Żtwność, żywienie zwierząt, biomasa

Produkcja żywności na świecie – statystyki FAO

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 6)

Według statystyk FAO, emisja gazów cieplarnianych w latach 2000-2010 rosła o 1,6% rocznie. W 2010 r. rolnictwo spowodowało powstanie 5 mld ton dwutlenku węgla. Jest to 10% emisji tego gazu powodowanej działalnością ludzi. Jego źródłem jest przede wszystkim produkcja zwierzęca i stosowanie nawozów sztucznych.

FAO podaje również, że w latach 2000-2010 870 mln ludzi, czyli 12,5% populacji było niedożywionych. Dotyczy to głównie krajów rozwijających się. W ¼ krajów afrykańskich co najmniej 40% ludzi cierpiało na karłowatość spowodowaną niedożywieniem. To samo zjawisko w tym samym wymiarze występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji, a szczególnie w Indiach, Laosie i Timorze Wschodnim. W latach 2005-2011 w 16 afrykańskich krajach co najmniej 20% mieszkańców cierpiało na niedowagę. Najwięcej osób z niedowagą było na Półwyspie Somalijskim. W ciągu ostatnich 50 lat produkcja roślinna na świecie zwiększyła się trzykrotnie, głównie dzięki zwiększeniu wysokości plonów. Produkcja żywności na świecie zwiększyła się  z 2200 kilokalorii dziennie na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, do ponad 2800 kilokalorii dziennie w 2009 r. Najwięcej żywności produkuje się w Europie (3370 kcal/dzień). Zboża zajmują ponad połowę gruntów ornych na świecie. Z 2,3 mld ton zbóż produkowanych rocznie na świecie 1 mld spożywają ludzie, 750 mln ton przeznacza się na pasze, a 500 mln ton jest przetwarzanych.

W.M.

 

 

Ceny żywności w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2571, s. 4)

Według Eurostat, ceny żywności w krajach Unii Europejskiej różnią się znacznie. Porównano koszyk żywnościowy (z napojami bezalkoholowymi)  w 2012 r. Najwyższe są ceny żywności w Danii – stanowią one 143% średnich cen w Unii. Następne miejsce pod tym względem zajmuje Szwecja (124%), Austria (120%), Finlandia (119%), Irlandia (118%) i Luksemburg (116%). Najtańsza jest żywność w Polsce (61%), Rumunii (67%), Bułgarii (68%) i na Litwie (77%). Ceny pieczywa i zbóż wahają się w 27 krajach Unii od 57% średniej unijnej w Bułgarii do 159% w Danii. W  przypadku mięsa ceny wahają się od 55% w Polsce do 132% w Danii, a ceny sera i jaj – od 63% w Polsce do 141% na Cyprze. Największe są wahania cen tytoniu – w Irlandii, kosztuje on cztery razy więcej niż na Węgrzech.

W.M.

 

Powrót do żywienia zwierząt mączkami mięsnymi i mięsno-kostnymi

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 10)

Żywienie zwierząt mączkami mięsnymi i mięsno-kostnymi, czyli przetworzonym białkiem zwierzęcym zostało w Unii Europejskiej zakazane już ponad 10 lat temu ze względu na zagrożenie zdrowia, jakie niosła epidemia gąbczastego zapalenia mózgu (BSE). Ostatnio Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku zniesienia lub ograniczenia tego zakazu. Od 1 czerwca bieżącego roku dozwolone jest włączenie do mieszanek dla ryb przetworzonego białka pochodzącego od zwierząt nie przeżuwających. Kolejnym planowanym krokiem jest wprowadzenie w 2014 r. białka drobiu do pasz  dla świń i w kolejnym roku białka świń do mieszanek dla drobiu. Ponowne wprowadzenie białek zwierzęcych do żywienia zwierząt pozwoli zwiększyć konkurencyjność unijnej  produkcji zwierzęcej na świecie. Jednak jest wielu przeciwników zniesienia tego zakazu. Jako pierwsza wystąpiła przeciw niemu Francja.

W.M.

 

Przetwarzanie odpadów żywnościowych na pasze

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 3, 7)

Powołana została nowa agencja, European Former Foodstuff Processors Association, której zadaniem jest koordynowanie, na terenie Unii Europejskiej przetwarzania odpadów żywnościowych na pasze. Obecnie na terenie Unii przetwarza się na pasze 3,5 mln ton odpadów rocznie. Jednak co roku wyrzuca się 89 mln ton żywności (180 kg na osobę rocznie). Do 2020 r. ilość ta może zwiększyć się o 40%. Nowa agencja wprowadzi regulacje prawne dotyczące tego procesu, zapewni rozwiązania, dzięki którym powstające pasze nie będą stwarzać zagrożenia dla zdrowia zwierząt oraz pozwoli ograniczyć marnowanie zarówno odpadów, jak i nadwyżek żywności.

W.M.

 

Rosnąca rola biomasy w produkcji energii

(Agra Europe 2013, nr 2567, s. 3)

Według unijnej dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej 2009/28/EC, w 2020 r. energia ta ma stanowić 20%  ogółu zużywanej energii. W 2010 r. niemal 2/3 zużywanej energii ze źródeł odnawialnych stanowiła biomasa. Jej rola będzie rosła. Zużycie biomasy będzie miało znaczący wpływ na wyznaczone na 2020 r. cele związane z ochroną środowiska i klimatu oraz ograniczenie zużycia węgla. W Unii Europejskiej biomasy dostarcza głównie leśnictwo, rolnictwo, rybactwo, a także przetwórstwo odpadów. Obecnie importuje się 5% biomasy zużywanej do produkcji elektryczności, ogrzewania bądź chłodzenia.  W 2020 r. import ten wzrośnie do 18%.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter