Rynki rolne

Rynek wiśni i ich przetworów w Polsce / Bożena Nosecka

(Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 nr 7-8, s. 36-39)

Polska obok Turcji, Ukrainy, Rosji i USA, jest największym w świecie producentem wiśni. W ostatniej dekadzie pierwsze miejsce w zbiorach wiśni w świecie zajmowaliśmy w 2006 r. i 2008 r., a piąte w 2007 r. Udział Polski w zbiorach wiśni w UE waha się w granicach 55-60 proc. Wśród krajów Wspólnoty liczącymi się producentami, z łącznym udziałem około 30 proc. średnio w latach 2008-2012, są jedynie: Niemcy, Węgry i Dania.

Polska jest największym w świecie producentem i eksporterem wiśni mrożonych i czołowym, obok Turcji, producentem i eksporterem zagęszczonego soku wiśniowego. Dominuje w unijnym imporcie mrożonych wiśni, zagęszczonego soku wiśniowego oraz przecierów z tych owoców i jest drugim po Węgrzech dostawcą do Wspólnoty wiśni świeżych i schłodzonych - głównie przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w krajach, odbiorcach z UE. Jesteśmy również największym dostawcą mrożonek wiśniowych do krajów WNP (głównie Rosji) i drugim po Turcji dostawcą na ten rynek wiśni świeżych.

Udział wiśni w powierzchni upraw i zbiorach owoców w Polsce systematycznie maleje i średnio w latach 2010-2012 wyniósł odpowiednio 8 i 5 proc. Większe znaczenie niż wiśnie, w powierzchni i zbiorach mają jabłka oraz truskawki. W produkcji mrożonych owoców udział mrożonych wiśni waha się od 22 do 24 proc. Większy jest tylko udział mrożonych truskawek. Zagęszczone soki wiśniowe, obok soków wytwarzanych z porzeczek czarnych, dominują w krajowej produkcji artykułów tej grupy towarowej. Średnio w sezonach 2010/2011-2012/2013 soki wiśniowe stanowiły około 20 proc. łącznej produkcji zagęszczonych soków produkowanych z owoców kolorowych. Szacuje się, że udział konserw, konfitur i dżemów wiśniowych w łącznej produkcji tych przetworów wynosi około 25 proc.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Ekonomiczne parametry produkcji śliw w latach 2008-2012 / Grzegorz Klimek

(Hasło Ogrodnicze 2013 nr 8, s. 48-52)

Najważniejszym gatunkiem uzupełniającym na rynku owoców deserowych w Polsce, pochodzących z drzew, od lat pozostają śliwy. Ale, o ile produkcja jabłek wykazuje wyraźną tendencję rosnącą, to o śliwach nie można tego powiedzieć. Ze względu na nadmiernie restrykcyjne przepisy dotyczą­ce występowania szarki, od kilku już lat produkcja drzewek śliwowych schodzi do podziemia.

Jak wskazuje analiza z lat 1997-2012 produkcja śliwek oscylowała zwykle w granicach około 91-114 tys. ton. Tylko dwukrotnie w tym czasie, w Polsce wyprodukowano 53 i 55 tys. ton tych owoców. Pierwszy przypadek to 2007 r., kiedy produkcja owoców została mocno ograniczona na skutek silnych przymrozków. Przypadek drugi miał miejsce w 2012 r., kiedy chłody w okresie kwitnienia przyłożyły się do masowego opadania zawiązków, a letnie deszcze do gnicia owoców. Większość śliwek jest zagospodarowana na rynku krajowym. W trakcie obserwowanych ostatnich 16 lat, eksport stanowił 4 - 20 proc. produkcji. Lecz tylko w ciągu czterech z nich było to 15 - 20 proc. Zazwyczaj eksport był na poziomie tylko 4 - 14 proc. produkcji. Widocznie dlatego, średnie ceny hurtowe owoców deserowych wykazują zależność zbliżoną do odwrotnie proporcjonalnej w stosunku do wielkości produkcji. Najwyższe ceny odnotowano w latach 2007 i 2012, kiedy produkcja była najniższa. Natomiast najniższe ceny średnie płacono w latach 2001 i 2004, kiedy produkcja była najwyższa i przekraczała 130 tys. ton. Gdy produkcja wynosiła 91 - 94 tys. ton, to ceny średnie przekraczały 2, a nawet 3 zł/kg.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Przemysł spożywczy

(Agro Serwis 2013 nr 18, s.59)

 

Obawa przed wprowadzeniem przez Rosję restrykcji wobec polskiego mięsa i produktów mleczarskich jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi boryka się w ostatnim czasie branża spożywcza. Ryzyko wprowadzenia embarga na eksport tych wyrobów jest związane z nieprawidłowościami podczas transportu sera z firmy Polmlek oraz słoniny przewożonej do Rosji przez zakład w Wierzejkach.

W pierwszym półroczu br. UE wyeksportowała do krajów trzecich blisko 663 tys. ton żywca, mięsa i przetworów z drobiu. Wśród największych unijnych eksporterów znalazła się też Polska, która z przewidywaną produkcją 1,7 mln ton ma szansę wyprzedzić Francję i stać się również największym europejskim producentem drobiu. Przez pierwsze sześć miesięcy br. krajowy eksport mięsa drobiowego wyniósł 279 tys. ton, z czego 80 proc. trafiło na rynek unijny.

Pod względem wielkości i efektywności produkcji młynarskiej Polska zajmuje 7. miejsce w UE. Na rynku przemiału zbóż działa obecnie 550 - 600 młynów i około 150 przedsiębiorstw młynarskich.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Sałata – nie tylko masłowa / Agnieszka Majewska

(Owoce Warzywa Kwiaty 2013 nr 9, s.62-64)

Krajowy rynek warzyw liściowych charakteryzuje się dużą stabilnością. Od wielu lat największy udział zajmuje w nim sałata masłowa. Powierzchnię jej uprawy szacuje się na około 3 tys. ha. Dominują odmiany o wysokiej odporności na choroby i szkodniki. Pomimo ciągłego zainteresowania konsumentów, w ostatnim czasie można zaobserwować niewielką tendencję spadkową w produkcji sałaty masłowej, głównie ze względu na jej krótką trwałość podczas przechowywania.

Drugie miejsce pod względem powierzchni uprawy warzyw liściowych zajmuje w Polsce sałata krucha (lodowa). Od kilku lat obserwuje się wzrost jej produkcji. Jest to towar, który można łatwo zapakować i przechowywać przez pewien czas w chłodni, dlatego cieszy cię rosnącym zainteresowaniem zarówno producentów, jak i konsumentów. Wśród nowości odmianowych na szczególną uwagę zasługuje odmiana 45-192, która charakteryzuje się wysoką odpornością na wybijanie w pędy kwiatostanowe oraz dużą zdrowotnością. Warto też zwrócić uwagę na odmiany 45-54 i 45-149.

Stopniowo wzrasta też popyt na sałatę liściową i dębolistną. Uprawa tych warzyw przez długi czas była zarezerwowana dla największych gospodarstw, przede wszystkim producentów mieszanek sałat. Obecnie kupnem sadzonek i nasion tych odmian są zainteresowani właściciele małych gospodarstw rolnych. Wśród nowości odmianowych warto zwrócić uwagę na odmiany Antonet i Cornouai.

W produkcji sałaty Salanova duże znaczenie ma metoda uprawy. Ze względu na ryzyko zapiaszczenia odmian typu multileaf poleca się uprawę w tunelach foliowych na folii, a także zastosowanie metody bezglebowej. Pomimo wyższych wymagań uprawowych dużym powodzeniem cieszą się odmiany Lollo Rossa i Lollo Bionda. Wiąże się to przede wszystkim z ich większą trwałością pozbiorczą.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

„Żywność funkcjonalna” – tendencje i perspektywy

(Przegląd Piekarski i Cukierniczy 2013 nr 9, s.64-65)

Największą grupą produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej są wyroby piekarskie, desery mleczne i lody. Wiele tego typu wyrobów budzi zastrzeżenia co do wartości odżywczej i jakości, chociaż produkt „wygodny” nie zawsze musi oznaczać niezdrowy.

Badania naukowe na temat tendencji na rynku żywności do 2020 roku wykazały, że konsumenci oczekują produktów zawierających pełną i przejrzystą informację na temat ich właściwości. Rosną też ich oczekiwania wobec ich walorów smakowych oraz odpowiedzialności producentów za wpływ, jaki produkcja i spożycie żywności wywiera na różne sfery życia, m.in. na zdrowie, gospodarkę i stan środowiska. Wśród innych czynników warunkujących popyt na produkty żywnościowe konsumenci wymienili ich dostępność w każdym miejscu i o każdej porze oraz postać w maksymalnym stopniu ułatwiającą przygotowanie do spożycia i konsumpcję.

Jak wynika z większości badań, zapotrzebowanie na żywność wygodną ciągle rośnie. Równocześnie konsumenci stawiają przed nią coraz większe wymagania, poszukując produktów gotowych do spożycia lub łatwych do przygotowania, charakteryzujących się dużą wartością odżywczą i jakością zdrowotną. Producenci powinni więc zadbać o właściwa bazę surowcową i odpowiednie metody obróbki. Dobrym pomysłem jest dodawanie do żywności różnego rodzaju dodatków funkcjonalnych, które pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

GUS: Zbiory zbóż

(Farmer 2013 nr 9, s. 47)

Jak wynika ze wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r. przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce wyniosą 23,7-25,1 mln t.

Plony zbóż ozimych łącznie z mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 37,8-40,2 dt/ha, a jarych na 30,5-32,2 dt/ha. Powierzchnia uprawy zbóż podstawowych w 2013 r. wynosi około 6,7 mln ha, najwięcej wysiano pszenicy, następnie żyta i mieszanek zbożowych.

Zbiory rzepaku oceniono na 2,4-2,6 mln t. To o 29-38 proc. więcej od zbiorów z 2012 r., a także od tych z lat 2006-2010. Areał uprawy również się zwiększył aż o 25 proc. i wyniósł około 0,9 mln ha.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter