Wieś polska - stereotypy. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej

W ostatnich miesiącach przyglądaliśmy się polskiej wsi. Analizie poddaliśmy różne wymiary codzienności – począwszy od elementów stylu życia i obyczajowości, przez kwestie światopoglądowe i religijne, po preferencje polityczne. Prześledziliśmy wieloletnie trendy sugestywnie ilustrujące zmiany zachodzące na wsi w kolejnych latach. Próbowaliśmy wreszcie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wieś obecnie? Czy ludność wiejska jest jednolita, czy zróżnicowana? Czy tworzy koherentną całość, czy może pewne linie podziału – wyznaczone chociażby przez pochodzenie i charakter wykonywanej pracy – są źródłem różnic co najmniej równie głębokich jak te obserwowane między wsią a miastem?

Niniejsze opracowanie - Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (282) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 listopada 2013 r. na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski - uzupełnia całą serię o spojrzenie z innej, bo subiektywnej perspektywy. Komunikat ma informować nie o tym, jak jest w rzeczywistości, lecz o tym, jak myślimy, że jest. Zamiast stanu faktycznego, odkryje stereotyp wsi. Ukaże, z czym kojarzą się obszary wiejskie i żyjąca tam ludność oraz czy Polacy wstydzą się mieszkania na wsi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ukraiński rynek: szansa dla polskiego eksportu branży rolnej?

Jak pokazują dane ukraińskiego urzędu statystycznego, w pierwszych czterech miesiącach b.r. import towarów z Polski na Ukrainę miał wartość 937,726 mln USD i był aż o 22,4 proc. niższy niż analogicznym okresie w 2013 r. Jednocześnie Ukraina znacznie zwiększyła swój eksport do naszego kraju (o 18,5 proc., do wartości 1008,387 mln USD)*. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że podpisanie części handlowej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz jednostronne preferencje handlowe dla Ukrainy mogą umacniać tendencje zmian, to związek naszego sąsiada z UE nie musi być postrzegany w Polsce jako zagrożenie, ale – szczególnie w niektórych segmentach branży rolnej – jako spora szansa.

Radosław Jarema, dyrektor generalny AKCENTY zajmującej się obsługą transakcji walutowych dla importerów i eksporterów wskazuje, że kilku z jego polskich klientów już zauważyło nowe możliwości współpracy z Ukrainą. Największe szanse mają producenci maszyn, sprzętu rolniczego i innych środków wspomagania produkcji rolnej oraz firmy, które zajmują się handlem tymi produktami. Ich rosnący już od jakiegoś czasu eksport może nabrać dodatkowej dynamiki. Od nawozów po traktory, naczepy i mniejsze sprzęty rolnicze, Ukraina będzie potrzebowała wszystkiego, aby wykorzystać swój potencjał – mówi Jarema.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Nieuzasadnione opóźnienia w procesie autoryzacji bezpiecznych odmian genetycznie modyfikowanych (GM)

Z dniem 1 czerwca 2014 r. suma opóźnień w procesie autoryzacji 21 odmian GM, które zostały przetestowane i ocenione przez EFSA za bezpieczne wynosiła łącznie 44 lat. Ponadto liczba przypadków nieuzasadnionych opóźnień rośnie od połowy 2013 roku, zagrażając bezpieczeństwu dostaw żywności i pasz do Unii Europejskiej.

W demokracji, rządzący powinni przestrzegać prawa i zasady, które sami na siebie nałożyli, jednak Unia Europejska nie przestrzega tej reguły, jeśli chodzi o GMO.

Komisja Europejska przyznała, że ​​regularnie są łamane rygorystyczne przepisy UE dotyczące autoryzacji produktów GM, powodując nieuzasadnione opóźnienia we wprowadzeniu na rynek produktów GM ocenionych jako bezpieczne. Po ostatnich głosowaniach przez Państwa Członkowskie w tej sprawie, Komisja Europejska, od niedawna również bez podstawy prawnej, zaczęła opóźniać procesy wydania decyzji autoryzacyjnej. Takie działania powodują, że okres po wydaniu opinii o bezpieczeństwie produktu GM przez właściwy organ do momentu wydania zezwolenia zajmuje 40% całego czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury autoryzacyjnej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...