Produkcja zwierzęca

Oczekiwany wzrost produkcji wołowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 14)

Produkcja wołowiny w 15 dawnych krajach Unii Europejskiej spadła w 2013 r. o 4% i wyniosła 6,6 mln ton. Największy spadek zanotowano we Włoszech, Niemczech, Francji i w Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku produkcja tego mięsa zaczęła jednak rosnąć i osiągnie poziom z 2012 r. W Irlandii produkcja wołowiny zwiększy się prawdopodobnie o 6%, a w Belgii i Holandii – o 8%. W nowych krajach członkowskich produkcja wołowiny spadła w ubiegłym roku (w Polsce spadek o 5%) i trend ten utrzyma się w bieżącym i w przyszłym roku. Spożycie wołowiny w 2013 r. zmniejszyło się o 2%, jednak w 2014 r. wzrośnie ono o 1% i osiągnie 7,2 mln ton. Szacuje się, że również w 2015 r. nastąpi wzrost spożycia wołowiny. Unia Europejska pozostała eksporterem netto tego mięsa, mimo że w 2013 r. jego eksport spadł o 11%. Spadek ten był przede wszystkim wynikiem zmniejszenia się eksportu do Rosji (o 28%) i do Turcji (o 94%). Wołowinę do Unii importuje się głównie z Ameryki Południowej, USA i Oceanii. W 2013 r. import ten był o 8% większy niż rok wcześniej. Dostawy na rynek unijny zwiększyła głównie Brazylia (o 15%) i Australia (o 32%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Optymistyczne prognozy dla sektora mleczarskiego

(Agra Europe 2014, nr 2660, s. 9)

Milk Market Observatory powołano do monitorowania rynku mleczarskiego oraz ułatwienia temu sektorowi produkcji przystosowanie się do sytuacji po wygaśnięciu w przyszłym roku kwot produkcji mleka. W Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie tego organu. Stwierdzono, że prognozy średnioterminowe dla mleczarstwa są korzystne, głównie dzięki wzrostowi popytu w Unii i na świecie, a co za tym idzie również cen. Po wygaśnięciu kwot produkcji mleka oczekuje się lekkiego wzrostu jego produkcji – nadwyżkę tę pochłonie rosnąca produkcja serów. W bieżącym roku, od marca, ceny mleka spadają na skutek wzrostu produkcji w USA, Unii Europejskiej i w Nowej Zelandii. Jednak wkrótce produkcja ta zacznie zmniejszać się i w drugiej połowie roku ceny mleka utrzymają się na stałym, dość wysokim poziomie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 24)

Produkcja mieszanek paszowych w 2013 r. w 28 krajach Unii Europejskiej była nieco wyższa niż w poprzednim roku. Osiągnęła ona 155 mln ton (w 2012 r. – 154,7 mln ton). Produkcja mieszanek dla trzody chlewnej spadła o 1,4%, a dla bydła wzrosła o 2,2%. Produkcja mieszanek dla drobiu niemal nie zmieniła się (wzrost o 0,3%). Wytwarzano ich więcej niż innych rodzajów mieszanek, podobnie jak w poprzednich latach. Kolejne miejsce zajmują mieszanki dla trzody chlewnej. Pod względem ilości wytwarzanych mieszanek czołowym producentem, tak jak uprzednio, są Niemcy. Wyprodukowano tam w 2013 r. 23,48 mln ton mieszanek. Drugie miejsce pod tym względem, zajęła Francja. Wyprzedziła ona Hiszpanię, gdzie produkcja mieszanek zmniejszyła się o 1,7%. O 3% zwiększyła się produkcja mieszanek w Wielkiej Brytanii, Polsce i w Belgii. Natomiast w Portugalii, Holandii i na Węgrzech produkcja ta spadła o 2,5-3%. Specjaliści oceniają, że w bieżącym roku produkcja mieszanek dla drobiu i bydła utrzyma się na niezmienionym poziomie, natomiast produkcja mieszanek dla świń spadnie o 1%. Łącznie produkcja mieszanek zmniejszy się o 0,2-0,5%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Szczepionka przeciwko epidemicznej biegunce świń

(Agra Europe 2014, nr 2621, s. 18)

W USA wydano warunkową licencję na szczepienie świń przeciwko epidemicznej biegunce świń. Choroba ta powoduje odwodnienie i śmiertelność prosiąt w wieku poniżej 1 tygodnia wynoszącą nawet 100%. Od czasu, kiedy kwietniu 2013 r. pojawiła się po raz pierwszy w USA spowodowała śmierć około 8 mln prosiąt i straty w wysokości setek milionów dolarów. Firma Harrisvaccines, która otrzymała licencję, będzie prowadzić nad szczepionką dalsze badania. Podaję się ją maciorom, które przekazują prosiętom przeciwciała w mleku.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Planowany rozwój sektora rolniczego w Rosji

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 16)

W ostatnich latach w Rosji tworzy się warunki przyciągające zagranicznych inwestorów, jednakże niektóre utrudnienia pozostają niezmienione. Występują braki w systemach bankowych i rozwiązaniach prawnych, potrzebne jest usprawnienie systemu ubezpieczeń, poprawa wydajności produkcji, unowocześnienie sprzętu itd. Warunki regulujące handel z Unią Europejską i innymi krajami znormalizowało przystąpienie Rosji do WTO w 2012 r. Rząd rosyjski planuje wzrost krajowej produkcji rolnej w 2014 r. o 2-2,5% (niektórzy specjaliści międzynarodowi oceniają go raczej na 0,2%). Produkcja zwierzęca ma zwiększyć się w 2014 r. o 2% i osiągnąć 12,6 mln ton żywca wołowego i drobiu. Obecnie pogłowie bydła w Rosji liczy 1 mln sztuk, ale ogromne powierzchnie pastwisk stwarzają możliwości rozwoju produkcji. Na wspieranie produkcji wołowiny przeznaczono w 2014 r. 110 mln euro. Produkcja mleka w bieżącym roku ma wynieść 0,9 mln ton (o 0,8% więcej niż w 2013 r.), produkcja cukru – 5 mln ton, oleju roślinnego – 4,2 mln ton, z czego 1,9 mln ton ma być eksportowane.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...