Problemy w rolnictwie

Wzrost liczby przypadków ptasiej grypy

(Agra Europe 2011, nr 2463, s. 14)

W pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowano 826 przypadków ptasiej grypy u drobiu. W Egipcie liczba przypadków tej choroby wyniosła 190, w Indonezji – 383, w Japonii – 25, w Korei Płd. – 51, w Bangladeszu – 147, w Indiach – 2, w Hong-Kongu – 2, w Kambodży – 1, w Myanmar (dawna Birma) – 9, a w Wietnamie – 14. W tym czasie wystąpiły również 24 przypadki ptasiej grypy u ludzi, z których 13 osób zmarło. Połowa zachorowań wystąpiła w Egipcie, a pozostał e przypadki w Bangladeszu, Kambodży i Indonezji. Wzrosła liczba krajów, w których zanotowano ptasią grypę oraz liczba zachorowań. Zwiększyła się ona głównie w Japonii i Korei Płd.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja i chów zwierząt

Wzrost produkcji mięsa drobiu w Niemczech

(Agra Europe 2011, nr 2463, s. 17)

Produkcja mięsa drobiu w 2010 r. w Niemczech osiągnęła 15,9 mln ton (w 2009 r. – 14,6 mln ton). Spożycie mięsa drobiu zwiększyło się z 15,4 mln ton w 2009 r. do 15,8 mln ton w 2010 r. Oznacza to, że po raz pierwszy Niemcy stały się krajem w 100% samowystarczalnym pod względem produkcji mięsa drobiu. Najwięcej produkuje się w Niemczech mięsa kurcząt. Produkcja ta zwiększyła się w ciągu roku z 10,05 do 10,78 mln ton. Jego spożycie wyniosło 9,81 mln ton, czyli osiągnięto 110% samowystarczalności pod tym względem. Drugim najpopularniejszym mięsem drobiu jest w Niemczech mięso indycze. Jego produkcja zwiększyła się z 3,82 do 4,89 mln ton, a spożycie spadło do 4,89 mln ton, czyli samowystarczalność wzrosła  z 75,6 do 89,7%. Import mięsa drobiu do Niemiec zwiększył się z 8,35 mln ton w 2009 r. do 8,63 mln ton w 2010 roku. Eksport tego mięsa wzrósł w tym czasie z 6,1 do 6,83 mln ton.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Eksport wieprzowiny z Belgii

(Agra Europe 2011, nr 2464, s. 23)

Eksport wieprzowiny z Belgii w 2010 r. zwiększył się o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Trend ten utrzymuje się od pięciu lat. Głównym nabywcą belgijskiej wieprzowiny pozostają Niemcy. Eksport wieprzowiny na ten rynek zmniejszył się jednak w ciągu ostatnich 2 lat o 10%. Eksport do Austrii spadł w ciągu roku o 60%, do Rosji – o 13%, a na Ukrainę – o 70%. Spadek ten zrównoważony został jednak wzrostem eksportu do innych państw. Eksport do Polski zwiększył się o 13%, do Wielkiej Brytanii – o 22%. Wzrósł też eksport do Holandii, Francji i Włoch. W największym stopniu zwiększył się jednak eksport do Bułgarii (o 86%), Rumunii (o 55%) i Czech (o 26%). Podwoił się też eksport wieprzowiny do Słowenii i na Węgry.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Spożycie produktów rolno spożywczych

Wzrost spożycia mięsa drobiu w Chinach

(Agra Europe 2011, nr 2464. s. 19)

W 2011 r. spożycie mięsa drobiu w Chinach (wliczając w to łapy drobiu) osiągnie 12,8 mln ton, czyli zwiększy się w ciągu roku o 3%. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł 2%. Spożycie mięsa drobiu osiągnie 10 kg rocznie na osobę. Produkcja mięsa drobiu w Chinach w 2011 r. osiągnie 13,2 mln ton, czyli zwiększy się o 5%. Produkcja wieprzowiny, najpopularniejszego mięsa w Chinach, wyniesie 52,5 mln ton (wzrost o 2,8%). Spożycie wieprzowiny jest w Chinach 4 razy większe niż spożycie mięsa drobiu. Roczny wzrost spożycia wieprzowiny od 2005 r. wynosi 2,2%, wołowiny – 0,7%, a mięsa drobiu – 4,9%.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i produkcja roślin

Wpływ zmian klimatu na plony zbóż

(Agra Europe 2011, nr 2463, s. 11)

Amerykańscy naukowcy opublikowali wyniki swoich badań nad wpływem zmian klimatu w latach 1980-2008 na plony zbóż w głównych regionach ich uprawy na świecie*. Badano zmiany temperatury, sezony wegetacji, opady, zmiany koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu, nawożenie. Stwierdzono, że wpływ niekorzystnych zmian klimatu w większości regionów przeważał nad dodatnim efektem zmian technologii uprawy. W badanym okresie w 65% regionów średnia temperatura zwiększyła się o 1 stopień. Spadek plonów kukurydzy netto wyniósł 3,8% - jest to ilość równa rocznej produkcji kukurydzy w Meksyku. Spadek plonów pszenicy szacuje się na 2,5%. Zwiększona koncentracja dwutlenku węgla w powietrzu wpływała korzystnie na wysokość plonów (bez tego spadek wyniósłby 5,5%). Plony ryżu i soi wzrosły nieznacznie – bez uwzględnienia korzystnego wpływu wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze zmniejszyłyby się one odpowiednio o 0,1 i 1,7%. Straty wysokości plonów największe były w Rosji. Wyniosły one 15%. Natomiast w USA nie stwierdzono wpływu zmian klimatu na wysokość plonów.

http://iis-db.stanford.edu/pubs/2312/Science_5_11.pdf

 

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...