POFERMENT – nawozem dla rolnictwa

W drugiej połowie marca 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Poferment nawozem dla rolnictwa”. Stanowiła ona część projektu pod tą samą nazwą, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem jest upowszechnienie innowacyjnych badań z zakresu przygotowania i zagospodarowania pofermentu w środowisku doradców rolnych, rolników i producentów biogazu, jako elementu wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie. W ramach projektu zostało wyszkolonych 40 doradców rolnych z całej Polski, obecnie prowadzony jest cykl 16 seminariów informacyjnych nt. pofermentu dla rolników, przedstawicieli firm nawozowych oraz przedsiębiorstw związanych z rolnictwem. Marcowa konferencja była okazją do podsumowania projektu oraz dyskusji nad znaczeniem pofermentu dla rolnictwa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Witamina słońca w natarciu

Witamina D to tak naprawdę hormon wytwarzany przez ludzki organizm na skutek przekształceń cholesterolu pod wpływem promieniowania słonecznego, oddziałującego przez ludzką skórę. Jest wytwarzana w organizmie dzięki słońcu, a jej podstawową funkcją jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz uczestnictwo w mineralizacji kości. Przy odpowiednim nasłonecznieniu poziom witaminy D, jest na tyle wystarczający, że nie ma potrzeby jej dodatkowego uzupełniania. Niestety, w strefie klimatu umiarkowanego, w której przyszło nam żyć ilość światła w ciągu roku często nie wystarcza na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ten składnik.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...