Problemy w rolnictwie

Szczepionka przeciwko epidemicznej biegunce świń

(Agra Europe 2014, nr 2621, s. 18)

W USA wydano warunkową licencję na szczepienie świń przeciwko epidemicznej biegunce świń. Choroba ta powoduje odwodnienie i śmiertelność prosiąt w wieku poniżej 1 tygodnia wynoszącą nawet 100%. Od czasu, kiedy kwietniu 2013 r. pojawiła się po raz pierwszy w USA spowodowała śmierć około 8 mln prosiąt i straty w wysokości setek milionów dolarów. Firma Harrisvaccines, która otrzymała licencję, będzie prowadzić nad szczepionką dalsze badania. Podaję się ją maciorom, które przekazują prosiętom przeciwciała w mleku.

W.M.

 

Wpływ epidemicznej biegunki świń na produkcję wieprzowiny w USA

(Agra Europe 2014. nr 2615, s. 14)

Od ubiegłego roku koronawirus powodujący epidemiczną biegunkę świń rozprzestrzenił się w 30 stanach USA, 4 prowincjach Kanady i w niektórych regionach Meksyku. Od kwietnia 2013 r. spowodował śmierć 7 milionów świń. W marcu bieżącego roku liczebność tuczników w USA wyniosła 57 mln sztuk, czyli była o 3,7% mniejsza niż rok wcześniej. Latem, skutkiem tego, ubój tuczników zmniejszy się o ponad 10%. Spowoduje to wzrost cen wieprzowiny o 15-25%. Wirus wywołujący biegunkę jest szczególnie niebezpieczny dla młodych prosiąt. W okresie od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. liczebność miotów odsadzanych prosiąt wyniosła średnio 9,53 sztuki, czyli była o 5,5% mniejsza niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od III kwartału 2003 r. zmniejszyła się liczebność odsadzanych prosiąt. Aby to zrekompensować, planuje się zwiększenie liczby prosiąt rodzących się w jednym miocie i wzrost wagi ubojowej tuczników.

W.M.

 

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się epidemicznej biegunki świń

(Agra Europe 2014, nr 2616, s. 5)

Unia Europejska podjęła działania zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się epidemicznej biegunki świń zaostrzając warunki importu produktów zawierających krew świń. Produkty te muszą być poddane działaniu temperatury 80 stopni, aby dezaktywować wirusy, a następnie mają być magazynowane przez 6 tygodni w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, że ograniczenia w imporcie nasienia trzody chlewnej nie będą potrzebne, podobnie jak restrykcje w imporcie żywych zwierząt. Obecnie obowiązujące zasady importu świń z USA i Kanady są bardzo ostre. W ubiegłym roku z państw tych importowano jedynie 250 zwierząt.

W.M.

 

Ptasia grypa i biegunka świń w Japonii

(Agra Europe 2014, nr 2613, s. 15)

W Japonii z powodu wystąpienia ptasiej grypy ubito w prefekturze Kumamoto 100 tys. brojlerów. U ptaków wykryto wirusa H5. W sąsiadującej z tym terenem prefekturze Miyazaki w 2011 r. choroba ta spowodowała znaczne straty. Obecnie w tym rejonie występuje również wirus wywołujący biegunkę u świń.

W.M.

Ubój dzików nie rozwiąże problemu afrykańskiego pomoru świń

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 14)

Afrykański pomór świń, występujący już endemicznie w Rosji, pojawił się w styczniu i w lutym na Litwie i w Polsce. Spowodowało to zaburzenia na unijnym rynku wieprzowiny – Rosja zakazała importu tego mięsa praktycznie z wszystkich krajów Unii, a Chiny, Japonia i Korea Płd. – z Polski. Na zlecenie Komisji Europejskiej Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa poszukuje metod ograniczenia zasięgu epidemii. Stwierdzono, że masowy odstrzał dzików nie poprawi sytuacji, a wręcz może ją pogorszyć. Polowania sprawią, że dziki będą przemieszczać się na nowe tereny roznosząc chorobę. Ograniczenie pogłowia miejscowych dzików będzie również przyczyniać się do zajmowania tych terenów przez dziki z sąsiadujących regionów, co także może spowodować zwiększenie liczby zarażonych zwierząt. Rozwiązaniem mogłoby być budowanie fizycznych barier nie dopuszczających na tereny Unii dzików z Rosji, Ukrainy i Białorusi, ale ich rozmieszczenie wymaga większej wiedzy na temat występowania chorych zwierząt.

W.M.

 

Kłopoty rosyjskich przetwórców wieprzowiny

(Agra Europe 2014,nr 2620, s. 18)

Ograniczenie importu wieprzowiny do Rosji z USA i Unii Europejskiej stwarza korzystne warunki dla rozwoju krajowej produkcji tego mięsa.  Jednakże obecnie zakłady przetwórcze cierpią na niedostatek surowców. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku Rosja sprowadziła z USA 115991 ton wieprzowiny, czyli o 1/3 mniej niż rok wcześniej.  Zakaz importu z Unii Europejskiej spowodował spadek zagranicznych zakupów odpadów poubojowych o 76%. W rzeczywistości spadek ten jest jeszcze większy, ponieważ danie nie obejmują poziomu importu z Białorusi.

W.M.

 

Leki szkodzące populacji dzikich ptaków

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 17)

Badania wykazały, że jeden z leków weterynaryjnych stosowany w niektórych krajach Unii Europejskiej stanowi poważne zagrożenie dla populacji sępów europejskich i niektórych rzadko występujących gatunków orłów. Jest nim diclofenac, lek o działaniu antyzapalnym. Jego pozostałości występują w tuszach padłych i ubitych zwierząt. Jest wyjątkowo niebezpieczny dla ptaków żywiących się mięsem tych zwierząt. Ocenia się, że spowodował on wyginięcie 99% populacji sępów w Indiach. Jego stosowanie jest w tym kraju obecnie zabronione. World Organisation for Animal Health podaje, że populacja sępów na świecie, która w latach 90-tych liczyła 10 mln sztuk, jest obecnie bliska wyginięcia. Diclofenac w ubiegłym roku dopuszczono do stosowania w Hiszpanii, a wkrótce potem również we Włoszech. Wytwarzany we Włoszech, jest sprzedawany w wielu innych krajach Unii i poza nią. Specjaliści z Vulture Conservation Foundation i BirdLife International wystąpili do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zakazanie produkcji, handlu i stosowania tego leku na terenie Unii. Działanie to popiera grupa naukowców, którzy twierdzą, że takie same objawy zatrucia tym lekiem, jakie stwierdzono u sępów występują również u orłów.

W.M.

Zagrożenie mykotoksynami

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 21)

European Food Safety Association ostrzega Komisję Europejską, że wzrost poziomu mykotoksyn na kukurydzy może stanowić w bieżącym roku zagrożenie dla konsumentów i zwierząt. Mykotoksyny są substancjami wytwarzanymi przez grzyby pasożytujące na roślinach. Jednorazowy kontakt z nimi nie jest groźny, ale powtarzające się spożywanie może zaszkodzić zdrowiu.

W.M.

Belgia zmniejsza zużycie antybiotyków

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 19)

W Belgii opracowano dziesięciopunktowy plan ograniczenia zużycia antybiotyków ogółem o 20% do 2020 r. W jego ramach o 75% ma zostać zmniejszone zużycie szczególnie istotnych antybiotyków, takich jak trzecia i czwarta generacja cefalosporyn. Ma to na celu ograniczenie możliwości powstawania odporności na antybiotyki u mikroorganizmów. Do 2016 r. zostanie opracowany system zbierania danych, tak aby można było porównywać wyniki zgromadzone w różnych krajach.

W.M.

 

Zakaz importu niektórych owoców warzyw z Indii

(Agra Europe 2014, nr 2610, s. 18)

Od początku maja do Unii nie wolno sprowadzać z Indii niektórych owoców i warzyw, ponieważ z dużą częstotliwością występują w sprowadzanych transportach szkodniki podlegające kwarantannie, głównie owady.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter