Produkcja roślinna

Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 24)

Produkcja mieszanek paszowych w 2013 r. w 28 krajach Unii Europejskiej była nieco wyższa niż w poprzednim roku. Osiągnęła ona 155 mln ton (w 2012 r. – 154,7 mln ton). Produkcja mieszanek dla trzody chlewnej spadła o 1,4%, a dla bydła wzrosła o 2,2%. Produkcja mieszanek dla drobiu niemal nie zmieniła się (wzrost o 0,3%). Wytwarzano ich więcej niż innych rodzajów mieszanek, podobnie jak w poprzednich latach. Kolejne miejsce zajmują mieszanki dla trzody chlewnej. Pod względem ilości wytwarzanych mieszanek czołowym producentem, tak jak uprzednio, są Niemcy. Wyprodukowano tam w 2013 r. 23,48 mln ton mieszanek. Drugie miejsce pod tym względem, zajęła Francja. Wyprzedziła ona Hiszpanię, gdzie produkcja mieszanek zmniejszyła się o 1,7%. O 3% zwiększyła się produkcja mieszanek w Wielkiej Brytanii, Polsce i w Belgii. Natomiast w Portugalii, Holandii i na Węgrzech produkcja ta spadła o 2,5-3%. Specjaliści oceniają, że w bieżącym roku produkcja mieszanek dla drobiu i bydła utrzyma się na niezmienionym poziomie, natomiast produkcja mieszanek dla świń spadnie o 1%. Łącznie produkcja mieszanek zmniejszy się o 0,2-0,5%.

W.M.

 

Plony roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2621, s. 14)

Plony zbóż i roślin oleistych będą w bieżącym roku w Unii Europejskiej wyższe niż wcześniej przewidywano, ze względu na korzystną pogodę. Plony pszenicy zwyczajnej wyniosą średnio 5,81 t z 1 ha, czyli będą niemal takie same, jak rok wcześniej (5,82 t z 1 ha) i o 4,2% wyższe od średniej pięcioletniej (5,57 t z 1 ha). Szczególnie wysokich plonów oczekuje się w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii i Wielkiej Brytanii, a także w Danii, Estonii, na Litwie i w Portugalii. We Francji, będącej głównym producentem pszenicy w Unii, plony szacuje się na 7,36 t z 1 ha, co jest ilością nieco mniejszą niż w ubiegłym roku (7,39 t z 1 ha) i znacznie wyższą niż średnia pięcioletnia (7,12 t z 1 ha). W Niemczech, zajmujących drugie miejsce w Unii pod względem wielkości zbiorów pszenicy, plony tego zboża szacuje się na 7,72 t z 1 ha. W poprzednim roku plony te wyniosły 8 t z 1 ha, a średnio w ciągu ostatnich pięciu lat – 7,48 t 1 z ha. Zbiory pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej wyniosą najprawdopodobniej 137,47 mln ton (w 2013/14 r. – 134,37 mln ton).

Plony rzepaku ocenia się na 3,21 t z 1 ha, co jest ilością o 3,7% większą niż w ubiegłym roku (3,10 t z 1 ha) i o 4,8% większą od średniej pięcioletniej.

Plony jęczmienia w Unii wyniosą średnio 4,55 t z 1 ha, a buraków cukrowych -72,29 t z 1 ha (w poprzednim roku – 68,14 t z 1 ha, średnia pięcioletnia – 69,53 t z 1 ha)

W.M.

 

Przewidywane plony roślin uprawnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2610, s. 17)

Według MARS, jednostki monitorującej uprawy dla Komisji Europejskiej, plony zbóż (z wyjątkiem kukurydzy) będą w bieżącym roku niższe niż rok wcześniej, ale wciąż wyższe od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy zwyczajnej, najczęściej uprawianego w Unii zboża,  zmniejszą się w porównaniu z poprzednim rokiem średnio o 1,8% i wyniosą 5,71 tony z 1 ha. Będą o 2,5% wyższe niż w ciągu ostatnich pięciu lat. W Rumunii plony tego zboża wyniosą 2,98 t z 1 ha (spadek o 15,1%), w Hiszpanii – 3,25 t z 1 ha (spadek o 13,5%), w Polsce, będącej czwartym największym producentem tego zboża w Unii – 4,35 t z 1 ha (spadek o 1,8%), a na Węgrzech – 4,03 t z 1 ha (spadek o 8,8%). W Niemczech, zajmujących drugie miejsce pod względem produkcji pszenicy w Unii, plony zmniejszą się o 2,4% i wyniosą 7,79 t z 1 ha, co jest ilością o 4,2% większą niż w ciągu ostatnich pięciu lat. Natomiast wzrost plonów wystąpi we Francji będącej największym producentem pszenicy zwyczajnej w Unii. Zwiększą się one o 1,2% i osiągną 7,46 t z 1 ha. Będą o 4,3% większe od średniej pięcioletniej. W Wielkiej Brytanii plony zwiększą się z 7,38 t z 1 ha w 2013 roku do 7,74 t z 1 ha. Mimo spadku plonów, zbiory pszenicy zwyczajnej nie będą niższe niż rok wcześniej i wyniosą 134,7, mln ton. Będzie to wynikiem wzrostu powierzchni uprawy tego zboża. Areał uprawy pszenicy zwyczajnej w Unii jest w bieżącym roku o 2,8% większy niż w 2013 r., co spowodowało wzrost łącznej powierzchni uprawy zbóż o 1%, czyli 400 tys. ha. Powierzchnia uprawy pszenicy zwyczajnej i twardej w 2014 r. w Unii osiągnęła 26,1 mln ha (wzrost o 1,8%). Eksport pszenicy zwyczajnej z Unii w 2013/14 r. zwiększył się i do 18 marca bieżącego roku osiągnął 21,866 mln ton, czyli był o 50% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. MARS przewiduje, że plony jęczmienia w 2014 r. będą średnio o 5% mniejsze niż w ubiegłym roku i wyniosą 4,59 t z 1 ha. Plony jęczmienia jarego spadną o 9,2% (do 4,01 t z 1 ha), a jęczmienia ozimego – o 1,2% (do 5,42 t z 1 ha). Jednakże plony te w obu przypadkach będą o 2% wyższe od średniej pięcioletniej. Plony kukurydzy zwiększą się o 6,3% i osiągną 7,03 t z 1 ha, a plony buraka cukrowego wzrosną o 3,4% w porównaniu z 2013 r. i o 1,1% w porównaniu ze średnią pięcioletnią. Osiągną one 71,2 t z 1 ha. Natomiast plony rzepaku, które wyniosą 3,13 t z 1 ha, będą o 1,2% większe niż w 2013 r. i o 2,6% większe od średniej pięcioletniej.

W.M.

Wpływ zmian klimatu na plony roślin uprawnych

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 23)

Amerykańscy naukowcy przeanalizowali plony roślin uprawnych i dochodowość tysięcy gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 1989-2009. Na tej podstawie oszacowali wpływ zmian klimatu na plony roślin w Unii Europejskiej do 2040 r. Stwierdzili, że do tego czasu średnia temperatura zwiększy się o 3,5oF. Spowoduje to spadek plonów pszenicy i jęczmienia o ponad 20%. Plony kukurydzy spadną w mniejszym stopniu – prawdopodobnie jedynie o 10%. Podejmowanie przez rolników działań zaradczych może zmniejszać spadek plonów. Korzystne będzie wprowadzanie do uprawy odporniejszych na wyższą temperaturę odmian lub gatunków, a także nawadnianie pól. Największą podatność na ograniczanie strat wykazuje kukurydza – w czasie długoterminowej adaptacji straty te mogą zostać ograniczone nawet w 87%.

W bieżącym roku plony wszystkich roślin uprawnych, z wyjątkiem pszenicy twardej, będą w Unii Europejskiej wyższe od średniej pięcioletniej. W porównaniu z ubiegłym rokiem plony kukurydzy będą o 5,8% wyższe, a plony pszenicy i jęczmienia spadną.

W.M.

Przewidywane plony zbóż

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 17)

Szacuje się, że plony większości zbóż w Unii Europejskiej będą lepsze od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy zwyczajnej w Unii osiągną 5,79 t z 1 ha. Będzie to ilość o 0,6% większa niż w 2013 r., ale o 3,8% większa od średniej pięcioletniej. Zbiory pszenicy zwyczajnej osiągną 135,4 mln ton. Będą większe niż rok wcześniej (134,3 mln ton) dzięki większej powierzchni uprawy. Eksport pszenicy zwyczajnej będzie wyjątkowo wysoki i amerykańskie ministerstwo rolnictwa ocenia, że po raz pierwszy od lat 50-tych Wspólnota wyprzedzi pod tym względem USA. We Francji, będącej największym producentem pszenicy zwyczajnej w Unii, plony tego zboża wzrosną do 7,47 t z 1 ha (2013 r. – 7,37 t z 1 ha) i przekroczą średnią pięcioletnią (7,15 t z 1 ha). W Niemczech plony te nieco spadną i wyniosą 7,79 t z 1 ha (2013 r. – 7,98 t z 1 ha), ale o 4% przekroczą średnią pięcioletnią. Plony pszenicy zwyczajnej w Rumunii utrzymają się na ubiegłorocznym poziomie (3,48 t z 1 ha), a w Wielkiej Brytanii wzrosną do 8,19 t z 1 ha, czyli będą o 10% większe od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy twardej średnio w Unii zmniejszą się z 3,25 t z 1 ha w 2013 r. do 3,18 t z 1 ha w bieżącym roku. Będą też mniejsze od średniej pięcioletniej (3,22 t z 1 ha). Oczekuje się, że plony jęczmienia ozimego i jarego wyniosą średnio 4,59 t z 1 ha, czyli będą o 5,3% mniejsze niż w poprzednim roku, a 2,3% większe od średniej pięcioletniej. Plony kukurydzy zwiększą się nieznacznie do 7,08 t z 1 ha (wzrost o 5,9% w porównaniu z 2013 r. i o 3,5% w porównaniu ze średnią pięcioletnią).

Kryzys na Ukrainie spowoduje, że plony kukurydzy zmniejszą się o 15% w porównaniu w poprzednim rokiem i wyniosą 5,43 t z 1 ha. Plony pszenicy spadną o 12% (wyniosą 2,99 t z 1 ha), a plony jęczmienia – o 3,8% (do 2,25 t z 1 ha).

W.M.

Przewidywany spadek produkcji kukurydzy

(Agra Europe 2014, nr 2615, s. 13)

Według szacunków International Grains Council, produkcja kukurydzy na świecie w 2014/15 r. wyniesie 950,5 mln ton, czyli będzie o 2% mniejsza niż w bieżącym roku gospodarczym. Zbiory zbóż ogółem na świecie wyniosą 1,935 mld ton. Zbiory kukurydzy w USA będą w 2014/15 sezonie o 1% mniejsze niż rok wcześniej i wyniosą 350 mln ton (w bieżącym roku – 353,1 mln ton). Powierzchnię zasiewów kukurydzy szacuje się na 37,1 mln ha. Areał ten spadnie o 4%. Jednocześnie zwiększy się powierzchnia zasiewów soi. Na Ukrainie powierzchnia uprawy kukurydzy w 2013/14 wyniesie 4,8 mln ha i w kolejnym roku nie zmieni się. Zmniejszą się jednak plony. Produkcję kukurydzy na Ukrainie szacuje się na 26,8 mln ton (o 13% mniej niż w bieżącym roku gospodarczym). Import kukurydzy do Unii Europejskiej w bieżącym roku będzie rekordowo wysoki. Będzie to miało wpływ na produkcję kukurydzy, która w kolejnym roku zwiększy się o 1% osiągając 65,3 mln ton. Wzrosną plony, szczególnie w Niemczech, Francji i we Włoszech, co zrekompensuje spadek powierzchni uprawy o 4% (głównie we Francji, Polsce i Rumunii).

W.M.

Wzrost areału uprawy soi w USA

(Agra Europe 2014, nr 2611, s. 17)

W bieżącym roku zasiewy kukurydzy w USA są najmniejsze od 2011 r. Rolnicy rezygnują z niej na rzecz soi, której powierzchnia uprawy zwiększyła się o 6% i osiągnęła 33 mln hektarów. Można więc oczekiwać wysokich zbiorów. Powierzchnia uprawy kukurydzy spadła o 4%.

W.M.

 

Spadek areału uprawy zbóż

(Agra Europe 2014, nr 2611, s. 14)

Według organizacji rolników Copa-Cogeca, areał uprawy zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym roku zmniejszył się, w porównaniu z poprzednim rokiem, o 0,3% i wyniósł 56,664 mln ha. Jedynie powierzchnia uprawy pszenicy zwyczajnej zwiększyła się o 1,8% do 23,101 mln ha. W tym samym czasie areał uprawy kukurydzy zmniejszył się o 0,2%, jęczmienia – o 1,2%, a pszenicy twardej – o 1,4%.

W.M.

 

Zbiory pszenicy, kukurydzy, rzepaku i soi na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 21)

Specjaliści z amerykańskiego ministerstwa rolnictwa szacują obecnie, że zbiory pszenicy na świecie będą o 5 mln ton większe niż oczekiwali w maju. Obecnie światowe zbiory pszenicy ocenia się na 701,62 mln ton (w rekordowym 2013/14 r. – 713,97 mln ton). Przy szacowanym zużyciu 699,06 mln ton, końcowe zapasy wyniosą 188,61 mln ton ( w 2013/14 r. – 186,05 mln ton). Produkcję pszenicy (twardej i zwyczajnej) w Unii Europejskiej ocenia się w bieżącym roku na 146,25 mln ton. Wzrost zbiorów w porównaniu z poprzednim rokiem, będzie wynikiem dobrych warunków pogodowych i wzrostu plonów we Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii i Bułgarii. Zbiory wzrosną także w Indiach (95,9 mln ton), Chinach (124 mln ton) i Rosji (53 mln ton). W USA zbiory zmniejszą się z powodu suszy i wyniosą 52,9 mln ton (w 2013/14 r. – 58 mln ton). Spożycie pszenicy w Unii Europejskiej zwiększy się do 122 mln ton, ze względu na wzrost zużycia tego zboża na pasze do 53,5 mln ton. W Chinach zużycie pszenicy na pasze zwiększy się do 21 mln ton (spożycie ogółem – 122 mln ton). W Indiach spożycie pszenicy osiągnie 93,9 mln ton. Ocenia się, że eksport pszenicy z Unii Europejskiej wzrośnie do 28 mln ton, z Rosji – do 19,5 mln ton, a eksport z USA spadnie do 25,86 mln ton.

Światowe zbiory kukurydzy szacuje się obecnie na 981,89 mln ton (w 2013/14 r. – 868,80 mln ton), a jej spożycie – na 950,98 mln ton. Zbiory zwiększą się w Unii Europejskiej (65,25 mln ton), na Ukrainie (27 mln ton) i w Rosji. W Unii Europejskiej zużycie kukurydzy na pasze wzrośnie o 1 mln ton i osiągnie 57 mln ton. Import tego ziarna do Wspólnoty ocenia się na 14 mln ton. Zapasy kukurydzy pod koniec roku powinny wynieść na świecie169,05 mln ton.

Zbiory nasion roślin oleistych na świecie w 2014/15 r. szacuje się na 516,0 mln ton. Wzrosną głównie zbiory rzepaku w Unii Europejskiej. Osiągną one 22,0 mln ton dzięki wzrostowi plonów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Rumunii.

Zbiory soi na świecie w 2014/15 r. szacuje się na 299,99 mln ton. W Unii Europejskiej wyniosą one 1,43 mln ton.

W.M.

Produkcja  cukru w Unii Europejskiej i innych krajach Europy

(Agra Europe 2014, nr 2621, s. 15)

FO Licht szacuje, że produkcja cukru w Unii Europejskiej w 2013/14 r. osiągnie 16,77 mln ton. Kwota produkcji cukru na ten sezon wyniosła 13,529 mln ton (13,995 mln ton łącznie z izoglukozą). Oznacza to, że pod koniec roku produkcja powyżej kwoty osiągnie 4,111 mln ton. Produkcja cukru w krajach europejskich nie należących do Unii wyniesie 10,3 mln ton. Łącznie więc w Europie produkcja w 2013/14 r. wyniesie 27,1 mln ton cukru (w poprzednim sezonie – 28,7 mln ton). W Rosji produkcja osiągnie 4,8 mln ton (5,1 mln ton rok wcześniej), na Ukrainie – 1,4 mln ton (2,3 mln ton rok wcześniej), w Turcji – 2,6 mln ton (wzrost o 0,2 mln ton).

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter