Kukurydza – co przyniesie 2015 rok?

W UE 28 w 2015 r. powierzchnia kukurydzy powinna nieznacznie spaść, o 1% w stosunku do 2014. Będzie to dotyczyć głównie starej Unii: Włoch, Hiszpanii i Francji. W Europie Centralnej (Rumunia, Bułgaria, Węgry) można spodziewać się wzrostu, ze względu na mniejsze zasiewy upraw ozimych. Odwrotna sytuacja jest w Polsce, gdzie sprzyjające warunki do siewu pszenicy ozimej, wymogi „zazielenienia”, a także spadek opłacalności spowodują ograniczenie powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej o około 5% (678 tys. ha w roku 2014). Podobnie we Francji, wzrost zasiewów upraw ozimych spowoduje spadek uprawy kukurydzy ziarnowej o około 3%.

Siew kukurydzy - kilka praktycznych rad

W uprawie kukurydzy siew pozostaje najważniejszą czynnością spośród tych, jakie musi wykonać rolnik w celu uzyskania wysokich plonów. Oczywiście zabiegi agrotechniczne w okresie przygotowania gleby pod zasiew mają także bardzo duże znaczenie dla odpowiedniego założenia uprawy, ale to siew w 80% wpływa na plonowanie.

Producenci siewników nieustannie dążyli do ich udoskonalenia, odpowiadając tym samym na potrzeby rolników. Pierwszym z takich udoskonaleń było zwiększenie prędkości, przy próbie zachowania takiej samej precyzji, dzięki czemu średnia prędkość wysiewu zwiększyła się z 5 km/godzinę do prawie 7 km/godz. Na rynku są również siewniki wyposażone w pneumatyczny selektor i dystrybutor nasion, który pozwala na osiągnięcie prędkości 10 km/godz. Należy podkreślić, że skrócenie czasu siewu jest celowe tylko wtedy, kiedy nie wpływa niekorzystnie na założenie plantacji. Prędkość wysiewu jest bowiem główną przyczyną gorszego wyrównania plantacji, ze względu na fakt, że kukurydza jest rośliną silnie konkurującą, która wymaga zachowania równomiernej głębokości siewu, aby wschody roślin były równomierne, a ich obsada wyrównana.

Producent kukurydzy nie może pozwolić sobie na popełnienie błędu. Jedną z podstawowych konsekwencji nadmiernej prędkości jest nierównomierne rozmieszczenie nasion i trudności z utrzymaniem zaprogramowanej obsady. W niektórych doświadczeniach prowadzonych we Francji z zastosowaniem siewników konwencjonalnych, w których wysiewano 95 tys. nasion/ha, zwiększając prędkość z 6 na 9 km/godz., zaobserwowano spadek obsady od 1 tys. do 4 tys. nasion/ha. Natomiast przy zwiększeniu prędkości z 6 na 9 km/godz., «strata» może wynieść nawet do 11 tys. nasion/ha.

UE Kukurydza nasienna 2015

Przewidywany jest spadek powierzchni uprawy kukurydzy nasiennej o około 30%. Spadek jest spowodowany bardzo dużymi zapasami, które według F.N.P.S.M.S wyniosą na koniec sezonu (30 czerwca) około 90% rocznego zapotrzebowania przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na materiał siewny ze względu na zmniejszenie powierzchni uprawy kukurydzy konsumpcyjnej. Według ostatnich prognoz powierzchnia kukurydzy nasiennej w UE 28 wyniesie 140 tysięcy ha (200 tys. ha w roku 2014) w tym 65 tysięcy ha we Francji (93 tys. ha w roku 2014).

Nowe odmiany kukurydzy w Krajowym rejestrze

W dniu 17 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy. W trakcie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 21 nowych odmian kukurydzy. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian kukurydzy: Bogoria, Opcja, Podlasiak, Juhas, Kanonier, Koneser - Hodowla Roślin Smolice ES Abakus, ES Metronom Euralis Nasiona, Arturo, Assano, Norico, Sativo – Saatbau Polska; Carolinio, Perinio - KWS , LG30215, LG30273 - Limagrain; MAS 20S - Maisadour Polska; P8134 - Pioneer; SY Gibuti, SY Rotango, SY Werena - Syngenta Polska.

Eksport i import kukurydzy w UE 28

W lutym KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóż: 896 tys. ton pszenicy miękkiej, 11 tys. ton mąki pszennej, 26 tys. ton durum, 376 tys. ton jęczmienia oraz 89 tys. ton kukurydzy. Łącznie dotychczasowy eksport zbóż od początku bieżącego sezonu (1 lipca – 17 lutego) wyniósł 29,2 mln ton, tj. o 5,21% więcej w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu sezon wcześniej. Kukurydzy sprzedano 1,88 mln ton, o 13% mniej niż w tym okresie w roku ubiegłym. Dotychczasowy import zbóż do Unii (na podstawie wydanych licencji) osiągnął 9,7 mln ton, tj. o 7% mniej w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego sezonu handlowego. Kukurydzy sprowadzono 5,867 mln ton, o 28% mniej niż w roku ubiegłym.

USA

W przededniu wiosennych zasiewów 2015, wiele elementów wskazywało na spadek światowej powierzchni uprawy kukurydzy. Czy tak będzie w rzeczywistości? Korzystniejszy układ cen dla soi, sprawia, że USDA wskazują preferencje rolników amerykańskich dla siewu tego gatunku. Jednocześnie perspektywa wysokich zbiorów soi w Ameryce Południowej, może zweryfikować te prognozy. Obecnie przewiduje się spadek zasiewów kukurydzy o 1,8% w stosunku do roku 2014, do poziomu 36 mln ha, czyli kolejny, trzeci już spadek od roku 2012 (39,4 mln ha).

Rosja: zły stan ozimin

Zbiory zbóż ozimych w Rosji mogą spaść o 40% ze względu na słabą kondycję upraw - ocenia rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. Tegoroczna produkcja zbóż ozimych może wynieść tylko 28-30 mln ton wobec 48 mln t w ubiegłym roku. Oziminy w złym stanie odnotowuje się na powierzchni ok. 3,6 mln ha. Ostatniej jesieni rosyjscy rolnicy obsiali zbożami ozimymi 16,8 mln ha, tj. o 0,8 mln ha więcej niż rok wcześniej. Ocenia się, że część upraw będących w złej kondycji będzie wymagała dokonania przesiewów. Ostateczna ocena stanu upraw będzie możliwa dopiero po zakończeniu zimy. Ministerstwo Rolnictwa obecnie oceniło wstępnie odsetek upraw w złej kondycji na 21%, a tegoroczne zbiory zbóż w przedziale od 85 mln ton do 100 mln ton. Nadwyżkę eksportową zbóż w przyszłym sezonie handlowym prognozuje się na 20-30 mln ton.

Ukraina

Wydaje się, że zmniejszenie powierzchni uprawy kukurydzy stało się faktem. Zakres tego zmniejszenia nie jest jeszcze znany, ale redukcja rzędu 200 tys. ha wydaje się prawdopodobna. Powierzchnie uprawy kukurydzy ziarnowej mogłyby więc zmniejszyć się z 4,7 Mha do 4,5 Mh, czyli o 4%. Rzeczywiście, z powodu kryzysu politycznego i ekonomicznego, zmniejszone środki pieniężne narzucą rolnikom ograniczenia.

Kukurydza ucierpi z tego powodu, ponieważ jest uprawą względnie drogą i to mimo obniżek cen nasion wyrażonych w dolarach. Oczekuje się w tym roku znacznego zmniejszenia powierzchni zasiewów z wykorzystaniem importowanych nasion, około 40% wobec 63% w roku ubiegłym. Sytuacja ekonomiczna kraju jest katastrofalna, spada wartość hrywny wobec dolara i euro, rosną ceny energii i produktów spożywczych, rośnie inflacja. Jednocześnie w sektorze publicznym zapowiadane są zwolnienia, w niektórych ministerstwach dochodzące nawet do 50% zatrudnionych urzędników. Wypłaty płac w tym sektorze są także nieregularne.

 

Na podstawie:

Kukurydza Informacje

Luty 2015 nr 93

Red. A.S.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter