Produkcja zwierzęca

Produkcja i ceny wołowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 13)

Szacuje się, że produkcja wołowiny w 15 krajach Unii Europejskiej będących głównymi producentami tego mięsa  wyniosła w 2013 r. 6,759 mln ton, czyli była o 2,4% mniejsza niż w poprzednim roku. W tym samym czasie spożycie  wołowiny spadło w podobnym stopniu i wyniosło 7,107 mln ton. Ocenia się jednak, że w bieżącym roku produkcja ta wzrośnie o 1,5% i osiągnie 6,858 mln ton, podczas gdy spożycie zwiększy się o 0,2% i wyniesie 7,124 mln ton. Spadek produkcji wołowiny nastąpi we Francji (o 3%) i we Włoszech (o 8%), krajach będących głównymi producentami tego mięsa, a także w Niemczech, Portugali i w Polsce. Zwiększy się natomiast nieznacznie w Irlandii, Holandii i Belgii. W  bieżącym roku  we Francji produkcja ta wzrośnie o 2%, w Irlandii – o około 4%, a w Holandii – o 3%. Średnie ceny skupu buhajów w ubiegłym roku wyniosły 393,50 euro za 100 kg (o 1,5% więcej niż rok wcześniej), ale w bieżącym roku spadną do 390,80 euro za 100 kg. Ceny skupu krów, które osiągnęły 315,80 euro za 100 kg w 2013 r. spadną do 313,10 euro za 100 kg. W porównaniu z latami 2011 i 2012, kiedy to ceny zwiększyły się znacznie, będzie to okres względnej stabilizacji cen. Eksport wołowiny i żywca wołowego od stycznia do września 2013 r. zmniejszył się o 14,5% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i wyniósł 327 528 ton. W znacznym stopniu spadł eksport do Rosji (o 29%) i Turcji (o 95%), natomiast wzrósł nieco do krajów Afryki Północnej. W tym samym okresie import wołowiny zwiększył się o 9% osiągając 249 490 ton. Wzrósł przede wszystkim import z Brazylii (o 15,5%) i Australii (o 29%).

W.M.

 

Produkcja wołowiny i wieprzowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2584, s. 11)

Według szacunków specjalistów amerykańskich, produkcja wołowiny w 28 krajach Unii Europejskiej w 2014 r. osiągnie  7,76 mln ton i przewyższy produkcję ubiegłoroczną (7,69 mln ton). W  pierwszym półroczu 2013 r. ubój bydła był o 4,3% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W największym stopniu spadł ubój bydła w Niemczech i we Francji. W obu tych krajach rolnicy w większym stopniu inwestują w rozwój chowu bydła mlecznego niż mięsnego ze względu na oczekiwane zakończenie kwot produkcji mleka w 2015 r. Zmieni się to w 2014 r. i ubój wzrośnie. W największym stopniu widoczne będzie to w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

Wprowadzenie w ubiegłym roku w życie zmian w zasadach utrzymania macior spowodowało większe niż oczekiwano ograniczenie pogłowia świń. W połączeniu z wysokimi cenami pasz spowodowało to zmniejszenie liczebności macior o 4,2%. Struktura sektora produkcji wieprzowiny we Francji, Polsce i na Węgrzech przechodzi kryzys ze względu na swoją nieefektywność. W Polsce kryzys ten utrzyma się w 2014 r. Sytuację pogarsza konkurencja ze strony Danii, Holandii i Niemiec. Na Węgrzech sytuację producentów utrudniają nowe zasady zagospodarowania odchodów zwierząt i dzierżawienia gruntów. Natomiast we Francji tylko połowa producentów w pełni dostosowała produkcję do nowych zasad utrzymania zwierząt. Zasady te wpłynęły na zmniejszenia pogłowia, jednak ocenia się, że wzrastać będzie wydajność produkcji – zwiększy się liczba prosiąt uzyskiwanych od maciory. Wzrosną ceny żywca, a koszty żywienia spadną. Te pozytywne efekty wystąpią w krajach w pełni stosujących się do ulepszonych metod utrzymania, czyli głównie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Austrii i Rumunii.

W.M.

 

Spadek produkcji mięsa w Hiszpanii

(Agra Europe 2013, nr 2583, s. 13)

W pierwszym półroczu 2013 r. produkcja mięsa w Hiszpanii znacznie zmniejszyła się ze na względu kryzys ekonomiczny wpływający na ograniczenie spożycia mięsa. Produkcja mięsa ogółem od stycznia do końca czerwca 2013 r. wyniosła 2,81 mln ton, czyli była o 1,6% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Ubój świń w omawianym okresie spadł o 1,4% do 20,74 mln sztuk. Jednoczesny spadek masy ubojowej spowodował, że produkcja wieprzowiny (2/3 ogółu produkowanego mięsa) spadła o 1,7% do 1,745 mln ton. Ubój bydła zmniejszył się o 1,6% do 1,085 mln sztuk, ale wzrost masy ubojowej spowodował, że spadek produkcji wołowiny wyniósł tylko 0,7% (do 282982 ton). Ubój owiec spadł o 5,3% (5,2 mln sztuk), a kóz – o 12,3% (do533567 szt.). Produkcja baraniny spadła o 7,4%, a mięsa kóz – o 10,9%. Zmniejszyła się nawet produkcja najtańszych gatunków mięsa, takich jak drób, konina i mięso królików.

W.M.

 

Produkcja drobiarska w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2594, s. 14)

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej w 2013 r. osiągnęła 12,492 mln ton, czyli wzrosła o 0,7%. Ocenia się, że w bieżącym roku zwiększy się ona w podobnym stopniu i wyniesie 12,581 mln ton. Produkcja mięsa brojlerów w 2013 r. wzrosła o 1,1% i osiągnęła 9,608 mln ton, a w bieżącym roku zwiększy się do 9,684 mln ton (wzrost o kolejne 0,8%). Produkcja mięsa kurcząt w Wielkiej Brytanii  w ubiegłym roku osiągnęła 1,043 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,5%. W bieżącym roku zwiększy się ona w tym kraju o kolejne 3% (do 1,4 mln ton). Masa ubojowa kurcząt w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku wzrosła z 2,19 do 2,24 kg. Produkcja mięsa brojlerów zwiększy się też w 2014 r.  w Rumunii (o 5,7%), Finlandii (o 2,9%), na Węgrzech (o 1,0%) i w Holandii (o 0,9%). Spadnie ona natomiast w Niemczech, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Produkcja mięsa indyków zwiększy się w Wielkiej Brytanii (o 10%) i w Rumunii (o 20%). W Niemczech, Portugalii, we Francji i Włoszech będzie ona w bieżącym roku podobna do  produkcji z roku ubiegłego. W Hiszpanii produkcja mięsa indyków wzrosła w ubiegłym roku, a obecnie zmniejszy się o 1,8%. Na Węgrzech produkcja ta w 2014 r. spadnie o 3%.  Produkcja mięsa kaczego w 27 krajach Unii Europejskiej w 2013 r. wyniosła 482 300 ton, czyli była o 2,2% mniejsza niż rok wcześniej. W bieżącym roku wzrośnie ona do 486 000 ton (o 0,8%).

W.M.

 

Rozwój produkcji drobiarskiej

(Agra Europe 2013, nr 2586, s. 10)

Ocenia się, że produkcja drobiarska bieżącym roku wzrosła we wszystkich państwach Unii Europejskiej będących głównymi producentami mięsa drobiu, takich jak kraje Beneluksu, Hiszpania, Polska, Niemcy i Włochy, a także Francja. Według szacunków amerykańskich, produkcja mięsa drobiu w Unii w 2013 r. osiągnie  9,75 mln ton (w ubiegłym roku – 9,55 mln ton).  W 2014 r.  produkcja mięsa drobiowego nadal będzie rosła. Jednocześnie trudna sytuacja ekonomiczna w większości krajów spowoduje, że konsumenci częściej będą wybierać tańsze mięso drobiowe. Utrzyma się widoczna również w bieżącym roku tendencja do częstszego wybierania tańszych partii tuszek drobiowych, czyli udek i skrzydełek zamiast piersi, czy całych tuszek. Poprawie ulegnie bilans w handlu zagranicznym drobiem, ponieważ wielkość importu nie zwiększy się. Głównym dostawcą drobiu na rynek unijny pozostanie Brazylia, mimo że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku import z tego kraju był o 10,7% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniósł 198 135 ton. Jednocześnie import z Tajlandii wzrósł o 1/5 i osiągnął 138 725 ton. Import z Argentyny i Chile spadł o 40%. Zwiększy się eksport drobiu z Unii. Eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł w pierwszym półroczu 2013 r. o 10% i osiągnął  80 270 ton.  Podobnie zwiększył się eksport do RPA, który wyniósł 61 519 ton. Wzrósł także eksport do innych krajów afrykańskich, takich jak Ghana, czy Benin. Gorzej przedstawiał się eksport do Rosji i Ukrainy ze względu na konkurencję drobiu z USA, Brazylii i Białorusi oraz wzrost krajowej produkcji w tych państwach. Ocenia się, że eksport drobiu będzie się zwiększał również w przyszłym roku.

W.M.

 

Przekroczone kwoty produkcji mleka

(Agra Europe 2013, nr 2586, s. 4)

Kwoty produkcji mleka za rok 2012/13 zostały przekroczone w pięciu krajach Unii Europejskiej mimo zwiększenia limitów produkcji o 1%. Zwiększono je, przygotowując kraje członkowskie do zniesienia kwot w kwietniu 2015 r.

Produkcja mleka w krajach Unii Europejskiej, przekroczenie kwoty i krany podatek za nadmierną produkcję

 

Kraj

Produkcja mleka

(t)

Przekroczenie

kwoty (%)

Karny podatek

(tys. euro)

1

2

3

4

Dania

4818210

0,40

5142

Holandia

11807476

-0,40

-

Luksemburg

282547

-2,30

-

Austria

2981100

3,60

28733

Niemcy

29947620

0,10

7225

Belgia

3402962

-3,60

-

Włochy

10831029

-0,40

-

Hiszpania

6248210

-2,90

-

Portugalia

1817451

-11,80

-

Francja

23832454

-7,40

-

Irlandia

5554854

-3,0

-

Finlandia

2218183

-14,30

-

W. Brytania

13435442

-13,80

-

Grecja

639562

-26,50

-

Szwecja

2782794

-21,70

-

Słowenia

530764

-10,10

-

Cypr

154679

0,80

343

Czechy

2545510

-11,70

-

Estonia

634952

-6,50

-

Bułgaria

432908

-55,30

-

1

2

3

4

Łotwa

726752

-3,60

-

Malta

42619

-17,50

-

Polska

9822583

0,20

4112

Słowacja

854997

-19,90

-

Węgry

1486274

-23,70

-

Litwa

1369736

-21,0

-

Rumunia

802556

-47,30

-

UE-12

19404330

-12,50

4455

UE-15

120599892

-4,80

41100

UE-27

140004222

-6,0

45555

 

W.M.

Produkcja baraniny i mięsa koziego w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2587, s. 14)

Według ceny specjalistów, w najbliższym roku poprawią się perspektywy produkcji baraniny i mięsa koziego, ponieważ wzrasta popyt na te gatunki mięsa w niektórych krajach, między innymi w Chinach i w Unii Europejskiej.

Rynek baraniny i mięsa koziego w 28 krajach

Unii Europejskiej (tys. ton)

 

UE-27

2012

UE-27

2013

Zmiana

2013/12 (%)

UE-28

2013

UE-28

2014

Zmiana

2014/13 (%)

Produkcja

947

953

+0,6

959

955

-0,4

Eksport żywca

27

39

+46,0

39

40

+1,0

Import mięsa

190

207

+9,0

208

218

+5,0

Eksport mięsa

25

30

+20,0

29

29

-2,0

Spożycie

1084

1090

+0,5

1098

1104

+0,6

 

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter