Polacy wciąż nie doceniają kaszy…

Ogólnopolska kampania „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” ma zachęcić ich do zmiany nastawienia

Regularnie, czyli kilka razy w tygodniu, kaszę je tylko 9 proc. Polaków. Tak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii „Lubię kaszę…”. Ma ona zachęcić Polki  i Polaków do częstszego spożywania kaszy i wprowadzenia jej na stałe do codziennej diety.

Produkty zbożowe stanowią podstawę piramidy żywienia, co oznacza, że powinny pokrywać przynajmniej 50-60 proc. dostarczanej w ciągu dnia energii. Tymczasem są często pomijane w codziennym jadłospisie na rzecz produktów wysokobiałkowych. A przecież kasze to fundament zdrowej, zbilansowanej diety – są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego i dostarczają wielu cennych składników mineralnych oraz witamin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Aktualności o kukurydzy…

  • Polska: jaka powierzchnia kukurydzy w 2013 roku ?

Siewy kukurydzy w tym roku rozpoczęły się później niż zwykle, bo dopiero w połowie kwietnia. Ocenia się, że do tej pory zasiano około 40-50 proc. planowanej powierzchni. Jeszcze na początku roku wydawało się, że ubiegłoroczny rekordowy wzrost powierzchni uprawy miał charakter koniunkturalny i tak duża powierzchnia w tym roku nie powtórzy się. Tymczasem rolnicy zachęceni dobrymi wynikami ekonomicznymi kukurydzy, a także w niektórych wypadkach zmuszeni do zmiany planu zasiewów, w związku z przekroczeniem optymalnych terminów siewu innych upraw jarych: pszenicy, owsa, jęczmienia, również w tym roku wybiorą kukurydzę. Można się więc spodziewać, że powierzchnia jej uprawy będzie bliska ubiegłorocznej - 1,07 mln ha w 2012 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

W dyskusji nad GMO…

  • Pasze GMO nie są szkodliwe dla zwierząt

Znane są już wyniki 5-letnich polskich badań, odnośnie stosowania pasz GM w produkcji zwierzęcej. Analizie poddano oddziaływanie soi i kukurydzy genetycznie modyfikowanej na status metaboliczny i zdrowotny zwierząt gospodarskich, oraz na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.

Badania przeprowadzono na trzodzie chlewnej, krowach mlecznych i drobiu. W żywieniu tych zwierząt komponentami pasz było ziarno kukurydzy Bt MON 810, a także poekstrakcyjna śruta sojowa z soi HT. Pasze były jednolite pod względem białka i energii, a czynnikiem badawczym była obecność GM pasz w diecie dla zwierząt. Badania nie wykazały istotnych różnic pod względem: strawności paszy przez zwierzęta, jakości jaj, mięsności tusz i we wszystkich parametrach jakości mięsa wieprzowego. Przy chowie i użytkowaniu krów mlecznych nie stwierdzono istotnych różnic ze względu na wydajność dzienną i całkowitą w produkcji mleka przez krowy, a także w jakości uzyskiwanego surowca.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dyrektywa tytoniowa – początek końca dla branży!?

10 krajów, w tym Polska, krytykuje projekt dyrektywy tytoniowej forsowany przez Komisję Europejską. Polska walczy o to, aby UE nie wprowadziła zakazu produkcji i sprzedaży papierosów cienkich, tzw. slimów i mentolowych. Jeżeli wejdzie on w życie ucierpią rolnicy, handlowcy i firmy tytoniowe.

W Parlamencie Europejskim oraz na forum Rady toczy się gorąca dyskusja nad nowelizacją dyrektywy tytoniowej. Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt noweli przewiduje m.in. zakaz sprzedaży papierosów smakowych, papierosów o średnicy poniżej 7,5 mm (tzw. slimów), standaryzację kształtu i wymiarów opakowań oraz wymóg by 75 proc. powierzchni opakowań papierosów i produktów tytoniowych było pokryte wizualnymi                     i słownymi ostrzeżeniami.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...