Rynki rolne

Unia Europejska największym światowym importerem i eksporterem artykułów rolno-spożywczych

(Agra Europe 2014, nr 2708, s. 3)

Unia Europejska utrzymała w 2013 r. wiodącą rolę największego światowego eksportera i importera produktów rolno-spożywczych. W 2012 roku eksport tych towarów  z Unii i z USA był niemal jednakowy. Natomiast w 2013 r. eksport z Unii zwiększył się o 5,8% i osiągnął 120 mld euro, podczas gdy eksport z USA spadł do około 115 mld euro. Głównym odbiorcą unijnych produktów rolnych jest USA. Na rynek amerykański trafiło w 2013 r. 13% towarów rolnych eksportowanych z Unii. Kolejne miejsca na tej liście zajmowały Rosja (20%) i Chiny (6%). Po raz pierwszy Chiny pod tym względem wyprzedziły Szwajcarię. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) stanowiły 22% wartości eksportowanych w 2013 r. artykułów, zboża i ich przetwory – 15%, produkty mleczarskie – 9%, a mięso i jego przetwory – 8%. Wartość eksportowanych produktów gotowych do spożycia zwiększyła się w porównaniu z 2012 r. o ponad 3 mld euro i o ponad 30 mld euro w porównaniu z 2009 r. Obecnie stanowi ona około 2/3 wartości eksportu rolno-spożywczego.

Unia Europejska jest jednak równocześnie importerem netto artykułów rolnych, a szczególnie pasz, owoców i orzechów (15%), kawy, herbaty i przypraw (9%). Import ten pochodzi głównie z Brazylii (13% ogółu importu rolno-spożywczego), USA (10%), Argentyny (5%) i Chin (5%).

W.M.

 

Wzrost sprzedaży żywności ekologicznej w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2014, nr 2608, s. 14)

Sprzedaż żywności ekologicznej w Wielkiej Brytanii w 2013 r. była większa o 3% niż rok wcześniej. Był to pierwszy przypadek zwiększenia jej sprzedaży od 2008 r. Specjaliści uważają, że przyczynił się do tego ubiegłoroczny skandal ze sprzedażą końskiego mięsa. Obecnie konsumenci chcą wiedzieć skąd pochodzi ich żywność. Ogółem w największym stopniu – o 4,4% - zwiększyła się sprzedaż artykułów mleczarskich. Sprzedaż mleka ekologicznego wzrosła o 5%, a jogurtów – o 7%. Ekologicznych warzyw kupiono o 3,4% więcej niż rok wcześniej, a mięsa i ryb – o 2,2%. Wzrost ten występuje również w bieżącym roku. W styczniu sprzedaż produktów ekologicznych była o 2,5% większa niż rok wcześniej. Wydatki na zakup ekologicznych owoców i warzyw zamierza zwiększyć 45% konsumentów kupujących żywność ekologiczną, a 22% spośród nich chce kupować więcej artykułów mleczarskich. Mimo to powierzchnia upraw ekologicznych w Wielkiej Brytanii maleje, a liczba producentów spadła w ciągu roku o 6,3%.

W.M.

 

Wysokie ceny mleka

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 2)

W grudniu 2013 r. ceny mleka w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowy poziom 40,40 euro za 100 kg. Ceny mleka w proszku i masła były o około 30% wyższe niż w 2012 r. Ocenia się, że w bieżącym roku ceny te również utrzymają się na wysokim poziomie. Ceny te były głównie wynikiem dużego zapotrzebowania na mleko i jego przetwory w Chinach, gdzie krajowa produkcja zmniejszyła się o 5,7%. Dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększyły się ogółem o 0,7%. W 15 dawnych krajach Unii wzrosły o 0,9%, a w 13 nowych spadły o 0,7%. Największy spadek zanotowano we Włoszech (o 3,5%).

W.M.

 

Ceny produktów mleczarskich na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2608, s. 13)

Specjaliści oceniają, że ceny produktów mleczarskich na świecie będą rosły. W 2015/16 r. osiągną szczyt, a następnie do 2018/19 r. będą spadać. Na ich wzrost w 2014/15 wpłynie popyt rosnący w miarę postępującej urbanizacji i upowszechniania europejskich nawyków żywieniowych w Azji, a szczególnie w Chinach. W 2014/15 r. ceny mleka pełnego i odtłuszczonego w proszku zwiększą się o 2% i osiągną średnio 5220 i 4815 dolarów USA za tonę. Ceny sera zwiększą się o 3%, a masła – o 2%.

W.M.

 

Spadek eksportu mięsa drobiu z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2608, s. 14)

Według specjalistów z ministerstwa rolnictwa USA, eksport mięsa drobiu z 28 krajów Unii Europejskiej w 2014 r. wyniesie 1,07 mln ton, czyli będzie nieco mniejszy niż w ciągu ostatnich dwu lat. Z powodu wycofania w lipcu 2013 r. ostatnich subsydiów na eksport mięsa drobiu sprzedaż, pochodzących przede wszystkim z Francji, brojlerów na rynkach Bliskiego Wschodu spadnie o 5-10%. Spadek ten nie zostanie w pełni zrekompensowany wzrostem eksportu porcjowanego mięsa drobiu z krajów Beneluksu, Francji i Polski do państw afrykańskich, takich jak RPA, Benin, Ghana. Import mięsa brojlerów do Unii w 2014 r. szacuje się na 700 tys. ton, czyli nieco więcej niż rok wcześniej.

Produkcja mięsa drobiu w 28 krajach Unii Europejskiej (tys. t)

 

 

2012

2013

2014

Produkcja

9565

9800

9950

Spożycie

9197

9380

9580

Import

720

670

700

Eksport

1088

1090

1070

 

Produkcja tego mięsa w 28 krajach Unii w bieżącym roku nieznacznie wzrośnie, głównie w krajach Beneluksu, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a spadnie we Francji i w Hiszpanii. Nieco wzrośnie też spożycie mięsa drobiu w przeliczeniu na osobę.

 

W.M.

Wydatki na jedzenie we Włoszech

(Agra Europe 2014, nr 2608, s. 14)

W ubiegłym roku Włosi średnio wydali na jedzenie najmniej od trzech dekad. Wydatki te w przeliczeniu na osobę rosły stopniowo od drugiej wojny światowej i osiągnęły szczyt w 2006 r. Od tego czasu zaczęły spadać i w ubiegłym roku wyniosły 1683 euro, czyli były o 4% mniejsze niż w 2012 r. Wydatki na mleko zmniejszyły się o 8%, na mięso - o 2%, a na ryby – o 1/5. Spadły też wydatki na owoce i oliwę. Wzrosły jedynie wydatki na jaja (o 2%) – względnie tanie źródło białka. Konsumenci zaczęli również rezygnować z gotowych do spożycia artykułów na rzecz tańszych produktów gotowanych w domu.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter