Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce

Funkcjonowanie w Polsce ubezpieczenia produkcji rolniczej opierało się na idei ubezpieczeń obowiązkowych. To obowiązkowość powodowała wysoką powszechność ubezpieczania do 1989 r. Od 1990 r. zniesiono konieczność realizacji większości umów ubezpieczeń przez rolników. W konsekwencji znacznie spadła liczba producentów rolnych realizujących ubezpieczenia upraw. Poszukiwanie rozwiązania tej sytuacji doprowadziło do stworzenia w 2005 r. programu dotowanych ubezpieczeń upraw oraz zwierząt gospodarskich. Dopłaty do ubezpieczeń rolniczych były nowym, nie stosowanym w Polsce rozwiązaniem. Dlatego należy dziś dokonać oceny funkcjonującego rozwiązania i zidentyfikować działania, jakie należy podjąć, aby podnieść skuteczność funkcjonowania ubezpieczeń oraz innych dostępnych narzędzi w zrządzaniu ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Przemyśl to jeszcze raz! Przemysł biotechnologiczny zachęca Europejczyków do podjęcia dyskusjii

(Naukowy konsensus w sprawie bezpieczeństwa upraw GM jest przytłaczający)

 

Europejski przemysł biotechnologiczny chce zachęcić Europejczyków do otwartej dyskusji na temat GMO. W 2012 roku znacząco wzrosło poparcie dla roślin GMO. Przemysł uważa za swój obowiązek, w stosunku do społeczeństwa, przedstawić rzeczowe i obiektywne informacje na temat roślin GMO i korzyści, jakie ta technologia przynosi w zmieniającym się świecie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dziesięc statystyk dotyczących GMO

Pół wieku to łączny okres nieuzasadnionych opóźnień w procesie autoryzacji produktów i upraw genetycznie modyfikowanych (GM). Wynikają one z nagminnego przekraczania terminów określonych w prawie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Czy wiesz, że rządy na świecie wydały tysiące zezwoleń na dopuszczenie produktów GM, które zostały oparte na naukowej ocenie bezpieczeństwa? Czy wiesz, że rośliny GM są uprawiane na całym świecie na znacznie większą skalę niż w całe obszary orne Unii? Stowarzyszenie EuropaBio przygotowało dziesięć faktów statystycznych dotyczących GMO.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Opakowania i odpady z opakowań – nowe przepisy

Sejm uchwalił nową Ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2014 r. Pytanie, jakich zmian mogą się spodziewać producenci i firmy pakujące swoje produkty?

W zakresie tzw. wymagań zasadniczych dla opakowań praktycznie nie ma zmian, tj. należy obowiązkowo minimalizować ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zapewniać ich przydatność do zagospodarowania. Z nowych założeń warto odnotować, że obowiązki w zakresie opakowań będą obciążać wprowadzającego opakowania, który jest zdefiniowany jako wytwórca opakowań lub importer.Przedsiębiorca wprowadzającyzas na rynek produkty w opakowaniach ma obowiązek stosowania opakowań spełniających określone wymagania. Kara za niewypełnianie obowiązków będzie wynosiła od 5 do 30 tys. zł.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...