Rynki rolne

Optymistyczne prognozy dla sektora mleczarskiego

(Agra Europe 2014, nr 2660, s. 9)

Milk Market Observatory powołano do monitorowania rynku mleczarskiego oraz ułatwienia temu sektorowi produkcji przystosowanie się do sytuacji po wygaśnięciu w przyszłym roku kwot produkcji mleka. W Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie tego organu. Stwierdzono, że prognozy średnioterminowe dla mleczarstwa są korzystne, głównie dzięki wzrostowi popytu w Unii i na świecie, a co za tym idzie również cen. Po wygaśnięciu kwot produkcji mleka oczekuje się lekkiego wzrostu jego produkcji – nadwyżkę tę pochłonie rosnąca produkcja serów. W bieżącym roku, od marca, ceny mleka spadają na skutek wzrostu produkcji w USA, Unii Europejskiej i w Nowej Zelandii. Jednak wkrótce produkcja ta zacznie zmniejszać się i w drugiej połowie roku ceny mleka utrzymają się na stałym, dość wysokim poziomie.

W.M.

Trzeba zwiększać eksport produktów mleczarskich

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 16)

Popyt na produkty mleczarskie rośnie na świecie o 2,3% rocznie, przekraczając podaż. Wzrost ten wywołuje głównie zwiększenie się zapotrzebowania na te artykuły w Chinach. Ich spożycie w przeliczeniu na mieszkańca rocznie wzrosło tam o 317% w porównaniu z sytuacją w 1998 roku. Specjaliści z Copa-Cogeca oceniają, że do 2020 r. ulegnie ono podwojeniu.  Unijni producenci powinni wykorzystać tę sytuację. Muszą jednak dostosowywać się do zmieniającego się popytu na poszczególne artykuły. Komisja Europejska powinna uprościć biurokrację związaną z eksportem do krajów spoza Unii.

W.M.

 

Rynek cukru w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 13)

Spożycie cukru w Unii Europejskiej zajmuje drugie na świecie (po Indiach). Wspólnota jest również trzecim największym na świecie (po Brazylii i Indii) producentem cukru, a także jednym z największych jego importerów. W latach 2008-2011 do Unii sprowadzano najwięcej na świecie cukru, ale w 2012 r. pierwsze miejsce pod tym względem zajęły Chiny.  Kwoty produkcji cukru zmniejszono w Unii z 17,4 mln ton w 2005/06 r. do 13,3 mln ton w 2009/10 r. Kwoty produkcji izoglukozy zmniejszyły się z 800 tys. ton do 700 tys. ton. Na skutek zmian wysokości kwot nastąpiła koncentracja produkcji cukru. Udział Francji i Niemiec w produkcji cukru w Unii wzrósł z 43 do 52%. Liczba cukrowni spadła ze 191 w 2006 r. do 108 w 2013 r. Areał uprawy cukru zmniejszył się z 2,2 mln ha w 2002/03 r. do 1,7 mln ha w 2012/13 r. Średnie plony cukru wzrosły z 9 t z 1 ha do ponad 11 t z 1 ha w 2012/13 r.

Od 2016/17 r. przestają obowiązywać kwoty produkcji cukru i izoglukozy, jak również ceny minimalne buraków cukrowych. Zachowane zostały jednak pewne zasady pozwalające przeciwdziałać załamaniu rynku. Jeśli krajowe ceny spadną poniżej cen referencyjnych możliwe będzie subsydiowanie prywatnego przechowalnictwa. Zachowano dotychczasowe ceny referencyjne cukru białego (404,4 euro/t) i surowego (335,2 euro/t).

 

 

2006/07

2008/09

2010/11

2012/13

Areał uprawy buraków

cukrowych (mln ha)

1,690

1,363

1,586

1,636

Produkcja buraków cukrowych

(mln t)

100,792

83,778

103,815

114,548

Plony buraków cukrowych

(t z 1 ha)

59,6

61,5

65,4

70,0

Ceny buraków cukrowych

dla producentów ($ USA/t)

43,6

45,9

41,9

n/a

 

W.M.

 

Unia Europejska może być eksporterem netto cukru

(Agra Europe 2014, nr 2612, s. 5)

Unia Europejska, która jest obecnie importerem netto cukru, może zostać jego eksporterem, kiedy w 2017 r. zostaną zniesione kwoty produkcji cukru. Wielkość tego eksportu będzie jednak zależeć od wielu czynników, takich jak światowe ceny cukru, wartość euro i innych walut oraz konkurencja ze strony producentów izoglukozy. Specjaliści szacują, że eksport cukru z Unii po 2017 r. może wynieść od 2 do 5 mln ton rocznie. Francuscy analitycy oceniają, że cena cukru białego w Unii powinna wynosić co najmniej 450 euro (621 dolarów USA) za tonę, aby ożywić jego produkcję, a cena cukru na rynku światowym musi osiągnąć co najmniej 20 centów za funt, aby stymulować eksport cukru ze Wspólnoty. Według ostatniego raportu przedstawionego Komisji Europejskiej, cena cukru białego w Unii w lutym bieżącego roku wyniosła 629 euro za tonę, czyli była o 0,3% wyższa niż w styczniu 2014 r., ale o 14,8% niższa niż rok wcześniej. Na rynku światowym cena cukru surowego wynosi obecnie 17 centów za funt. Od października 2012 r. nie osiągnęła ona 20 centów za funt. 2013/14 rok był piątym, kolejnym sezonem nadwyżki w produkcji cukru na świecie. Ocenia się jednak, że w bieżącym roku nadwyżka ta spadnie o 2 mln ton na skutek wzrostu spożycia wynikającego ze zmniejszenia się cen cukru.

Unia Europejska jest wiodącym światowym producentem cukru z buraków cukrowych. 50% jego produkcji wytwarza się we Wspólnocie. Jednakże cukier z buraków cukrowych stanowi jedynie 20% światowej produkcji cukru – 80% jest wytwarzane z trzciny cukrowej. Sytuację unijnych producentów cukru polepsza fakt, że 95% rolników z Unii osiąga wyższe plony niż średnie na świecie. Produkcja izoglukozy w Unii wynosi obecnie 700 tys. ton, co stanowi 5% produkcji cukru. Jednakże kwoty produkcji izoglukozy również wygasną w 2017 r. Komisja Europejska przewiduje, że produkcja izoglukozy wzrośnie do 2,4 mln ton, a jej spożycie osiągnie w 2023 r. 2,2 mln ton.

W.M.

 

Eksport wołowiny z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2619, s. 11)

Eksport wołowiny i innych produktów bydlęcych oraz żywca wołowego z Unii Europejskiej w pierwszym kwartale bieżącego roku zwiększył się znacznie, głównie dzięki wzrostowi dostaw na rynek rosyjski, na którym zakazy importu z USA i Australii spowodowały braki.

 

Eksport z Unii Europejskiej wołowiny i żywca wołowego (t)

 

 

2012

2013

I kw. 2014

Wzrost/spadek

w porównaniu do

I kw. 2013 (%)

1

2

3

4

5

Rosja

97829

72299

21452

+35,3

Hong Kong

17895

28536

10555

+99,0

Ghana

28693

40793

7084

-8,6

Bośnia-Herc.

19715

26844

6982

+67,5

Liban

27474

26367

6521

-1,0

Szwajcaria

19911

26574

6345

+11,5

1

2

3

4

5

Wybrzeże Kości

Słoniowej

15929

21620

5919

+18,8

Algieria

17324

25935

4765

-17,3

Libia

11974

18628

4320

+71,0

Angola

8258

10590

3268

+45,5

Macedonia

11447

10630

2369

+7,3

Maroko

6660

6013

2257

+39,7

Izrael

8435

9378

2167

-29,3

Chiny

5561

7532

2006

-4,1

Kuba

1098

2292

1857

+106,9

Turcja

101474

5151

609

-89,6

Inne kraje

108796

114621

23182

-

 

Mimo wzrostu wielkości eksportu, jego wartość nieco spadła. Powodem tego było zmniejszenie się cen oraz wzrost eksportu produktów o mniejszej wartości. Eksport odpadów poubojowych do Rosji zwiększył się o 84%, a łoju – podwoił. Import wołowiny i żywca wołowego do Unii Europejskiej zmniejszył się o 5% w ciągu I kwartału bieżącego roku i wyniósł 74193 tony (w ubiegłym roku – 77913 t). Import z Brazylii spadł o 1,6%, a z Urugwaju i Argentyny – o 24%. Natomiast import z Australii wzrósł o 40%, z USA – o 11,5%, a z Nowej Zelandii – o 9,5%.

W.M.

 

Eksport wołowiny z Kobe do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2614, 12)

W maju wysłano z Japonii pierwszy transport luksusowej wołowiny z Kobe do Unii Europejskiej. Unia wydała zezwolenie na import tej wołowiny na początku 2013 r., po cofnięciu przez Japonię restrykcji dotyczących importu wołowiny z Francji i Holandii. Wołowina z Kobe skierowana będzie do luksusowych restauracji i hoteli w Danii, Francji, Niemczech i Monaco. Jest to wyjątkowo drogie mięso. Jego spożycie w Japonii wynosi 0,06% ogółu spożycia wołowiny. Aby mięso to uzyskało certyfikat wołowiny z Kobe musi pochodzić od bydła rasy Tajima, wyhodowanego w prefekturze Hyogo według specjalnych zasad dotyczących żywienia i chowu zwierząt.

W.M.

Wzrost cen żywca wieprzowego w Rosji

(Agra Europe 2014, nr 2613, s. 14)

Od początku bieżącego roku ceny żywca wieprzowego w Rosji wzrosły o 40%. Jest to przede wszystkim efekt zakazu importu wieprzowiny z Unii Europejskiej. Na początku stycznia ceny żywca wynosiły w Rosji 72 ruble za kilogram. Na początku lutego wzrosły one do 78 rubli za kilogram, a w kwietniu – do 102 rubli za kilogram. Niektórzy analitycy twierdzą, że wzrost cen może pomóc rozwinąć krajową produkcję wieprzowiny. Roczny deficyt w jej produkcji wynosi 500-700 tys. ton. Jednakże niepewność producentów, co do wsparcia ze strony państwa, hamuje inwestycje.

W.M.

Produkcja i eksport pszenicy na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 18)

Produkcja pszenicy w USA w 2014/15 r. będzie o 8% mniejsza niż w poprzednim roku. Wyniesie ona 53,43 mln ton (w 2013/14 r. – 57,96 mln ton). Zbiory pszenicy zwyczajnej zmniejszą się o 21%, a pszenicy twardej wzrosną nieznacznie, mimo spadku plonów. Eksport pszenicy z USA zmniejszy się z 32,25 mln ton w 2013/14 r. do 25,86 mln ton w 2014/15 r. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa ocenia, że eksport pszenicy z Unii Europejskiej wyniesie w 2014/15 r. 27,5 mln ton, co oznacza że Unia Europejska, po raz pierwszy od lat 50-tych, wyprzedzi USA pod względem wielkości eksportu pszenicy i zajmie pierwsze miejsce na świecie. Ocenia się, że zbiory pszenicy w Unii Europejskiej osiągną 144,8 mln ton (w 2013/14 r. – 143,32 mln ton). Zużycie tego zboża na terenie Wspólnoty zwiększy się z 117 mln ton do 121,5 mln ton, w tym zużycie na pasze wzrośnie z 49 mln ton do 53 mln ton.  Zbiory pszenicy na świecie będą o 2% mniejsze niż rok wcześniej i wyniosą 697,04 mln ton. Zwiększą się one w Argentynie (z 10,5 do 12,5 mln ton), Chinach (z 121,2 do 123 mln ton), Brazylii (z 5,3 do 6 mln ton), Kazachstanie (z 13,94 do 14,5 mln ton). W Indiach utrzymają się na niemal niezmienionym poziomie. Zmniejszą się natomiast w Kanadzie, Turcji, Maroko, Ukrainie i Australii.

W.M.

 

Eksport pszenicy i import kukurydzy do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2615, s. 12)

Komisja Europejska ocenia, że eksport pszenicy zwyczajnej z Unii Europejskiej osiągnie w 2013/14 r. 27 mln ton. Jednak już w następnym sezonie oczekuje się spadku eksportu do 22 mln ton, ponieważ rolnicy zwiększą zużycie pszenicy na pasze kosztem droższej, importowanej kukurydzy. Import kukurydzy w 2013/14 r. osiągnie 13 mln ton, a w sezonie 2014/15 spadnie o połowę, ponieważ krajowa produkcja wzrośnie o około 4,3 mln ton i wyniesie 69,2 mln ton.

W.M.

Wzrost cen reprezentatywnych żywności

(Agra Europe 2014, nr 2611, s. 16)

Reprezentatywne ceny żywności wzrosły gwałtownie w marcu bieżącego roku, zwiększając się o 2,3%. Indeks cen żywności FAO, podający zmiany cen pięciu grup artykułów żywnościowych wzrósł o 4,8 punktów osiągając 212,8 punktów – poziom najwyższy od maja 2013 r. Zwiększyły się ceny wszystkich artykułów z wyjątkiem produktów mleczarskich. Ceny reprezentatywne zbóż wzrosły o 10 punktów osiągając 205,8 punktów. Był to drugi kolejny miesiąc ich wzrostu. Indeks cen cukru zwiększył się do 253,9 punktów (wzrost o 18,5 punktów, czyli 7,9%), indeks ceny olejów roślinnych – do 204,8 punktów, czyli poziomu najwyższego od 18 miesięcy (o 4,5%), a mięsa – do 185 punktów (o 1,5% głównie dzięki wzrostowi cen wołowiny). Jedynie indeks cen produktów mleczarskich spadł o 2,5% i wyniósł 268,5 punktów.

W.M.

Wzrost importu soi do Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2614, s. 15)

Import soi do Unii Europejskiej w 2013/14 r. będzie największy od sześciu lat. Niemieccy analitycy z Oil World oceniają, że do sierpnia 2014 roku osiągnie on 13,9 mln ton (w poprzednim roku – 13,3 mln ton). Kruszarnie soi przerobią 13,5 mln ton nasion (rok wcześniej – 13,24 mln ton). Powodem wzrostu importu są większe niż poprzednio zyski kruszarni wywołane spadkiem importu śruty sojowej z Ameryki Południowej.

W.M.

 

Zezwolenie na transgeniczną kukurydzę

(Agra Europe 2014, nr 2615, s. 3)

Komisja Europejska zezwoliła na używanie transgenicznej kukurydzy T25 firmy Bayer do celów spożywczych, paszowych, na jej import i przetwarzanie.

W.M.

Sprzedaż maszyn rolniczych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 20)

Zapotrzebowanie na maszyny rolnicze w Unii Europejskiej jest wciąż duże, ale nieco mniejsze niż rok wcześniej, szczególnie w Niemczech i we Francji, krajach przodujących w produkcji rolniczej. Sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie w Austrii, Belgii, Holandii, we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. We Francji sprzedaż maszyn rolniczych w 2014 r. spadnie prawdopodobnie o 10% - trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w ubiegłym roku była ona wyjątkowo wysoka. W Niemczech spadek sprzedaży ocenia się na 5%. W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaż ciągników w Unii była o 1% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Ich sprzedaż była mniejsza szczególnie w Niemczech, we Francji, w Polsce i na Ukrainie. Trend ten utrzyma się prawdopodobnie do końca roku.

W.M.

 

Kazachstan zmniejsza zależność od rosyjskich i ukraińskich portów

(Agra Europe 2014, nr 2614, s. 16)

Kazachstan zamierza zwiększyć eksport ziarna do Iranu i Chin kosztem dotychczasowych odbiorców w Unii Europejskiej. Celem tego jest zmniejszenie zależności od rosyjskich i ukraińskich portów na Morzu Czarnym i Azowskim. Jedyny kazachstański port, Aktau leżący na Morzu Kaspijskim, pozwala na eksport jedynie 500-600 tys. ton ziarna, co stanowi 6% rocznego eksportu ziarna z tego kraju. Eksport do Iranu zwiększy się z 345,6 tys. ton w ubiegłym roku do 1,2 mln ton ziarna w bieżącym roku. Eksport do Chin osiągnie w 2014 r. 370 tys. ton, czyli będzie ponad dwukrotnie większy niż rok wcześniej.

W.M.

 

Amerykański etanol omijał cła antydumpingowe

(Agra Europe 2014, nr 2619, s. 11)

Eksport etanolu z USA do Unii Europejskiej wzrósł z 102 mln litrów w 2009 r. do  1,17 mld litrów w 2011 r. Jego dostawy przekroczyły zapotrzebowanie i cena etanolu spadła do 600 euro za metr sześcienny. W lutym 2013 r. Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe na amerykański etanol w wysokości 62,3 euro za tonę, które mają obowiązywać pięć lat. Eksport etanolu z USA do Unii załamał się, ale jednocześnie gwałtownie zwiększyła się jego sprzedaż do Norwegii, a także eksport z Norwegii do Unii. Amerykański etanol był w Norwegii mieszany z benzyną i jako produkt norweski eksportowany do Unii. Obecnie cła antydumpingowe objęły również ten produkt.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter