Coraz mniej ryb w morzach…

Konsumpcja ryb na świecie stale wzrasta, jednak ze względu na nie ekologiczne metody połowów, zanieczyszczenie i zakwaszenie wód oraz, ścieki, w morzach i oceanach jest ich coraz mniej. A jak ktoś mądrze powiedział, Nie będzie ryb, nie będzie i Nas!

Z mórz i oceanów wyławia się każdego roku ponad 80 mln ton ryb. Taki poziom utrzymuje się od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. Niestety, od jakiegoś czasu można usłyszeć alarmujące doniesienia na temat postępującego przetrzebienia zasobów ryb. Jak wynika z oficjalnych danych Komisji Europejskiej, problem przełowienia dotyczy obecnie 63 proc. zasobów w Atlantyku oraz 82 proc. w Morzu Śródziemnym. Szacuje się, że ogólna ilość ryb na świecie spadła o jedną czwartą. Gatunki takie jak: tuńczyk błękitnopłetwy czy węgorz europejski są niemal na wymarciu. Niektóre prognozy zakładają, że w 2048 r. nie będzie już czego łowić.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekrany akustyczne – czy zawsze są potrzebne?

Obecnie, coraz częściej pojawiają się opinie na temat zasadności masowego budowania ekranów akustycznych, które nie tylko szpecą krajobraz, ograniczają widoczność i stanowią zagrożenie dla ptactwa, ale również nie zawsze skutecznie chronią przed hałasem.

Ogromny przyrost ilości pojazdów samochodowych, jaki jest notowany od początku lat dziewięćdziesiątych przyczynił się do zwiększenia stopnia obciążenia środowiska hałasem drogowym. Problem ten dotyczy szczególnie terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych traktów komunikacyjnych. Jednym ze sposobów wyjścia z tej trudnej sytuacji jest budowa ekranów akustycznych. Są to naturalne lub sztuczne przeszkody ustawione przy drogach będących źródłem hałasu. Powodują one powstawanie tzw. obszaru cienia akustycznego, w obrębie którego poziom dźwięku jest znacznie mniejszy niż przed ekranami. Skuteczność ochrony zależy od wielu czynników: lokalizacji ekranów względem krawędzi jezdni, położenia terenów chronionych, długości i wysokości tych przeszkód oraz rodzaju materiałów, z których są wykonane. W swojej formie, kształcie i kolorze powinny one jak najbardziej odzwierciedlać lokalny charakter krajobrazu przy jednoczesnej minimalnej integracji w środowisko naturalne. Przy wyborze konkretnego rozwiązania należy też wziąć pod uwagę elementy takie jak: dostępność do obszaru objętego ochroną, charakter otoczenia, trwałość paneli i innych elementów konstrukcyjnych, konieczność ich konserwacji i ewentualnej naprawy oraz problem wandalizmu czy kradzieży.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...