Rynki rolne

Wzrost importu mięsa do Rosji

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 21)

Rosja w znacznym stopniu zależna jest od importu mięsa, mimo wielu działań zmierzających do zwiększenia samowystarczalności pod tym względem. W ciągu ostatniego roku rozbudowano produkcję wieprzowiny i mięsa drobiowego. Mimo to popyt na mięso rósł szybciej niż podaż. Import mięsa drobiu do Rosji, od stycznia do września 2012 r., osiągnął 320 tys. ton, czyli był o 22% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Import wieprzowiny zwiększył się w tym czasie o 3% i osiągnął 525 tys. ton, a import wołowiny wzrósł o 2% i wyniósł 468,6 tys. ton. Produkcja wieprzowiny od stycznia do października 2012 r. zwiększyła się o 14% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, a produkcja mięsa drobiu wzrosła o 15%. Wysiłki zmierzające do wzrostu produkcji wołowiny nie przyniosły jeszcze rezultatu i jej produkcja spadła o 4,4%.

 

W.M.

 

Irlandia importerem netto drobiu

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 20)

Po raz pierwszy od czterech lat import mięsa drobiu do Irlandii przewyższył eksport tego mięsa. Import świeżego, mrożonego i przetworzonego mięsa drobiu do Irlandii w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2012 r. osiągnął 50 409 ton, czyli był o 9% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym samym czasie eksport tego mięsa zmniejszył się o 22% i wyniósł 44 021 ton. Szacuje się, że łączny import mięsa drobiu do Irlandii w 2012 r. wyniósł 75 tys. ton (w 2011 r. – 69 tys. ton). Jest to ilość trzy razy większa niż 10 lat wcześniej. Wzrost importu dotyczył głównie innych krajów Unii Europejskiej. Import z Wielkiej Brytanii od stycznia do sierpnia 2012 r. osiągnął 24 445 ton (wzrost o 7%), z Holandii – 10 896 ton (wzrost o 5%), z Niemiec – 3 237 ton (wzrost o 57%), a import z Portugalii zwiększył się z 273 ton do 4 431 ton. Import z Brazylii zmniejszył się jednocześnie o 58%, a z Tajlandii – o 27%.

W.M.

 

Wznowienie importu wołowiny z Wielkiej Brytanii do Rosji

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 21)

Rosja otwiera swój rynek dla wołowiny i jagnięciny brytyjskiej po szesnastu latach zakazu importu tego mięsa. Zakaz wprowadzono w 1996 roku, kiedy to występowanie BSE w Wielkiej Brytanii osiągnęło szczytową częstotliwość. W Unii Europejskiej restrykcje dotyczące importu brytyjskiej wołowiny zniesiono już w 2006 r. Rosja wznowiła import wołowiny od początku bieżącego roku, a jagnięciny – od kwietnia. Rosja jest jednym z największych na świecie importerów wołowiny. Ocenia się, że w ciągu następnych trzech lat wartość eksportu tego mięsa z Wielkiej Brytanii do Rosji osiągnie wartość od 80 do 115 mln funtów sterlingów.

W.M.

 

Import produktów mleczarskich do Rumunii i Bułgarii

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 21)

Unia Europejska nie zrobiła wiele, aby pomóc Rumunii i Bułgarii, nowym członkom Wspólnoty, w rozwoju sektora mleczarskiego. Oba te kraje wciąż, sześć lat po przystąpieniu do Unii, w znacznym stopniu są uzależnione od importu artykułów mleczarskich. W 2011 r. Rumunia importowała produkty mleczarskie o wartości 225 mln euro, a Bułgaria – 149 mln euro. Wartość eksportu produktów mleczarskich z tych krajów wyniosła 50 mln euro w przypadku Rumunii i 86 mln euro w przypadku Bułgarii. W Rumunii przetwarza się tylko 10% mleka. W 2012 r. w Rumunii w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy wzrósł import wielu artykułów mleczarskich. W największym stopniu, bo o 50% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, zwiększył się import mleka pełnego w proszku. Osiągnął on 1 700 ton, które sprowadzono głównie z Niemiec. Import odtłuszczonego mleka w proszku zwiększył się o 6% i osiągnął 3 500 ton, które pochodziły przede wszystkim z Węgier, Polski i Bułgarii. Import masła wzrósł o 10% i wyniósł 1 700 ton. Zwiększył się jego import z Holandii, a zmniejszył z Polski. Import mleka zmniejszył się o 7%. Pochodziło ono głównie z Węgier, Czech i Bułgarii. Import sera utrzymał się na niezmienionym poziomie. Zwiększył się jednak udział w nim sera polskiego. Wzrósł też eksport jogurtów z Polski do Rumunii. Wzrost spożycia sera w Bułgarii spowodował zwiększenie jego importu o 56%. Pochodził on głównie z Niemiec. Nieznacznie wzrósł też import odtłuszczonego mleka w proszku, które pochodziło głównie z Polski.

W.M.

 

Hiszpania największym w Unii Europejskiej importerem pszenicy

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 14)

Hiszpański import pszenicy w okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. osiągnął około 3,44 mln ton. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwiększył się o 78%. Import ten osiągnął najwyższy poziom od 2009 r., kiedy wyniósł on 3,66 mln ton. Łącznie w 2011 r. import pszenicy osiągnął 4,03 mln ton. Hiszpania wyprzedziła pod względem wielkości importu pszenicy Włochy, które dotychczas zajmowały w Unii Europejskiej pierwsze miejsce pod tym względem. Od stycznia do sierpnia 2012 r. do Włoch sprowadzono 2,45 mln ton pszenicy; w tym samym okresie poprzedniego roku import ten wyniósł 3,23 mln ton. Łącznie w 2011 r. do Włoch importowano 5,11 mln ton pszenicy (w 2010 r. – 4,90 mln ton).

Pszenicę sprowadzano do Hiszpanii głównie z Ukrainy. Import z rejonu Morza Czarnego w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2012 r. osiągnął 658 314 ton, czyli był o 65% większy niż rok wcześniej. Import tego ziarna z Bułgarii wzrósł o 106% osiągając 583 815 ton, a z USA zwiększył się o 143% i wyniósł 477 946 ton. Dostawy pszenicy z Francji do Hiszpanii zmniejszyły się do 407 894 ton (spadek o 17%).

Import kukurydzy do Hiszpanii od stycznia do sierpnia 2012 r. był o 26% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i osiągnął 3,69 mln ton. Łącznie w 2011 r. importowano do Hiszpanii 4,71 mln ton kukurydzy, głównie z Francji i Ukrainy. Wzrost importu ziarna do Hiszpanii spowodowany był suszą i w efekcie niskimi zbiorami w kraju. We wrześniu 2012 r. import pszenicy zmniejszył się o 38% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Jednocześnie wzrósł import kukurydzy.

W.M.

 

Wzrost importu soi do Chin

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 13)

Powierzchnia uprawy soi w Chinach w 2012 r. była o 13,8% mniejsza niż rok wcześniej. Był to piąty kolejny rok spadku areału uprawy soi w Chinach. Produkcja nasion oleistych spadła do 9,8 mln ton, co jest ilością najniższą od 2009 r. Susza panująca w lecie w Azji spowodowała, że plony zmniejszyły się o 5,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Chiny są największym światowym importerem soi. Ich udział w światowym imporcie tych nasion stanowi 60%. Połowę soi sprowadzanej do Chin dostarcza Brazylia, a 37% - USA. Jednakże w ostatnim roku susza w tych krajach ograniczyła zbiory, co spowodowało wzrost cen soi.

W.M.

 

Wzrost eksportu wołowiny z Indii

(Agra Europe 2012, nr 2539, s. 20)

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. z Indii eksportowano 548 tys. ton wołowiny. Jest to ilość o 40% większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Największym odbiorcą indyjskiej wołowiny jest Wietnam. Eksport do tego kraju zwiększył się o 74%. Sprzedaż wołowiny do Malezji wzrosła o 16 %, do Arabii Saudyjskiej – o 32%, do Jordanii – o 52%, a do Egiptu – o 14%.

W.M.

 

Nie będzie podwyżki cen skupu drobiu w Niemczech

(Agra Europe 2012, nr 2541, s. 21)

Niemieccy hodowcy drobiu zgłosili do handlowców kupujących drób prośbę o podwyższenie cen zakupu, tak aby możliwe było zwiększenie zysków rolników borykających się z trudnościami związanymi z wysokimi kosztami żywienia oraz tymi wynikającymi z dostosowania produkcji do nowych zasad dotyczących dobrostanu ptaków. Jednakże handlowcy odpowiedzieli, że zamierzają raczej dbać o interesy konsumentów, a obejmująca cały kraj unifikacja cen byłaby wbrew prawu.

W.M.

 

Ceny baraniny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2529, s. 16)

Ceny baraniny w krajach Unii Europejskiej w sierpniu spadły średnio do 4,94 euro/kg. Były one o 3% niższe niż tydzień wcześniej, ale o 7% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Cena baraniny w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 5% i wyniosła 5,05 euro/kg, a w Irlandii spadła ona do 4,36 euro/kg. Niewielki spadek cen zanotowano również w Niemczech i w Holandii. Natomiast w Rumunii cena zmniejszyła się o 6% osiągając poziom najniższy od wielu miesięcy. W Hiszpanii cena baraniny wzrosła o 3% i osiągnęła 5,30 euro/kg. Podobny wzrost ceny zanotowano we Francji, gdzie wyniosła ona 5,93 euro/kg.

W.M.

 

Wzrost cen ziemi w USA

(Agra Europe 2012, nr 2542, s. 19)

Ceny ziemi w niektórych regionach USA osiągnęły rekordowo wysoki poziom w trzecim kwartale 2012 r., mimo najgorszej od 50 lat suszy. Sytuacja ekonomiczna rolników uprawiających zboża jest dobra mimo suszy dzięki wysokim ubezpieczeniom oraz wysokim cenom kukurydzy i soi. Wartość gruntów uprawnych na Równinach zwiększyła się w największym stopniu – między lipcem a wrześniem 2012 r. wzrosła ona o 25%. W najmniejszym stopniu zwiększyła się wartość gruntów na środkowym zachodzie kraju. W porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. wzrosła ona o 13%.

W.M.

 

Sprzedaż ciągników w Polsce

(Agra Europe 2012, nr 2532, s. 16)

Sprzedaż ciągników w Polsce osiągnie w 2012 r. rekordową liczbę 19 tys. sztuk. W poprzednim roku sprzedano ich 17 tys. Najwięcej sprzedano ciągników New Holland. Kolejne miejsca zajmują ciągniki John Deree i Zetor. Ocenia się, że na wzrost sprzedaży wpłynęły wysokie ceny produktów rolnych oraz możliwość uzyskania funduszy unijnych.

W.M.

 

Wzrost importu biodisla do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2529, s.2)

Od stycznia do maja bieżącego roku import biodisla do krajów Unii Europejskiej osiągnął 1,212 mln ton, czyli był on znacznie większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku (894,460 tys. ton). W bieżącym roku paliwo to sprowadzano głównie z Argentyny (wzrost z 501,148 tys. ton do 681,016 tys. ton) i Indonezji (wzrost z 314,124 tys. ton do 437,938 tys. ton). W 2011 r. sprowadzono ogółem 2,645 mln ton biodisla. Eksport tego paliwa z Unii Europejskiej w okresie od stycznia do maja bieżącego roku wyniósł 23,061 tys. ton (w poprzednim roku – 22,297 tys. ton). Eksportowano je głównie do USA (wzrost z 876 ton do 7,455 tys. ton), Izraela (wzrost z 19 ton do 6,136 tys. ton) i na Białoruś (wzrost z 462 ton do 3,107 tys. ton). W 2011 r. łącznie eksport wyniósł 88,090 tys. ton.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter