Polska czołowym producentem pieczarek

Polska jest obecnie największym producentem pieczarek w Europie i największym eksporterem tych grzybów na świecie. Wprowadzenie rosyjskiego embarga zmusiło nasz kraj do poszukiwania nowych rynków zbytu. Zwiększyła się sprzedaż tego surowca do Czech i na Słowację. Znaczne ilości pieczarek kupili od nas Włosi, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i Skandynawowie, więc eksport utrzymał się na stałym poziomie.

Uprawa grzybów jest jedną ze znaczących gałęzi produkcji ogrodniczej. W Polsce na skalę towarową uprawia się przede wszystkim pieczarki w dużej części przeznaczone do przetwórstwa i na eksport.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Porozumienie w sprawie GMO: Znak „STOP-u” dla innowacji

Bruksela, 2 marca 2015„Uprawnienie do wprowadzenia zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) stanowi krok wstecz dla Unii Europejskiej. Daje ono możliwość Państwom Członkowskim UE ustanowienia na swoim terytorium zakazu uprawy na formalnie zatwierdzone w UE i bezpieczny produkty GMO, na podstawie arbitralnych i nienaukowych powodów. Europa już w chwili obecnej pozostaje w tyle za resztą świata, jeśli chodzi o uprawę odmian GMO, pozbawiając swoich rolników wolność wyboru”, mówi Beat Späth, dyrektor departamentu biotechnologii rolniczej w EuropaBio - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego, komentując głosowanie Rady w sprawie uprawy odmian genetycznie modyfikowanych (GM).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Kukurydza – co przyniesie 2015 rok?

W UE 28 w 2015 r. powierzchnia kukurydzy powinna nieznacznie spaść, o 1% w stosunku do 2014. Będzie to dotyczyć głównie starej Unii: Włoch, Hiszpanii i Francji. W Europie Centralnej (Rumunia, Bułgaria, Węgry) można spodziewać się wzrostu, ze względu na mniejsze zasiewy upraw ozimych. Odwrotna sytuacja jest w Polsce, gdzie sprzyjające warunki do siewu pszenicy ozimej, wymogi „zazielenienia”, a także spadek opłacalności spowodują ograniczenie powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej o około 5% (678 tys. ha w roku 2014). Podobnie we Francji, wzrost zasiewów upraw ozimych spowoduje spadek uprawy kukurydzy ziarnowej o około 3%.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rolnictwo na świecie: Jak się zmienia rolnictwo w Bułgarii

Bułgarskie rolnictwo zmienia się radykalnie. Zgodnie z danymi, znajdującymi się w posiadaniu Eurostatu, w 2010 r. w Bułgarii działalność rolniczą prowadziło 370 tys. gospodarstw użytkujących 4476 tys. ha gruntów rolnych. W latach 2003-2010 liczba gospodarstw rolnych spadła o 44 proc., stąd średnia powierzchnia gospodarstwa wzrosła z 4,4 ha do 12,1 ha użytków rolnych.

Bułgaria posiada sprzyjające warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Ziemie uprawne zajmują 44% powierzchni kraju. Dogodny klimat, dobre gleby i tradycje rolnicze sprawiają, że zarówno uprawa, jak i hodowla są stosunkowo dobrze rozwinięte. Główne uprawy to: pszenica, jęczmień, kukurydza, słonecznik, pomidory, ogórki, papryka, ziemniaki, arbuzy, tytoń, winogrona itp.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...