Opinia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w sprawie projektu PROW na lata 2014-2020

EFRWP przedstawił uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem Fundacji, niektóre działania przedstawione w koncepcji nowego PROW mogą okazać się mało efektywne dla rozwoju obszarów wiejskich.

Według EFRWP, działania zaproponowane w projekcie nowego PROW powinny mieć charakter przede wszystkim prorozwojowy, skierowany na wzrost konkurencyjności
i możliwości produkcyjnych rolnictwa.
Tymczasem dominują propozycje o charakterze „socjalnym” np. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy działania stanowiące uzupełnienie dla płatności bezpośrednich, które nie przynoszą większych wartości dodanych dla polskiej wsi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Sery, sery … przysmak Polaków!

W Polsce przemysłowa produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających i topionych oraz ich konsumpcja w gospodarstwach domowych wykazuje wzrostowe tendencje…

Produkcja serów i twarogów jest najstarszym opanowanym przez człowieka sposobem przetwórstwa mleka, który stanowi fundament rozwoju nowoczesnego przemysłu mleczarskiego. Sery podpuszczkowe dojrzewające wytwarzano już za czasów Cesarstwa Rzymskiego i były przedmiotem dynamicznej wymiany handlowej. Serowarstwo Europy Zachodniej ma wielowiekową tradycję, a wiele gatunków serów produkuje się dziś wg receptur wypracowanych przed wiekami. Także w polskim mleczarstwie sery odgrywają coraz większą rolę, przemawia za tym ich rosnący udział w strukturze produkcji i obrotach handlu zagranicznego. Sery i twarogi są wyrobami w wysokim stopniu przetworzonymi z surowca mlecznego i dużym udziale wartości dodanej, a więc coraz większa produkcja i eksport przyczyniają się do poprawy wykorzystania zasobów pracy i kapitału w przemyśle mleczarskim.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Bieżace problemy w rolnictwie

Koniec kryzysu?! Orędzie o stanie UE

Podczas wrześniowej sesji Parlamentu Europejskiego przewodniczący Komisji Europejskiej J.M. Barroso przedstawił po raz czwarty w historii orędzie o stanie UE. Wystąpienie to jest wzorowane na doświadczeniach amerykańskich, gdzie prezydent wygłasza przed Kongresem doroczne orędzie o stanie państwa.

Tegoroczne orędzie było pierwszym zawierającym optymistyczne prognozy odnośnie przyszłości gospodarski europejskiej. Złożyły się na to coraz lepsze wiadomości z gospodarki, która po ponad 5 latach kryzysu zaczęła powoli wychodzić na prostą. Barroso wskazał m.in. na poprawę sytuacji w krajach w największym stopniu dotkniętych przez kryzys (Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii); zwiększenie zainteresowania światowych inwestorów europejskimi papierami dłużnymi; poprawę nastrojów w przemyśle i wśród konsumentów; wzrost nadwyżki UE w handlu międzynarodowym, która wynosi już ponad 300 miliardów euro rocznie. Z drugiej jednak strony przewodniczący podkreślił, że oznaki ożywienia są nadal zbyt słabe, aby mówić o końcu kryzysu w Europie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...