Aktualności o kukurydzy…

  • Polska: jaka powierzchnia kukurydzy w 2013 roku ?

Siewy kukurydzy w tym roku rozpoczęły się później niż zwykle, bo dopiero w połowie kwietnia. Ocenia się, że do tej pory zasiano około 40-50 proc. planowanej powierzchni. Jeszcze na początku roku wydawało się, że ubiegłoroczny rekordowy wzrost powierzchni uprawy miał charakter koniunkturalny i tak duża powierzchnia w tym roku nie powtórzy się. Tymczasem rolnicy zachęceni dobrymi wynikami ekonomicznymi kukurydzy, a także w niektórych wypadkach zmuszeni do zmiany planu zasiewów, w związku z przekroczeniem optymalnych terminów siewu innych upraw jarych: pszenicy, owsa, jęczmienia, również w tym roku wybiorą kukurydzę. Można się więc spodziewać, że powierzchnia jej uprawy będzie bliska ubiegłorocznej - 1,07 mln ha w 2012 r.

  • Kukurydza w Unii Europejskiej: optymistyczne prognozy

Jak donosi FAMMU/FAPA wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie unijna produkcja kukurydzy znacząco wzrośnie. Według francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, zbiory kukurydzy w Unii będą o 16 proc. wyższe niż przed rokiem, i osiągną poziom 66,5 mln ton (z uwzględnieniem Chorwacji) w porównaniu do 55,8 mln t w roku 2012. Opóźnienia w zasiewach zbóż jarych w niektórych krajach północnej Europy mogą spowodować zwiększenie areału upraw kukurydzy, chociaż w obecnych prognozach spodziewany wzrost zbiorów jest związany przede wszystkim z zakładaną poprawą plonowania. Plony w sezonie 2013/2014 prognozowane są na około 7 t/ha wobec 5,9 - 6 t/ha rok wcześniej. Według Strategie Grains areał upraw kukurydzy we Francji wyniesie 1,76 mln ha wobec 1,73 mln ha w marcowej prognozie i 1,72 mln ha rok wcześniej. Na Węgrzech powierzchnia upraw kukurydzy oceniana jest na 1,23 mln ha, więcej w porównaniu z 1,19 mln ha sezon wcześniej. Wyraźny spadek areału przewidywany jest natomiast w Niemczech. Według niemieckiego stowarzyszenia spółdzielni rolnych, powierzchnia zajęta pod uprawę kukurydzy będzie o 13,4 proc. mniejsza niż rok temu, to jest o 455 tys. ha. Spadek ten będzie wynikał jednak przede wszystkim z faktu, iż w ubiegłym roku, po mroźnej zimie m.in. w Niemczech wystąpiła konieczność dokonania przesiewów na znacznym obszarze.

 

  • Rynek kukurydzy: czy zatrzyma się tendencja spadkowa?

Prognozy dobrych zbiorów kukurydzy, od Ameryki Południowej, poprzez Amerykę Północną aż do Europy, od kilku tygodni wpływają na spadki notowań ziarna kukurydzy na światowych rynkach. Na Giełdzie Euronext, czerwcowy kontrakt był wyceniony na 215 €/t, znacznie poniżej notowań z końca lipca 2012, kiedy za tonę kukurydzy płacono 263,25 €. Kontrakt listopadowy 2013 wyceniony jest obecnie na 193 €/t. Jeśli potwierdzą się prognozy dobrej produkcji w Europie: około 65 mln t w UE i około 25 mln t na Ukrainie, to rynek zbóż na naszym kontynencie będzie charakteryzował się dużymi nadwyżkami. Co pociągnie za sobą konieczność poszukiwania rynków zbytu na rynkach pozaeuropejskich. Aby pozyskać te rynki główni eksporterzy będą musieli skutecznie konkurować cenowo z kukurydzą brazylijską i amerykańską, co może pociągnąć za sobą kolejne obniżenie notowań.

 

  • Prognoza produkcji kukurydzy nasiennej w Europie: kolejny rekord

W bieżącym roku przewidywany jest kolejny, znaczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy nasiennej w Unii Europejskiej. Według F.N.P.S.M.S. powierzchnia plantacji nasiennych wyniesie 190 tysięcy ha, czyli o 20 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego, kiedy osiągnęła poziom 158 tysięcy ha. We Francji powierzchnia wyniesie 80 tysięcy ha w porównaniu do 68 tysięcy ha w roku 2012.

 

  • Kukurydza w USA

Bardziej sucha i cieplejsza pogoda na początku maja umożliwiła wzmożone zasiewy kukurydzy w USA. Pomimo spodziewanego polepszenia warunków pogodowych, w dalszym ciągu nie będą one optymalne. Jednak pogoda powinna być na tyle dobra, żeby możliwe było dokonanie zasiewów. Nadmierne opady deszczu odnotowywane w niektórych rejonach Corn-Belt spowodowały zwolnienie tempa zasiewów kukurydzy, pszenicy jarej i negatywnie wpłynęły na kondycję upraw pszenicy ozimej w niektórych obszarach. Dotychczas, zaawansowanie zasiewów kukurydzy w USA jest bardzo niewielkie. Tymczasem eksperci przewidują, że tegoroczna produkcja kukurydzy w USA przekroczy 350 milionów ton.

 

  • Świat: rekordowa produkcja kukurydzy

CIC Międzynarodowa Rada Zbożowa przewiduje, że produkcja kukurydzy w bieżącym sezonie wyniesie 939 miliony ton i mimo wzrostu spożycia, zapasy końcowe wyniosą 143 miliony ton wobec 117 milionów ton pod koniec sezonu 2012/2013.

 

Oprac. A.S.

na podstawie

Kukurydza Informacje

nr 75/2013 kwiecień

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter