślinach

http://rme.cbr.net.pl/images/rme54/83.jpgNajważniejszym celem produkcji rolniczej i ogrodniczej jest uzyskanie plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej i przechowalniczej. Wiele czynników decyduje o sukcesie uprawy. Jednym z ważniejszych jest gleba. Jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne mają decydujący wpływ na powodzenie w uprawie. Przydatność gleb do celów produkcyjnych i ich wartość uprawowa określana jest przez wiele parametrów, które składają się na żyzność gleb, czyli naturalną zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin. Stanowi ona zespół właściwości gleb – fizycznych, chemicznych i biologicznych, zapewniających roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Ważnym aspektem kształtowania żyzności gleb jest możliwość jej zmiany poprzez szereg działań agrotechnicznych, przede wszystkim przez nawożenie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Budujemy populację owadów zapylających

Sześć lat temu, pod koniec 2006 roku zainicjowano kampanię „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, skierowaną do szerokiego grona rolników i ogrodników. Jej celem była edukacja dotycząca roli i znaczenia pszczół dla prawidłowego rozwoju roślin i ich plonowania. Głównym działaniem akcji było przekonywanie rolników do celowości stosowania środków ochrony roślin bezpiecznych dla pszczół. W realizację projektu zaangażował się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął tę inicjatywę patronatem honorowym, a aktywnie w jej realizacji uczestniczyły ośrodki naukowe z całego kraju i liczne Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Odżywianie gleby i roślin

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji. Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb. Należy zatem stosować nawozy, które działają wielopłaszczyznowo. Nie tylko dokarmiają rośliny, ale równocześnie powodują zmiany fizyczne w glebie, sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...